149550. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-phenyl-3-methyl morpholin előállítására

Megjelent: 1962. augusztus 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.550. SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — LE-383. ALAPSZÁM Eljárás 2-fenil-3-metil morfolin előállítására Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Budapest Feltalálók: Lévai László oki. vegyészmérnök, (30%), Cscpreghy György oki. vegyészmérnök (22%), Ritvay Miklósné oki. vegyészdoktor (15%), Kovács István vegyésztechnikus (11%), Gelegonya Géza vegyészmérnök (22%), mindannyian budapesti lakosok A bejelentés napja: 1960. december 24. 2-fenil-3-metil morfolin, mely Preludin (Graci­dki) néven ismert külföldi fogyasztóhatású gyógy­szer a megfelelő amkioalkoholból, az 1-fenil-l­-oxid-2-atanolammo-propanhidrokloridból állít­ható elő vízelvonással. A külföldi szabadalmi irodalom több eljárást is ismertet — B 37 373 IV. b/12 p. sz. német, vala­mint a 773 780 sz. angol szabadalmat, melyek dehydratáló ágensként savakat használnak önma­gukban vagy vizes, ill. alkoholos oldataik alak­jában, szobahőfokon vagy magasabb hőmérsék­leten. Fenti idézett 773 780 sz. angol szabadalom leíró részében rámutat arra, hogy ilyen típusú mor­pholin képzésnél mindig fennáll a nemkívánatos mellékreakció veszélye, — ezért szükségesnek tartja, hogy a gyűrűzárás enyhe reakció körül­mények között menjen végbe (ilyen típusú mor­pholinok képzése általában csak erélyes körül­mények között hajtható végre) és e célból ajánlja a szabadalom tárgyát képező és igénypontban is védett dehydratáló szereket, mint pl. kénsavat, sósavat, hydrogénbromidot. Ezen erős savakat használva a bejelentők szerint a mellékreakciók nem játszódnának le. Az említett találmányok gyakorlati megvalósí­tásánál kiderült, hogy a nevezett erős ásványi savakkal végzett dehidratálásnál (gyűrűzárásnál) a mellékreakciók egyáltalán nem kerülhetők '4. Bármely erős savval végezve a kísérleteket, mel­léktermék keletkezése tapasztalható (illetve víz­oldható anyag is keletkezik). Ez a mellékreakció kisméretben, pár g-os laboratóriumi nagyságrend­ben nem számottevő, azonban a reakcióméret nö­velésével egyre inkább előtérbe lép, üzemi lép­téknél (90 kg-os nagyságrend) a nyeredék már lényegesen rosszabb, mint laboratóriumi méret­ben. Így pl. a reakciót koncentrált kénsavval szoba­hőfokon végezve a 773 780 sz. angol szabadalom második példája szerint (20 g-os méret) 86%-os nyeredékkel keletkezett a kívánt morfolin­termék (Graeidin). Ugyanezt a módszert 50 kg-os nagyságrendben alkalmazva a nyeredék már csak 50—-55 százalék és ez a nyeredék a paraméterek változtatásával sem javítható. Megfigyeléseink szerint a gyűrűzárás után ke­letkezett koncentrált kénsavas oldat vízreöntésé­nél, és meglúgosításánál a morfolin bázis egy­része, mint vízoldható melléktermék a vizes fázis­ban oldódik, valószínűleg szulfonálódás vagy egyéb lúgban oldható terméket eredményező meHék­reakciő következtében. Ez a lúgoldható mellék­terméket adó reakció egyébként kisméretben kí­sérletileg is megfigyelhető, ha pl. a kész vég­terméket, 2-fenil-3-metil morfolin HCl-t külön­böző mennyiségű cc kénsavban a 773 780 számú angol szabadalom 2. példájában leírt kísérleti körülményeknek vetjük alá és utána abból a megadott módon kipreparáljuk. Ebben az esetben a reakcióba bevitt 2-fen.il-3-rn.etil morfolin HCl. a kívánt végtermék a következő százalékokban nyerhető vissza:

Next

/
Thumbnails
Contents