149862. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús terhelésű, facsaróhengeres szövetmosógép

Megjelent: 1962. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 Sfr" SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.862. SZÁM TE—270. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: D—06 f Magyar osztály: 8 d 1—11 SZOLGALATI TALÄLMÄNY Dugattyús terhelésű, facsaróhengeres szövetmosógép Textilipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: dr. Bonkáló Tamás gépészmérnök, 40%, dr, Rusznák István vegyészmérnök, 30%, Pázmánd Tibor gépészmérnök, 30%, Budapest A bejelentés napja: 1961. március 9. A textilipari mosógépéknél, mind a köteg, mind a széles állapotú szövetek kezelésére alkalmas mosógépeknél ismeretesek a facsaróhengerek Ösz­szeszorítására, sűrített levegővel működő, dugaty­tyús terhelőszerkezetek. A terhelőszerkezetek ed­dig ismert megoldása szerint, a dugattyú emelő­karos szerkezeten keresztül hat a mozgó csap­ágyazású facsaróhengerre. E szerkezetek működé­sének lényege, hogy a dugattyú hol az egyik, hol a másik oldalra vezet sűrített levegőt, asze­rint, hogy a hengereket, összeszorítani, vagy el­távolítani akarja egymástól. A találmány dugattyús terhelésű facsaróhenge­res szövetmosógépre vonatkozik, melynek újdon­sága a terhelőszerkezet megoldásában van. A találmány szerinti dugattyús terhelésű facsa­róhengeres szövetmosógép lényege, hogy a du­gattyú rúdja által, közvetlenül a facsaróhengerek mozgó hengerének csapágyára ható és a csapágy mindkét oldalán elrendezett rugók ellenében mű­ködő terhelőszerkezet van. A találmány szerinti szövetmosógép terhelőszer­kezet célszerűen úgy van megoldva, hogy a moz­gó henger csapágya füles kiképzésű, amely ily módon közvetlenül a csapágy két oldalán elren­dezett rugókra támaszkodhat. A találmány szerinti szövetmosógép terhelőszer­kezete egyaránt alkalmazható kötegmosógépekre, vagy széles állapotú szövetek, kezelésére az ún. széles szekrényes mosógépekre. Bármelyik meg­oldás esetében a kezelőoldatot befogadó kád a szövetpálya vezetésére vezetőhengerekkel lehet el­látva, de alkalmazható olyan kiviteli változatban is, kötegmosógépek esetében, amelyeknek nincs vezetőhengerük. A találmány szerinti szövetmosógép számos előnnyel rendelkezik az eddig megismert megol­dásokkal szemben, nevezetesen, mivel a dugaty­tyú, illetve annak rúdja közvetlenül hat a moz­gó csapágyazású hengerre a terhelőszerkezet rend­kívül egyszerűvé válik. Mivel pedig a dugattyú rúdja a facsaróhengereket rugó ellenében nyomja egymáshoz, nem szükséges a dugattyú mindkét oldalához a sűrített levegő hozzávezetés, mert a hengerek tehermentesítését maga a rugó végzi el. A találmány balesetvédelmi szempontból is elő­nyös, mert a sűrített levegő esetleges kimaradá­sakor a facsaróhengerek önműködően eltávolod­nák egymástól. A találmány szerinti szövetmosógép példakép­peni kiviteli alakját és működésének lényegét a rajz szemlélteti. A rajzon egy feszes kötegmosógép oldalnézete látható, ahol a terhelőszerkezetet magában fogla­ló 1 házban — célszerűen öntvény — van elren­dezve a mozgócsapágyazású 2 és rögzített csap­ágyazású 3 facsaróhengerpár. A facsaróhengerpá­rok felett van elhelyezve a 4 dugattyút befogadó 5 henger. Az 5 henger el van látva a sűrített le­vegő bevezetésére 6 nyílással. A dugattyú alsó felébe van rögzítve a 7! dugattyúrúd, amely a mozgó csapágyazású 2 henger füles kiképzésű 8 csapágyára támaszkodik. A 8 csapágy fülei alatt, illetve a csapágy mindkét oldalán vannak a 9 ru­gók, amelyre a csapágy fülei a henger önsúlya következtében támaszkodnak. A terhelőszerkezet alatt van elhelyezve a 10 kád, amelyben történő

Next

/
Thumbnails
Contents