149358. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új szteroid-észterek előállítására

Megjelent: 1962. április 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#"* SZABADALM ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.358. SZÁM 12. o. 25. OSZTÁLY - TO-545. ALAPSZÁM Eljárás új szteroid-észterek előállítására Dr. Kari Thomae GmbH. cég, Biberach an der Siss (Német Szövetségi Köztársaság) Feltalálók: Dr. Heider Joachim, Biberach a. d. Riss, Dr. Jerchel Dietrich tanár, Biberach a. d. Kiss A bejelentés napja: I960, október 12. Német Szövetségi KöztársaságbeÜ elsőbbsége: 1959. október 14. Ismeretes, hogy a kortikoszteroidok, különösen hidrokortizon és a belőle levezethető származékok mineralo- és glukokortikoid aktivitásuk mellett erős gyulladásgátló hatást is mutatnak. Ennek következtében a hidrokortizon és különféle egy­szerű hidrokortizon-21-észterek, pl. az acetát, a dermatológia terén is alkalmazásra kerülnek. Azt találtuk, hogy ennek az anyagnak a gyulla­dásgátló hatása még jobban fokozható, ha a ve­gyületet dikarbonsavakkal képezett 21-bisz-észte­rek alakjában alkalmazzuk. Ezeknek a találmány ezerint előállított vegyületeknek tehát az alábbi általános képlet felel meg: CHj.-0-C­R Rí X A fenti képletben az egyes általános jelek jelen­tése a következő: Y 0—6 szénatomot tartalmazó telített vagy telítetlen szénhidrogénláne, amely adott esetben elágazó is lehet vagy gyűrűt is ké­pezhet, vagy pedig egy fenil- vagy difeni­lén-maradék, amely adott esetben helyette­sítve is lehet, hidrogénatom vagy acilgyök, és R2 hidrogénatomok, vagy pedig együt­tesen egy kettőskötés, /H == O vagy/ \OH A fenti képletnek megfelelő vegyületben sze­replő két szteroid-maradék a fentebbi meghatá­rozások keretén belül egymástól különböző vagy egymással egyenlő lehet. A fenti általános képletnek megfelelő új ész­terek előállítása a találmány értelmében önmagá­ban ismeretes eljárási műveletek útján történhet. Különösen célszerű oly módon eljárni, hogy vala­mely megfelelő szteroid-alkoholt a megfelelő di­karbonsav-dikloricldal reagáltatunk, niimellett oldószerként piridin, dioxán vagy dimetilformamid alkalmazható, a reakcióhőmérséklet pedig előnyö­sen —10 C° és +100 C° között lehet. Eljárhatunk oly módon is, hogy a 'megfelelő szteroid-21-halogenidet a dikarbonsav.. valamely sójával reagáltatjuk, melegítés közben. Ugyanilyen' eredményhez jutunk, ha valamely dikarbonsav-szteroid-21-félészter sóját valamely szteroid-21-halogeniddel reagáltatjuk. Ez az eljá­rás különösen olyan esetekben célszerű, amikor két különböző szteroid-maradékot tartalmazó ész­tert kívánunk előállítani. Ugyanilyen vegyületekhez jutunk oly módon is, hogy valamely oly dikarbonsavat, amely egy

Next

/
Thumbnails
Contents