149842. lajstromszámú szabadalom • Elektrodinamikus rezgésmérőfej

2 149.842 viszonyítva kísérleti példányokon végzett méré­seink alapján legalább háromszoros érzékenység növekedést értünk el. A mágnesek ragasztásával rendkívül egyszerűvé vált a mérőfejek gyártása is, mert ragasztó sab­lon alkalmazásával az egyenletes és pontos légrés keresztmetszet megvalósítása igen egyszerűen biz­tosítható. A találmány néhány kiviteli példáját az ábrák mutatják. Az 1. ábra két mágnessel felszerelt mérőfej, a 2. ábra egyetlen mágnessel kialakított mérőfej konstrukcióját szemlélteti. Az 1. ábra szerinti konstrukciónál az 1 ház középső válaszfalára két oldalról ragasztásisal van felerősítve a 2 és 3 mágnes. A mágnesek kö­szörült fegyverzete és a ház belső fala közötti légrésbe nyúlik a 4 cséve és az 5 csillapító ha­rang. Ezek központos elhelyezkedését a 6 és 7 rugózó membránok és a 8 tengely biztosítja. A 6 és 7 membránok külső peremének rögzítésére a 9 és 10 gyűrűk szolgálnak. Az 1 házhoz csavar­menettel csatlakozik a 11 és 12 zárósapka. A 11 zárósapka középső menetes furatába csavarható a tapintórúd vagy mérőtalp, amely a rezgést végző alkatrész és a mérőfej mechanikus kap­csolatának biztosítására szolgál. A 12 zárósapka a 4 cséve tekercsvégződésének kivezetéséül szol­gáló koaxiális csatlakozóhüvelyt is magában fog­lalja. A 2. ábrán ismertetett rezgésmérőfej-konstruk­ciónál az 1 ház középső furatába ragasztással, van beerősítve a 2 mágnes. A 2 mágnes köszörült fegyverzetei és az 1 ház belső felülete képezik a 4 cséve és az 5 csillapító harang befogadására szolgáló légréseket. A mérőfej többi alkatrésze megegyezik az .1. ábrán ismertetett konstrukció alkatrészeivel. Szabadalmi igénypontok: 1. Elektrodinamikus rezgésmérőfej legalább egy mágnessel, a mágneskor részét képező házzal és a légrésben elmozgatható indukciós tekerccsel, ill. csillapító haranggal, azzal jellemezve, hogy mág­nese ragasztással van a házhoz rögzítve. 2. Az 1. igénypont szerinti rezgésmérőfej ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy egyetlen mág­nese a házban vagy annak alkatrészében kikép­zett furatba van ragasztva. 3. Az 1. igénypont szerinti rezgésmérőfej ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy két 'mágnese (1. ábra 2, 3) a házban (1) kiképzett, vagy elren­dezett válaszfal két oldalára van ragasztva. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti rezgésmérőfej kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mágneseik fegyverzete, amely a 4 cséve és az 5 csillapító harang légrését határolja, ma­gából a mágnes anyagából van kiképezve. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója-623013. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents