149893. lajstromszámú szabadalom • Automatikus lemosókészülék

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •& NJ­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Nemzetközi osztály: A 4 71 149.893. SZÁM MA-1002. ALAPSZÁM Magyar osztály: 34 c 5—12 Automatikus lemosókészülék Machinery Establishment, Vaduz F/L(Lichtenstein) Feltalálók: Kammann Werner gyáros, Bünde in Westf. Möller Reinhold szerkesztő, Herford in Westf. A bejelentés napja: 1960. december 19. Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1959. december 19. A találmány gépi lemosó és felvevő készülékre vonatkozik. A találmány feladata olyan lemosó és felvevő készülék létesítése, mely nemcsak a folyadéknak, hanem a megtisztítandó felületről származó ki­sebb és durvább piszokrészeknek, vagy hasonlók­nak felvételére is alkalmas. A találmány szerinti automata készülék, mely felületek, úgymint padlók, ablakok, stb. le­mosására és a mosó folyadék felvitelére alkal­mas, egyetlen hatékony mosó és felvevő eszközt tartalmaz, mégpedig egy végnélküli, körülfutó, hajtással rendelkező kefeszalagot, mely a tisztító folyadék, piszokrészek, stb. szállítóberendezéséül szolgál. E kefeszalag először a megtisztítandó felülettel párhuzamosan halad és azután hátra­felé, ferdén felfelé folytatja mozgását, mimellett egy hátrafelé, ferdén felfelé irányított vezető felületet végig simít és a magávalragadott piszokrészefcet, folyadékcseppeket, vagy hasonló­kat a hátul elhelyezett felfogótartályba szórja. A tisztító folyamatnál, vagy hasonlónál a mo­torral hajtott kefeszalag, a vízzel, vagy tisztító­szerrel előöblített, vagy megnedvesített tisztítan­dó felületet vígig simítja. A kefék, melyek egy elő­nyös kiviteli alaknál V-formában helyezhetők el, a vizet, vagy hasonlót maguk előtt tolják és azt a ferdén hátrafelé irányított vezetőfelületen ma­gukkal viszik, mimellett egy oldalirányú védő­ernyővel lehetnek ellátva. E vezetőfelület felső szélénél a kefék a folyadék és piszokrészeket, stb. az utánkapcsolt piszkos-folyadékfelfogó tartályba szórják. Ez utóbbi tartály például egy kivehető, szűrőszerű, piszokfelfogó, de vizet áteresztő szek­rénnyel lehet ellátva. Hátul, a ferdén felfelé irányított vezetőfelület előtt, vagy a 'beömlőcsatornában egy laposan fek­vő, előnyösen gumiból, vagy hasonló anyagból ké­szített rugalmas lefoúzószerkezet van elhelyezve, mely a padló és a vezetőfelület közti átmenetet képezi. A kefén levő durvább piszoknak a tartályba való továbbítása céljából a vezetőfelület felső ré­sze egy rúddal látható el, mely rúd a kefecsomó­kat visszafeszíti. E kefék visszapattintásával a maradék piszok lehúzható és a felfogótartályba szórható. A kefeszalag előnyösen oldalt és a vé­gén gumiléccel, vagy hasonlóval van ellátva, mely a hosszanti járat alkalmazásánál a baladás értel­mében a vízelfolyas meggátlása céljából e kefe­szalagot körülveszi. A szerkezet keresztirányú já­ratásánál a léceket öblítőcsövekkel helyettesíthet­jük. Ekkor a teherhordó kerekek a kefeszalaghoz képest derékszögben vannak elhelyezve, mimellett azok, mint ellenállások a lemosószerkezet önálló elmozdulását megakadályozzák. A kerekek gépi erővel történő kényszer hajtása már kis erő ki­fejtése mellett is lehetséges. A beömlőcsatorná­nak, keresztirányú haladás esetén, előnyösen egy­más felett rétegezett lehúzó szerkezete van, mely a megtisztítandó felületihez jól illeszkedik. A felfogó tartályban összegyűlt, a szennyszek­rény által durván megtisztított vizet egy szivaty­tyú segítségével a kicserélhető, hordozható bádog tartályba vezetjük át. E tartály ezúttal a tisztító készülék víztárolója is, melyből a tiszta, illetőleg megszűrt víz a tisztítandó felületre ömlik. Töké-

Next

/
Thumbnails
Contents