149580. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés kis egyenáramok mérésére

Megjelent: 1962. július 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 NJ­SZABADALMI LEÍRÁS 21. g. 17 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.580. SZÁM 1-7—oj. OSZTÁLY — VA-384. ALAPSZÁM Elrendezés kis egyenáramok mérésére VEB Vakutronik, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Feltaláló: Frommhold Ernst Alfred, labor, mérnök. Dresden, Német Demokratikus Köztársaság A bejelentés napja: 1960. május 27. Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: ÍS59. június 4. A találmány tárgya igen kicsiny áramok méré­sére vonatkozik, amilyenek főleg az üzem szabá­lyozótechnikában és méréstechnikában, valamint a sugárdózimetriában fordulnak elő. Olyan, árammérés, amelynél az áram erősségéi egy ellenálláson bekövetkező feszültségesés alap­ján határozzák meg, nagy követelményekéi maszt az alkalmazandó ellenállásokkai szembei Tekintettel arra, hogy csak csekély áramok 1 nak rendelkezésre, nagyohmos ellenállásokat v ' alkalmazni, ezáltal pontos méré6, g Tr akorla K-> keresztülvihetetlen. Az itt Ikc 1 => a Ja JUÉ.'W í mos ellenállások hiányosstt, n ísn-^it^k F x •> %­nyosságoknak lényege an i T Ó lyet főleg a hőmérsékleti ^i M -• 1 r => c ­gedés indokol. Nagyértékű ° =kL " <_*" ' i J t <-l­dául rezgőkondenzátoros el -J mt \ K <" al­kalmazása feszültségesés i 1 i_ J mos ellenállásoknál azért r i -?, , mi eiektrornéter által mutató" eu ' J< n ' s i " kinlélyes részben a nagyf ! mt s ^L ) i k vzőtlen tulajdcnságai me> 1.1 ^ ^ Egy másik ismert eljár3 rí i > ü feltöltött és kisütött beméi T i d j > i periódusát határozzák rr-% l'anu n,^ vo amplitúdónál (küszöbértéi ne 0 l'vriüt4 " k i •-o iási folyamat mellett és u^l <• s frekvenciája a mérendő a am eio segrnek mér­tékét képezi. itt a kapacitáson állanc > um f- t i ódikus föltöltés és kisüté-i < ^ ° i -1 t s fog alakú feszültség kelet e ] H, let e^e a kapcsolási folyamatoknak .hekvenciaja aianyoo a mérendő áram erősségével, sugárzásmérő be­rendezéseknél például a dózisteljesítménnyel. Ha tehát a tetszőleges időtartamon belül bekövetkező jelek számát szorozzuk a lépésenként! dózissal, a teljes töltésmennyiségeí, illetőleg a teljes dózist kapjuk. Ennek az eljárásnak pontossága többek között a nullpont stabilitásától és'attól a küszöb­értéktől függ, amelynek elérésénél a kapacitás ki­sütése bekövetkezik. i. i> i i 1 i c f-iektro­>- LIL1 - I a I ] > t_Mtr ^ c d + e tben ne­_Q1 v 7 ci. Üli i id 3i zekeny-j,e \ i i j)(oj 1 r lehet. • ... t . d-t-ii 'fa,» eu- -t .->-.>. i-'.' iiinuoii relével ^ i\ k) h ) m „ ü i --•) k i kki 1 aki or do'tu^ £}ti ) ii i Ip'^cr C II ho-• 1 izei t 11 c s i> ' VC v. ~i -. ' i^^r ^ r „n i ,_ - i rí X' "i ° c 5 j m< Z.Í 1 "i le-1.L ii i i c le r TX ) -, " >J ie-i " ii ii i _, Ii it^ne1 i i (Hp 1 or a». í ^j i 0 i' a 1 it 13 < sz-'i 1 ao -< i 1 * -i ° i eiicl ji-1 1 1 ' -i1 ^ n "c ~> if- n-11 1 l'k r ' 1 a n fe­l 1 f Ol i._ 1 ) "i i< don J ^ J p 11 k f n nd( ze _ 1 •"l-vt-1 *• 1 " v. zést H ) , i c 1 1 " c r ellett 1 , n i i i-nji i n n n ]<• "• h által, h K x 1 ^ c i t ! JT "> cT o axl .- 1 *- d 1 ! ki + >r-1 i K 1 1 1 1 1 -,lv i 1 Tl­j ez^^ben IT í K1 Te i <é-J ' t *. ' 1 1 '•7 mí­r 3 n v ! °Sil^.k i. Íc-L1 n T , ^ 1 <­T ipacitás ií ü» T L 1-I • ,4,5s mel­l"tT cl ! i -' > - ' 0 p.v t3 a. Ezt

Next

/
Thumbnails
Contents