149403. lajstromszámú szabadalom • Ionizációs vákuummérőcső fűtőszálvédelem

Megjelent: 1962. június 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#• s> SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.403. SZÁM 21. g. 1 — 16 OSZTÁLY — ME—455. .ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Ionizációs vákuummérőcső fűtőszálvédelem Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium, Budapest Feltalálók: Striker György, a műszaki tudományok kandidátusa, Tarnay Kálmán oki. vili. mérnök, mindketten Budapest A bejelentés napja: 1960. december 19. A találmány kapcsolás elrendezés tartalékfűtő­szálakkal rendelkező ionizációs vákuummérőcső fűtőszálának védelmére. Ionizációs vákuumraérőnél fontos kérdés a cső és a mérőberendezés gázbetörés-védelme. Gáz­betörésnél az aktív gázok (pl. oxigén) a meleg állapotban levő fűtőszálat tönkre tehetik, továbbá az esetleges túláramok a mérőberendezésben kárt tehetnek. E hatás megakadályozására ismert megoldások három főcsoportba oszthatók. Az egyik megoldásban gázbetörés esetén az ion­kollektor áramának erőteljes növekedése elektro­nikus áramkör közbeiktatásával vezérli a fűtést kikapcsoló relét. Ez a megoldás az elektronikus áramkör következtében költséges. A másik megoldásnál az elektronkollektor áramkörében helyezik el a relét, amely eléggé bizonytalanul működik, mert aránylag kis áram­változás hatására kell kapcsolnia. Ezt a meg­oldást csak emisszió-stabilizátorral ellátott vá­kuummérőnél lehet alkalmazni. A harmadik megoldásban külön beépített elekt­róda rendszerben kialakuló ködfénykisülés mű­ködteti a fűtést kikapcsoló relét gázbetörés ese­tén. A találmány szerinti megoldás jelenleg is gyár­tott tartalékfűtőszállal rendelkező vákuummérő­csöveknél külön elektródák beépítése nélkül is kiküszöböli a fenti hátrányokat, olcsó és bizton­ságos védelmet nyújt gázbetörés esetére. Találmányunk kapcsolás elrendezés tartalék­fűtőszállal rendelkező ionizációs vákuummérőcső fűtőszálának gázbetörés elleni védelmére, szoká­sos feszültséggel táplált üzemi fűtőszállal, elekt­ronkollektorral és ionkollektorral, amelynél a cső tartalékfűtőszála jelző és/vagy kapcsolórelét mű­ködtető csévén keresztül földre van kapcsolva. A találmány szerinti kapcsolás elrendezés egy kiviteli példáján a rajz alapján a találmányt részletesen ismertetjük. Amint az ábrán látszik, az (1) vákuummérőcső egyik (2) fűtőszála szolgál a cső működéséhez szükséges elektronáram létre­hozására. A (9) ionkollektor a — a rajzon nem ábrázolt —• szokásos kapcsolás szerint földre csatlakozik. Az elektronok a (3) elektronkollek­torra futnak be, a (4) egyenfeszültségforrásból adott 80—200 V pozitív gyorsítófeszültség hatá­sára. Az (5) tartalékfűtőszálat a (6) védőrelé egyik tekercsén keresztül kapcsoljuk a földhöz, Az (5) tartalékfűtőszál és a (3) elektronkollektor között 1'0~3 Hg/mm-nél jobb vákuum esetén áram nem lép fel. Ha a csőben a vákuum elromlik, az említett két eletkróda között ködfénykisülés alakul ki, mely működteti a (7) tartóáramkörrel ellátott relét és a (2) fűtőszál áramkörét a (8) kontaktus bontásával megszakítja. Szabadalmi igénypontok: 1. Kapcsolás elrendezés tartalékfűtőszállal ren­delkező ionizációs vákuummérőciső fűtőszálának gázbetörés elleni védelmére, szokásos feszültség­gel táplált üzemi fűtőszállal, elektronkollektorral és ionkollektorral, azzal jelemezve, hogy a cső tartalékfűtőszála jelző és/vagy kapcsolórelét mű­ködtető csévén keresztül a földre van kapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents