149412. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymértékben duzzadóképes, dextránszármazékok előállítására

Megjelent: 1962. június 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.412 SZÁM 12. o. 11-18 OSZTÁLY — SE-1011. ALAPSZÁM Eljárás nagymértékben duzzadóképes dextránszármazékok előállítására VEB Serum-Werk Bernburg cég, Bernburg/Saale (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: dr. Behrens Ulrich, dr. Ringpfeil Manfred, Gabert Anton vegyész, Leipzig (NDK) A bejelentés napja: 1960. szeptember 30. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1960. május 5. A találmány ezerinti eljárás célja vízzel nagy­mértékben duzzadóképes termék előállítása. Azt találtuk, hogy dextránoknak vizes-alkálikus közegben, epiklórhidrinnel való átalakítása során nagyviszkozitásútól egészen kocsonyás halmaz­állapotú szilárd termékeket kapunk, melyek szerves oldószerekkel, mint pl. metanollal köny­nyen vízteleníthetők. Az így kapott száraztermék vízzel való eldörzsölése után ismét felduzzad nagyviszkozitású ill. kocsonyás szilárd masszává, mimellett térfogatnövekedése többszörös. Oly vegyületek, melyek hideg állapotban fel­duzzadnak és kocsonyássá dermednek meg, az iparban számos alkalmazásra találnak, mint pl. olajfúrások üregeinek elzárása, töltőanyagként való betét, sűrítő stb. céljaira. Vizes-alkálikus dextránoldatokkal az epiklór­hidrin meglepő módon spontán reagál erős hő­képződés közben, amennyiben egy meghatározott hőfoktartományt elér. A reakciós keverék óvatos melegítésénél valamivel szobahőmérséklet fölött, 30 és 4ü C° között, a reakció a nátronlúg és az epiklórhidrin tartalomtól, valamint a keveréstől függően, spontán megindul. A keverési sebesség csökkentése, vagy a keverés leállítása, valamint erős hűtés, lehetővé teszi a reakció szabályozását. Túl nagy nátronlúg-meinnyisóg és túl erős hő­mérsékletnövekedés az epiklórhidrin elszappano­sításához vezetnek. Az epiklórhidrin adagolása szakaszosan történhet, éspedig oly módon, hogy először epiklórhidrin hiánnyal szirupszerű oldatot kapunk, amelyet azután epiklórhidrin további adagolásával kocsonyás, szilárd termékké alakí­tunk át. A dextrán reakciós hajlandóságának a molekula­súlytól való függése nem túl nagy mértékű, úgyhogy természetes, nagymolekulasúlyú dextrán is alkalmas a reakció szerinti átalakításra. A re­akciót az erős hőfejlődés miatt egyébként a leg­szigorúbb hűtés mellett kell lefolytatnunk, hogy az epiklórhidrin a reakciós térből normál nyo-, máson való dolgozás esetén ne tudjon eltávozni. A találmány szerint előállítható szirupszerű oldat változó mennyiségű epiklórhidrin adagolá­sával viszkozitását illetően nagymérteikben változ­tatható. Kisebb mennyiségű epiklórhidrin viszony­lag alacsony viszkozitású, nagyobb mennyiségű epiklórhidrin pedig nagyviszkozitású termékek­hez vezet. Ezeket el lehet különíteni és sűrítő­ként, kolloidsitabilizátorként alkalmazhatók és alkalmasak mesterséges mosószerek habtartós­ságának javítására. E viszkózus, részben térháló­sodott oldatokat mind elválasztás után, mind pedig a reakció megszakítása után, a reakciós közeg beállítása és további epiklórhidrin adagolása révén térhálósítjuk. Optimális adagolásnál a molekulasúlytól függet­lenül szilárd, kocsonyaszerű termékeket lehet nyerni, melyek pl. oly megfelelő oldószerrel, mint a metanollal való ismételt kicsapással, vagy dialízissel tisztíthatók és vagy száraz por alak­jában vagy felduzzasztva kinyerhetők. Az ily ter­mékek sűrítőnek vagy duzzasztónak használhatók az ipar területén. A találmányt részletesebben néhány példa kap­csán ismertetjük, melyek az „Epidex" elnevezésű anyag előállítását mutatják be. 1. példa: 50 g dextránt (közepes molekulasúly 71 000) 80 ml vízzel keverünk péppé el. E péphez 79,5

Next

/
Thumbnails
Contents