149727. lajstromszámú szabadalom • Rétegtranzisztoros impulzusalakító és hangerősítő transzformátor csatolása Geiger-Müller számlálócsőhöz

ÍVJ eJ4J Kitelil. iöUú. clU^Liö.í, LU:> ti..i. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#"^t-­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.727 SZÁM 21. g. 17-21. OSZTÁLY — VA-907. ALAPSZÁM Rétegtranzisztoros impulzusalakító és hangerősítő transzformátor csatolása Geiger—Müller számlálócsőhöz VEB Vakutronik cég, Dresden (NDK) Feltalálók: Möhring Rolf mérnök, Dresden, Neitsch Rolf mérnök, Dresden (NDK) A bejelentés napja: 1960. szeptember 8. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1959. szeptember 8. A találmány célja, hogy lehetővé tegye egy transzformátorcsatoláson keresztül két, egymástól független vezérlés kiváltását, pl. egyrészt egy tranzisztoros impulzusalakító közvetlen kivezér­lését, másrészt pedig egyidejűleg egy ettől eltérő kedvező illesztést egy tranzisztoros akusztikus jelzőrészhez, pl. egy hangerősítőhöz. Ismeretes, hogy a Geiger—Müller számláló­csövek sugárzás hatására elektromos impulzuso­kat szolgáltatnak, melyekre viszonylag magas fe­szültség és kis áramerősség jellemző. Ezzel szem­ben egy rétegtranzisztoros monostabil multi­vibrator kivezérléséhez viszonylag kis feszültségek és viszonylag nagy áramerősség szükséges. Ezen­felül sugárzásmérőknél gyakran a számlálócső­impulzusok akusztikus jelzése is kívánatos. Ilyen­kor a hangerősítőt az impulzusalakítóról lehet vezérelni. Ennek azonban az a hátránya, hogy a maximális impulzussorozat az impulzusalakító felbontóképessége révén adott. Ez elkerülhető a hangerősítőnek az impulzusalakítótól nagymérték­ben csatolásmentesített vezérlésével. A találmány célja az említett hátrányok ki­küszöbölése és kis költséggel mind egy tranzisz­toros áramátalakító, mind pedig egy előnyösen szintén tranzisztoros hangerősítő egymással szem­ben, eltérően való illesztése, anélkül, hogy a hang­erősítőt az impulzusalakító még lényegesen be­folyásolná. Ezt oly módon érjük el, hogy a szám­lálócső-impulzusokat egy transzformátorra adjuk rá, melynek szekunderoidalán a keletkező egyik irányú váltóáramot az egyik vezérléshez, pl. egy impulzusalakítóhoz, a másik irányú váltóáramot pedig egy másik vezérléshez, pl. egy hangerősí­tőhöz vezetjük. j A találmányt részletesebben a mellékelt ábra szerinti példakénti kapcsolási elrendezés révén ismertetjük. Ezen ábra szerinti kapcsolásnál az Ru bemenő­ellenálláson és a Tr transzformátor Wi primér­tekercsén keresztül pl. a Z számlálócsövön Uz feszültség van. IIa mármost a számlálócső beeső sugárzás miatt begyújt, úgy a $Vi tekercsen ke­resztül áramlökés folyik át, amely a Ci konden­zátor kisülési áramlökését is magában foglalja. A Tr transzformátor a számlálócső-impulzust oly módon transzformálja, hogy a WE szekunder­tekercsen az áttételi viszonynak megfelelően ki­sebb feszültség jelentkezik. A W2 tekercs úgy van sarkítva, hogy mindenekelőtt a Tsi tranzisz­tor bázisán, valamint a C2 kondenzátoron keresz­tül a Ts2 tranzisztor bázisán pozitív [feszültség legyen. Annak előrebocsátásával, hogy PNP tran­zisztorokról van szó, ebben az esetben a követ­kezők történnek: A Ts! tranzisztor, melynek bázisa zérus elő­feszültséggel rendelkezett, továbbra is lezárva marad. A Ts2 tranzisztor bázisa ezzel szemben az R2 ellenálláson keresztül negatívon volt elő­feszítve. Most pozitív lesz. Ez a monostabil multi­vibrator kippfolyamatát vezeti be, mimellett a Ts2 tranzisztor bázisa egy ideig pozitív marad. A monostabil multivibrator pl. az I mérőműszerrel együtt ismert módon impulzussűrűség mérésre szolgál. A W2 tekercsen fekvő pozitív feszültség zéruson

Next

/
Thumbnails
Contents