149347. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és katalizátor béta-aminokaprolaktám polimerizációjához

2 149.347 kristályosodik a kaprolaktám ortofoszfonsavas vegyülete, mely közvetlenül felhasználható katali­zátornak. 2. példa: 250 ml benzolban 120 g kaprolaktámot oldunk fel s ehhez 178 g 100%-os pirofoszfor­savat keverünk. Az elegyet az; 1. példában leírt módon kezeljük s ily módon a kaprolaktám piro­foszforsavas vegyületéhez jutunk, mely közvetle­nül felhasználható katalizátornak. 3. példa: 260 ml benzolban 120 g kaprolaktámot oldunk fel és ehhez adunk 152 g ortoarzénsav­félhidrátot. Az elegyet az; 1. példában leírt mó­don kezeljük és ily módon a kaprolaktám orto­arzénsavas vegyületéhez jutunk, mely közvetlenül felhasználható katalizátornak. 4. példa: 250 ml benzolban 120 g kaprolaktámot oldunk fel és ehhez 500 g piroarzénsav 50%-os vizes oldatát keverjük. Az elegyet az 1. példában leírt módon kezeljük és ily módon: a kaprolaktám piroarzénsavas kristályos vegyületéhez; jutunk, mely közvetlenül felhasználható katalizátornak. 5. példa: 250 ml benzolban 120 g kaprolaktámot oldunk fel és ehhez 250 g 50%-os vizes meta­arzénsav oldatot adunk. Az: elegyet az 1. példá­ban leírt módon kezeljük s ily módon a kapro­laktám metaarzénsavas kristályos vegyületéhez jutunk, mely közvetlenül felhasználható kapro­laktám polimerizációjának katalizálására. 6. példa: 250 ml benzolban 120 g kaprolaktámot oldunk fel és ehhez 100 g 62%-os vizes ortobór­sav oldatot keverünk. Az elegyet az 1. példában leírt módon kezeljük s ily módon a kaprolaktám ortobórsav kristályos vegyületéhez jutunk, mely közvetlenül felhasználható a kaproJaktam poli­merizációjának kiatalizálására. 7. példa: 250 ml benzolban 120 g kaprolaktámot oldunk fel és ehhez 200 g 78%-os vizes pirobór­sav oldatot keverünk. Az elegyet az 1. példában leírt módon kezeljük s ily módon a kaprolaktám pirobörsavas kristályos vegyületéhez jutunk, mely közvetlenül felhasználható kaprolaktám polimeri­zálásának katalizálására. 8. példa: 12 liter 85%-os ortofoszforsavhoz 55 kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatot keverünk és az elegyet hidegen fél órán keresztül kever­jük. Az oldat a kaprolaktám ortofoszforsavas só­jának vizes oldatát tartalmazza, melyből 60 ml-t adunk 7 kg kaprolaktámhoz. A kaprolaktámot a katalizátorral legalább 20 percig 150°-on, ke­verés közben melegítjük a katalizátornak a kapro­laktámban történő egyenletes eloszlatása érdeké­ben. Az elegyet ezután folyamatos polimerizáló reaktorba vezetjük, a tulajdonképpeni polimeri­záció végrehajtása érdekében. A kész polimer ömledékből közvetlenül textilipari célokat szol­gáló polikaproamid szál készíthető, melynek fizi­kai tulajdonságai azonosak, vagy jobbak, a más polimerizációs katalizátorok segítségével előállí-A kiadásért felel a Közgazdasáí tott polikaproamid szálak tulajdonságaival, ill. tulajdonságainál. 9. -példa: 32 kg pirofosziforsavat feloldunk 55 kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatban. A továbbiak­ban a 8. példában leírt módon járunk el és így kiváló minőségű polikaproamid szálakhoz jutunk. 10. példa: 27 kg ortoarzénsavfélhidrátot felol­dunk 55 kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatban. A továbbiakban a 8. példában leírt módon járunk el és így kiváló minőségű polikaproaimid szálak­hoz jutunk. 11. példa: 24,5 kg piroarzénsavat .feloldunk 55 kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatban. A to­vábbiakban a 8. példában leírt módon járunk el és így kiváló minőségű polikaproamid szálakhoz jutunk. 12. példa: 22 kg metaarzénsavat 5ö kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatban oldunk fel. A továb­biakban a 8. példában leírt módon járunk el és így kiváló minőségű polikaproamid szálakhoz jutunk. 13. példa: 11 kg ortobórsavat feloldunk 55 kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatban. A továbbiak­ban a 8. példában leírt módon járunk el és így kiváló minőségű polikaproamid szálakhoz jutunk. 14. példa: 28 kg pirobórsavat feloldunk 55 kg 44%-os vizes kaprolaktám oldatban. A továbbiak­ban a 8. példában leírt módon járunk el és így kiváló minőségű polikaproamid szálakhoz jutunk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás textilipari szálképzésre alkalmas poli­kaprolaktám előállítására, azzal jellemezve, hogy a polimerizációs folyamatot kaprolaktámnak és több bázisú szervetlen sav-(ak) vegyülete-(i) mint katalizátornak a jelenlétében folytatjuk le. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, melyre jellemző, hogy a katalizátor készítéshez a kaproltaktámot oldjuk és reakcióba hozzuk a sav komponenssel. . 3. Az 1—2. igénypontok bármelyike szerinti eljárás foganatosítási módja, melyre jellemző, hogy a kaprolaktám-sav mólarányt 1:1—2:1 kö­. zött választjuk. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás foganatosítási módja, melyre jellemző, hogy a kaprolaktám-sav vegyület előállításához több-bázisú szervetlen savkomponensként orto­foszforsav, pirofoszforsav, ortoarzénsav, piroarzén­sav, metaarzénsav, ortobórsav, pirobórsav leg­alább egyikét alkalmazzuk. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás foganatosítási módja, melyre jellemző, hogy a kaprolaktám — szervetlen sav vegyület katalitikus mennyiségét a polimeriziálódó elegyre vonatkoztatott 0,1—1,6% között választjuk. ;1 és J.ogi Könyvkiadó igazgatója 6201.24. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents