149263. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mikrohullámokat visszaverő felületek, különösen antennák műanyagból való előállítására, a műanyagba beágyazott tükröző anyaggal

Megjelent: 1962. április 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIYATAL 149.263. SZÁM 21. a. 33. OSZTÁLY - TA—553. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás mikrohullámokat visszaverő felületek, különösen antennák műanyagból való előállítására, a műanyagba beágyazott tükröző anyaggal Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Lőrinc Imre osztályvezető (30%), Kemenczky Frigyes vegyészmérnök (30%), Körösi György vegyésztechnikus (25%) és Balassa Pál főosztályvezető (15%), budapesti lakosok A bejelentés napja: 1960. február 22. A fémből készült, mikrohullámokat visszaverő felületeket, pl. antennákat az utóbbi években többhelyütt megkísérelték műanyagból készült felületekkel helyettesíteni. A műanyagnak a tiszta fémmel szemben számos előnye van, külö­nösen: a) kisebb súly, b) könnyebb előállíthatóság, c) jobb alaktartóképesség a használatban, d) jobb klímaállóság. Tekintettel arra, hogy a műanyagok a mikro­hullámokat igen kismértékben verik vissza, eze­ket fémfelülettel is el kell látni. Éppen ezért az előállítás általában legalább két munkamenetben történik: a) a műanyagfelület előállítása, b) a tükröző fémfelület előállítása és felvitele a műanyagra (pl. fémszórással, fémfólia felragasz­tásával stb). Ezen előállítási módszer kényes és nehézkes. Nehézkes a fémfelület előállítása - és megfelelő kötése a műanyaghoz és kényes probléma az így felvitt fémfelület klímavédelme. E célból még rendszerint felvisznek egy védőréteget is (pl. lak­kozzák). A.találmány szerint a mikrohullámot visszaverő felület elkészíthető egy munkamenetben a minő­ségi követelményeket az eddigi eljárásoknál sok­kal egyszerűbben és főleg biztonságosabban ki­elégítve, ha a tükröző anyagot magának a mű­anyagfelületnek az előállításával egyidejűleg be­ágyazzuk a műanyagba. Ehhez a tükröző anyagot olyan alakban kell alkalmazni, hogy a beágyazás biztonságosan meg­történhessen. Mivel mikrohullámok visszaverésé­ről van szó, nem szükséges folytonos fémfelületet beágyazni, hanem beágyazhatunk a visszavert hullám hosszúsága által megengedett eloszlású anyagot is. Ennek nagy előnye, hogy tökéletes beágyazást tesz lehetővé, mivel a műanyag és a fém érintkezési felülete jelentősen megnő; így a műanyag és a fém közötti kötés szilárdsága is megnő. Különösen alkalmasak ezen eljárás meg­valósításához a rétegelt műanyagok. Ezeket tudva­levőleg műanyagokkal impregnált erősítő anyagok egymásra rétegelése és azt követő kikeményítés útján állítják elő. Ha a rétegelés során az egyik réteg erősítő anyagot mikrohullámokat visszaverő tulajdonságokkal látjuk el, illetve ilyen tulajdon­ságokkal bíró réteggel helyettesítjük, akkor egy menetben nyerünk mikrohullámokat visszaverő felületet. Az így kialakított műanyagfelület mechanikai és klímaállósági tulajdonságai teljesen megegyez­nek a rétegelt műanyaglemezek ismert kiváló tulajdonságaival. Vagyis a tükröző anyag beágya­zása a rétegelt műanyagfelület jó tulajdonságait nem. rontja. Nyilvánvaló, hogy ez az eljárás az eddigiek­kel szemben lényeges műszaki fejlődést jelent. Ugyanis: 1. legalább két munkamenet helyett egy munka­menetben bonyolítható le, 2. a tükröző fém és a műanyag között töké­letes kötés jön létre, 3. a -tükröző fém korrózióvédelmét biztonságo-

Next

/
Thumbnails
Contents