149397. lajstromszámú szabadalom • Toló-húzószerkezet főként rádióaktív térben levő tárgyak eltolásához

Megjelent: 1962. július 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.397. SZÄM 21. g. 17-21. OSZTÁLY — KO—1549. ALAPSZÁM Toló-húzószerkezet főként radioaktív térben levő tárgyak eltolásához VEB Konstruktion und Projektierung Kerntechn ischcr Anlagen cég, Dresden (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Thürmer Rudolf mérnök, Pirna (NDK) A bejelentés napja: 1980. október 28. A találmány olyan szerkezet, amellyel radio­aktív anyagokat egyes Lszállítócsészékben tároló, raktározó szekrényeket lehet megtölteni és kiürí­teni. Az említetten kívül a találmány szerinti szer­kezetet minden olyan helyen alkalmazni lehet, ahol nehezen hozzáférhető állvány rekeszekbe, vagy nehezen hozzáférhető felületekre kell tár­gyakat tolni, és innen ismét ki-, illetve levenni. Ismertek olyan szerkezetek, amelyeknél a tár­gyak betolását és kihúzását két orsóval végzik, amelyek mozgás szempontjából össze vannak kap­csolva, vagy külön hajtőszerkezettel vannak el­látva. Az egyik orsó mindig a tolást végzi, a másik pedig a húzóműveletet. Olyan szerkezetek is ismertek, ámeneknél beíolás közben befelé haladó, kihúzásnál pedig kifelé haladó lánc- vagy kötélág végzi a mozgatást. Ezáltal a szállítandó árut mintegy körfolyamattal tolja a rekeszbe, ill. húzza ki. A legrégebben ismert, fogasléces moz­gatóelemek is használatosak, valamint újabban a hidraulikusan vagy pneumatikusan működtetett dugattyús hajtáisok is. Ezek a szerkezetek nein teszik lehetővé, hogy az elkopott alkatrészeket a radioaktivitás által meghatározott időn belül gyorsan kicserélhessük. Ehhez a preparátumokat az aktív térből el .kell távolítani. Valamennyi említett szerkezetnek közös hibája, hogy a szállítandó anyag betolását az egyik ol­dalról, kihúzását pedig a másik oldalról kell vé­gezni, vagy ha .mindkét folyamat az egyik oldal­ról végezhető, akkor mechanikusan vagy elektro­mosan külön bekapcsoló készülékeket kell kap­csolni annak érdekében., hogy a szállítótartályt betolásnál a hűzókilincs ismét vissza ne húzhassa. Azok a szerkezetek, amelyek a szállítótartályt mágneses tapadóerők segítségével húzzák ki, na­gyon egyszerűek, azonban megbízhatatlanok., fő­ként olyan helyeken, ahol különféle fajtájú savak­kal vagy lúgokkal dolgoznak, amikor nincs meg mindig a garancia arra, hogy a tapad.ófelületek tiszták mradnak, és a szerkezet a korrózió kö­vetkeztében nem veszíti el működőképességét. A találmány elsősorban azt a követelményt veszi figyelembe, hogy az anyagokat vastag sugárzásvédő falakon keresztül oly biztosan és megbízhatóan kell tudni áttolni, mint az a gömb­manipulátorokkal lehetséges, azonban ezekkel ellentétben motorizáltah és automatikusan vezé­relihetően. Ezen kívül a szerkezetnek a magtechnikai gya­korlat követelményeinek is meg kell felelni, azaz az egész szerkezetnek gyorsan és könnyen cserd­hetőnek kell lenni úgy, hogy kivevés közben ÜX aktív és inaktív részek között ne keletkezzen nagy szabad nyílás. Ez a követelmény a talál­mánynál azáltal van kielégítve, hogy a szerkezet egyorsós, és aránylag kis átmérőjű tokmányszerű kialakítású. A kicserélést négy csavar megoldása után néhány perc alatt el lehet végezni anélkül, hogy a radioaktív anyagokat tároló teret ki kel­lene üríteni. A találmányt részleteiben a rajzon vázolt kiviteli példával kapcsolatban ismertetjük. Az 1. ábra a találmány szerinti toló-húzó­szerkezet példaképpeni kiviteli alakjának hossz­metszete, részben nézete. A 2. ábra a kilincs tolás közbeni helyzetének vázlata. A 3. ábra az 1. ábra A—B vonal menti met­szete. A 4. és 5. ábra a hajó és hajótartó elöl- ill. oldalnézete. Az alternáló mozgást egy keresztmenetes orsójú hajtómű hozza létre, amely az 1 keresztmenetes orsóból, a 2a hajóíartóba befogott 2b hajóból, a 3 hajóhajtőfejhői és a 4 vezetőhüvelyből (1. ábra)

Next

/
Thumbnails
Contents