149693. lajstromszámú szabadalom • Alkalihalogén szcintillátorok fényreflektáló felületének előállítása

Megjelent: 1982. december 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 "»&• SZABADALMI LEÍRÁS Nemzetközi osztály: G—21 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.^A SZAiV! MA—1029. ALAPSZÁM Magyar osztály: 21 g 17—21 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Alkalihalogén szcintillátorok fényreflektáló felületének előállítására Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete, Debrecen Feltalálók: Máthé György tudományos munkatárs (60%), és Voszka Rudolf adjunktus (40%) A bejelentés időpontja: 1961. március 28. Atommagíizikai és kristályfizikai kutatásaink alapján azt tapasztaltuk, hogy alkalihalogén, szcin­tillációs foszforok fényhozamát és ezzel együtt a szcintillációs spektrométer spektrális felbontó ké­pességét jelentős mértékben növelhetjük, ha a szcintillátor felületét saját anyagával vagy hasonló törésmutatójú vegyület mikrokristályos rétegével vonjuk be. A szcíntillátoroknál eddig alkalmazott fényreflektorral szemben (C. J. Borkowski and R.L.Clark: Rev. Sei. Instr. 24, 1064, 1953) gamma­spektrométereknél a felbontó képesség 1—2%-kai jobb az általunk kidolgozott fényreflektor hasz­nálata esetén. A Co60-nál a P/v viszony kb. két­szeres az eddigi megoldással készült reflektorral szemben. A reflektáló felület előállítása a következő: A kívánt alakra megformált kristály felületét nitrogén töltésű száraz kamrában megszárítjuk, A száraz kamrában a minimális nedvességtarta­lom biztosítása érdekében a gázt foszforpentoxi­don keresztül cirkuláltatjuk. Ezt tökéletes tömí­tésű porszívóval és a porzsákjában elhelyezett foszforpentoxiddal könnyen elérhetjük. Ameny­nyiben a száraz kamra hőmérséklete kb. 35 C" fölé emelkedne, ajánlatos a gáz hűtéséről gon­doskodni. A megszárított kristály teljes felületéről a meg­száradt réteget lecsiszoljuk és a fényáteresztő lapját polírozzuk. A gáz áramlásának szüneteltetése közben a ref­lektálandó felületeket az illető kristály anyagá­nak tiszta, tömény, vizes oldatával (NaJ(Tl) ese­tén NaJ oldattal) vékonyan bekenjük, majd a gáz áramlás megindításával alaposan megszárítjuk. A műveletet célszerű 3—4-szer megismételni, kellő vastagságú réteg előállítása céljából. A nyert hó­fehér réteg előnyös reflektáló tulajdonságokkal rendelkezik. A megszáradt kristályt légmentesen záró fog­lalatba helyezzük, ügyelve arra, hogy a reflek­táló felület nedvességet és olajat ne kapjon, mert az a reflexióképesség romlásához vezet. A kris­tály mechanikus rögzítése céljából magnézium­oxiddal célszerű kitölteni a kristály és a foglalat közötti hézagot. Szabadalmi igénypont: Eljárás alkalihalogenid szcintillátorok reflek­lektáló felületének előállítására, azzal jellemezve, hogy az alkalihalogenid vegyületet oldat formá­jában a csiszolt szcintillátor felületére visszük és előnyösen foszforpentoxiddal szárított, nitrogén­nel töltött zárt térben mikrokristályos rétegként ott kikristályosíjuk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 621706. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents