149777. lajstromszámú szabadalom • Vasmag transzformátorok, transzduktorok és fojtócsévék számára

Megjelent: 1962. október 31. MAGYAK NÉP KÖZTÁRSASÁG •mr •"«&• SZABADALMI LE Nemzetközi osztály: H 02 i. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149,777 SZÁM RA—358. ALAPSZÁM Magyar osztály: Vasmag transzformátorok, transzduktorok és fojtócsévék számára VEB Rafena Werke Fernseh- und Nachtrichtentechnik Radeberg, Radeberg (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Brauer Waldemar mérnök, Radeberg (NDK) A bejelentés napja: 1960. augusztus 12. A találmány transzformátor-, transzduktor- és íoitócsévernagra vonatkozik, főleg elektronikus berendezések céljára. Ilyenfajta alkatrészeknél, például kisebb méretű transzformátoroknál, amelyek elsősorban erősítők­ben vagy hasonló elektronikus berendezésekben kerülnek alkalmazásra, gyakran előfordul, hogy közeli környezetükben levő alkatrészeket a mág­neses szórás zavarja. Kiderült, hogy orientált szövezetű anyag, ún. textur-lemez alkalmazása esetén, amely textur­lemezben hengersorokon történő erőteljes hideg­alakítás és megfelelő izzítás útján a krisztailitok meghatározott módon irányítva vannak, azonos teljesítmények 'mellett a vasmag méreteit tekin­télyesen csökkenteni lehet. Ismeretes, hogy textur-lemezek alkalmazása esetén a lemezeket különleges módon vágják ki. Ez azt jelenti, hogy az oszloplemezeket a kitün­tetett irányban, a járomlemezeket az előnyös mágnesezési irányra merőlegesen vágják ki, amint ezt az 1. ábra mutatja. Az a szélességi mérettel rendelkező oszloplemezek kitüntetett mágnesezési irányát az ábrákon M nyilak jelölik. Ilyenkor a jármot a mágneses ellenállás, csökkentése céljá­ból kb. 30%-kal szélesíteni kell, s ezenkívül a rossz vezetőképességű zónában van a légrés el­helyezve. Ennek következtében — annak ellenére, hogy a légrést különleges kialakításokkal igye­keznek csökkenteni — további, kb: 20%-cs járom­szélesítés szükséges, s így a járomlemezek széles­sége 1,5 a loszloplemez szélességű lesz. Ennek az elrendezésnek több hátránya van. Egyrészt a két járomnak az oszlopok irányában való 50—50%-os szélesítése a transzformátor szer­kezeti méretét egy teljes járomszélességgel meg­u\eh n <?<. s/t s tn I let v. L r n \ f i^lmans i-1 a i ÍS^I riatOi )1 i i í r t ^ i r t n i i li-> i ( ú Ü£Qv..j lfc-1 «~ l r <!1 /(AB^O 1 ot r i x n_ C cv f 1 .XI 'v* \ -na1 many pürn CJ I ce<+ i ]t"l u i tí el I fc ;1 t^. 1 i \ fi1 L LtiL/ri bo 1 a í <­A ] ~>^e n e-. cl ÍC t-. a 1 L ' ° t \ n i 1 M i lit- i "h^lve/ roi A JK e" L ,j i 1 ' 1 t 1 Te "> I rn i *• "> I i ^ 1 cn egyi\ r tr 1 c~ ciikal i íz ank -im 1 'LS ,]1 lr la i í z Ox n -tü ínkn i a l-i 17 vT i n f1 T 11 c ne e i v 3. abia). a r n i t itj miatt -ttm n g s ) akítása Lf n locsévék 1 a Helynél i uszobo ^e, kü­^ i s^ukseg, és a i a1 al n ázható. c abiA ezt a c 7foimátorok, i a^ia na1 textur-° e a ketr szlopOS FS T va 0 y L és ÍF ne al kot al-T^i^et megtartjuk. i v p Ir'aol a lég­*i t L^+t m gneses rí o. iipst a já­r \ te?tJ i kívül. ^ r e"Wt azon­c fe1 el 1 nem a mo i" nogy a iá tet zőleges b i i oinf"dolemezt u i tett -^".gnese-V (li^J 2. és Szabadalmi igénypont: Vasmag transzformátorok, tramszduktorok és fojtócsévék számára textur-lémezből, a kétoszlo­pos transzformátoroknál használatos magkialakí­tással, amelynél a mágneses ellenállás 'megnöve­kedését okozó légrés és a kitüntetett mágneses

Next

/
Thumbnails
Contents