149267. lajstromszámú szabadalom • Gázszelep különösen nagynyomású levegő vezérlésére

Megjelent: 1962. április 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.267. SZÁM 47. g\ 1—19. OSZTÁLY -• TA-603. ALAPSZÁM Gázszelep különösen nagynyomású levegő vezérlésére Feltalálók: Sükös Ede oki. mérnök, Takács László oki. mérnök, mindketten Budapest A bejelentés napja: 1961. január 10. A találmány kézi és/vagy elektromágneses mű­ködtetésű gázszelep, különösen 6 at-nál nagyobb nyomású levegő vezérlésére. A gázszelepek általában nyomás alatti gázok­nak — így például nagyfeszültségű és erősáramú szakaszkapcsolók, automaták és készülékek nyomó­lég hajtásának vagy oltógázának stb. — vezérlé­sére szolgálnak. A gázszelepek a gáznyomás rá­kapcsolását és lekapcsolását végzik. Működtetésük általában kézi vagy elektromágneses, vagy pedig mindkét működtetésre alkalmasan vannak kiké­pezve. Az ismert gumizárású légszelepek felépítésük és konstrukciójuk következtében 6 at-nál nagyobb nyomásra általában nem alkalmasak, mert a gumi — amely a zárást biztosítja — az áramló nagy­nyomású levegő következtében leválik és a szelep használhatatlanná válik. Ettől eltekintve, amennyi­ben konstrukciója megfelelő volna, a szükséges működtető teljesítmény igen nagy, kb. 300 watt. Az ismert gázszelepeknél a furatot nagyrészben a működtető szelepzár vagy a szeleptányér veze­téke foglalja el és ezért nagy átmérőjű furatot kell alkalmazni, ami a működtetéshez nagy ener­giaszükséglettel jár. A találmány szerinti gázszelep fenti hátrányo­kat kiküszöböli azáltal, hogy a szeleptányér egy­karú emelőként van kiképezve és a szeleptányért vezérlő szervek a szelep áramlási nyílásán kívül helyezkednek el. Ezáltal sokkal kisebb átmérőjű áteresztő furatot alkalmazhatunk azonos működő keresztmetszet mellett. Ennek következtében a szelepet zárva tartó nyomás is lényegesen kisebb. Hogy a szeleptányér ne billeghessen, két rögzített támasztékon nyugszik és egy mozgó működtető megtámasztása -van, vagy pedig egy rögzített tá­masztékon nyugvó szeleptányérral dolgozhatunk és a mozgató szerv van villásan kiképezve és két ponton támadva a szeleptányért, annak oldal­irányú elbillenését megakadályozza. A rögzített és mozgó támasztékok elhelyezésére a szelep­tányéron nyílások és mélyedések lehetnek kiké­pezve. Maga a fém-szelepüléssel együttműködő zárófelület célszerűen rugalmas anyagból, például gumiból vagy műanyagból készülhet áramlástól védett kivitelben oly módon, hogy a szeleptányér ráperemezett széle szolgál a rugalmas zárófelület előfeszítésére és gázáramlás elleni védelmére. Cél­szerűen a szeleptányért egy rugó szorítja záró­állásban a szelepülésre és ezzel a rugóhatással, valamint a gáz nyomásával ellentétesen ható erő­hatással nyitjuk a szelepet. A mozgatószervet is gurni- vagy műanyagtömítésein át vezethetjük ki a szelepházból és jobb tömítés biztosítására a sze­lepháznak és a szelep szárának összecsiszolt felü­letei biztosítják, hogy a gáz a gumitömés mellett a szelepházból működtetéskor ki ne áramolhasson. Célszerűen oly módon képezhetjük ki a gáz­szelepet, hogy a szeleprész és működtető elektro­mágnese egy zárt egységet képezzen és ennek a zárt egységnek burkolataként lágyvas anyagot alkalmazhatunk, amely egyben a működtető mág­nes mágneses erővonal körének részét képezi. Egyes esetekben ez a külső mágneskör közönsé­ges laposvasból is előnyösen képezhető ki, ami által a konstrukció még olcsóbbá tehető. Amennyiben az amúgyis kis teljesítmény­szükséglettel működő gázszelepnél további mű­ködtető-teljesítménycsökkentést kívánunk elérni, előnyösen alkalmazhatunk olyan orros mágnest, amelynek forgáspontja el van tolva és ezáltal ugyancsak egykarú emelőként működik. Ebben az esetben a teljesítmény csökkenése az alkalmazott két egykarú emelő áttételi viszonyainak szorza­tával arányosan fog csökkenni. Nincs akadálya annak, hogy a gázszelepnél kézi vagy elektromágneses működtetésű reteszelő

Next

/
Thumbnails
Contents