149469. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2,2,4-trimetil-1,2-dihidrokinolin 6-helyzetben metoxi- vagy etoxicsoporttal helyettesített származékainak előállítására

Megjelent: 1962. július 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.469. SZAW 12. p. 1—5. OSZTÁLY — AU—127. ALAPSZÁM Eljárás 2,2,4-trimetil-l,2-dmidrokinolin 6-helyzetben metoxi- vagy etoxicsoporttal helyettesített származékainak előállítására Ambrus Dezső vegyészmérnök, Manczinger József vegyészmérnök és dr. Prohászka László állatorvos, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1960. november 24. A kkiolin származékok 'biológiai hatását vizs­gálva megállapítottuk, hogy a 2,2,4-trimetil-l,2— -dihidrokinolin 6-etoxi és 6-metoxi származékai baromfiaik encephalomalaciás megbetegedése ellen hatásos szerek és nem toxikusák. A vegyületek igen kis koncentrációban (0,0125—0,0150%) zsí­rok, olajok, vitaminok stb. oxidációs károsodását is gátolják. E tulajdonságaik miatt érdekesnek lát­tuk a 2,2,4-trimetil-l,2^diíhldrokinolin 6-etoxi és 6-metoxi származékának ipari előállítására alkal­mas módszer kidolgozását. A kinolin váz kialakításaira alkalmasnak talál­tuk az anilin és aceton kondenzáció« reakcióját katalizátor jelenlétében. Ilyenkor egy molekula anilinnel két molekula aceton reagál két moleku­la víz kilépése közben és közvetlenül kialakul az 1,2-dihidrokinolin váz úgy, hogy 2-helyzetben két és 4-helyzetben egy metil asoport van rajta. Ha már most anilin' helyett p-etoxianilin(fenetidin), vagy p-metoxi-anilin reagál két molekula aceton­nal, akkor egy lépésben a kívánt 2.2,4-trimetil-l,2--dihidirokinolin 6-etoxi, illetve 6-metoxi származé­ka keletkezik. A reakció iparilag kényelmesen, veszélytelenül és egyértelműen vezethető le, ha a reaktorba elő­ször a fenetidint, illetve p-metoxianilint és a ka­talizátort adagoljuk be, majd ezt 100—240 C°-ra előmelegítve folyamatosan adagoljuk az acetont intenzív keverés közben, a keletkező vizet pedig a le nem reagált acet ónnal együtt a reakciótér­ből kidesztilláljuk. A hőfok változtatásával a re­akció sebessége szabályozható. Gondosan végzett munkával p-etoxi, illetve p-metoxianilinre szá­mítva -mintegy 85%-os kitermelés érhető el. 1. példa: 1000 l-es hasznos űrtartalmú, 250 C°-ig fűthető, keverővel, desztilláló kolonnával és folyadék ada­golóval ellátott reaktorba bemérünk 550 kg p-fe­netidint és 12 kg jódot. Intenzív keverés mellett az oldatot 120—240 C%ra felfutjuk és beadago­lunk 700 kg acetont, a keletkező vizet pedig a ko­lonnán keresztül folyamatosan ledesztilláljük. A reakció akikor fejeződött be, ha a víz képződése megszűnt. A nyers terméket vákuumdesztillációval fino­mítjuk. Az előpárlatként levett leireagálatlan fene­tidint a következő sarzshoz visszatápláljuk. A reakció során kidesztillált víz^aceton keverékből az acetont desztillációval visszanyerjük. 2. példa: 1. példában leírt készülékbe bemérünk 500 kg p-metoxianilint és 12 kg jódot. Intenzív keverés közben az oldatot 120—240 C°-ra felfutjuk és be­adagolunk 700 kg acetont, a keletkező vizet pedig a kolonnán keresztül folyamatosan ledesztilláljuk. A reakció akkor fejeződött be, ha a víz képződése megszűnt. A nyers termék további feldolgozása az 1. pél­da szerint történik. Szabudalmi igénypontok: 1. Eljárás 2,2,4-tirimetiíl-l,2-dxhidrokinolin 6--etoxi vagy 8-metoxi származékának egylépésben történő előállítására, amelyre jellemző, hogy 100 C° feletti hőfokon p-etoxi, illetve p-metoxianilin­nel katalizátor jelenlétében acetont kondenzációs reakcióba viszünk úgy, hogy a reakció közben ke­letkező vizét folyamatosan kidesztilláljuk a reak­ciótérből, majd a nyers terméket vákuumdesztil­lációval finomítjuk;

Next

/
Thumbnails
Contents