149836. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható aszinkron motor

Megjelent: 1962. december 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -sr "?&• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Nemzetközi osztály: H 02 p 149.836. SZÁM KO—-1626. ALAPSZÁM Magyar osztály: 21 d2 16—41 Szabályozható aszinkron motor Dr. Kovács K. Pál oki. gépészmérnök, a MTA levelező tagja A bejelentés napja: 1961. június 14. Ismeretesek olyan kétforgórészű aszinkron mo­torok, amelyeknek rendszerint háromfázisú teker­cseléssel készült — állórészben két forgórész fo­rog, éspedig a külső hengerpalástján kalickákkal ellátott tömör anyagból készült közbenső forgó­rész és az egyenárammal gerjeszthető tekercselés­sel ellátott belső forgórész. Ennél a megoldásnál a belső forgórész az állórészházban, a közbenső forgórész a belső forgórész tengelyére van szaba­donfutóként csapágyazva. Az egyenáramú gerjeszs­tés bevezetése a megoldásnál csúszógyűrűkön át történik. A találmány a kétforgórészű szabályozható mo­tor új megoldása. A találmány lényegét az 1. és 2. ábrák alapján magyarázzuk, ahol a 2. ábra az 1. ábra a—a metszetét mutatja. A motor négy részből áll: a) BÄ belső lemezeit állórész, amelynek hen­geres lerneztestében kiképzett hornyokban van a TF tekercsfejekkel jelképezett háromfázisú teker­cselés elhelyezve. A háromfázisú tekercselés a váltakozóáramú VK kivezetéseikben végződik, amely kivezetésekkel kapcsolódik a gép a három­fázisú hálózathoz. b) A külső KÁ állórész a belső állórésszel me­reven összefügg. A külső állórész tömör acél­anyagból készül, és benne foglal helyet a szole­noid alakú hengeres GT gerjesztő tekercs, amely­nek mágneses tengelye egybeesik a gép mecha­nikai tengelyirányával. A GT gerjesztőteker es az egyenáramú EK kapcsokhoz van kivezetve és ezeken keresztül táplálható változtatható értékű egyenárammal. c) Fi a tömör lágyacélból készült belső forgó­rész. E forgórésznek a belső (a belső állórész fe­lőli) hengerpalástja szükség szerint kalicka teker­cseléssel vagy anélkül készül és a belső állórész­hez a C] csapágyakkal csatlakozik. Az Fi forgó­rész külső hengerpalástja sima. d) F2 a küső forgórész. Ez is tömör lágyacélból készül és az Fi forgórész felé eső belső henger­palástján fogakkal van ellátva (lásd 2. ábrát) a külső hengerpalástja sima. Az F2 forgórész a C2 és C3 csapágyakkal kapcsolódik a belső, ill. külső állórészhez és a T tengelycsonkban végződik. A gép niűködése a következő: A belső BÁ állórészben a háromfázisú feszült­ség bekapcsolása után keletkező forgómező az Fi forgórészt kalickaniotorfcént felgyorsítja és a kis szliptől eltekintve gyakorlatilag állandó (közel szinkron) fordulatszámon tartja. A GT tekercs­nek egyenárammal történő gerjesztése után az 1. ábrán nyíllal jelölt erővonal kulcsolódás jön létre. Az erővonalak áthatolnak a külső F2 forgó­részen és az Fi forgórész vastestében záródnak. A GT tekercs gerjesztése előtt az Fj forgórész még álló helyzetben levő F2 forgórészhez képest is közel szinkron forog. Az egyenáramú gerjesz­tés után az F2 forgórészen levő fogak hatására, a viszonylagos mozgás következtében az Fi forgó­rész külső hengerpalástjában váltakozó erősségű fluxus és ennek következtében örvényáramok ke­letkeznek. Az örvényáramok okozta veszteség nyomatékot hoz létre, amely az F2 forgórészt fel­gyorsítja. Bizonyos nagyságú egyenáramú gerjesz­tésnek és a T tengelycsonkra kifejtett terhelő nyomatéknak megfelelő fordulatszám fog kiala­kuli. Vagyis ezzel a géppel az egyenáramú ger­jesztés, ill. terhelő nyomaték függvényében for­dulatszabályozást, valamint különleges indítási viszonyokat lehet elérni anélkül, hogy a gépnek csúszógyűrűi lennének. Megjegyezzük, hogy lehetséges az F2 forgó­részen levő fogakat az Fj forgórész külső palást­jára áthelyezni, amikor az F2 forgórész mindkét palástfelülete sima.

Next

/
Thumbnails
Contents