149198. lajstromszámú szabadalom • Eljárás káliszappan előállítására zsiradékok nátronlúggal, illetve ammóniákszódával történő elszappanosításával

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.198. SZÁM 23. e. OSZTÁLY — CE—367. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás káliszappan előállítására zsiradékok nátronlúggal, illetve ammóniákszódával történő elszappanosításával Csepeli Növényolajipari Vállalat Feltalálók: Nánási Pál főmérnök, Meister Imre mérnök, budapesti lakosok Ä bejelentés napja: 1960. október 6. A káliszappanok (pl. kenőszappan) előállítását — mint ismeretes — a zsiradékok marókáli-, vagy hamuzsír (káliumkarbonát) oldattal meleg úton történő elszappanosításával, kisózás nélkül végzik, amikor káliszappanenyvet nyernek, mely­nek állagát — a szappanosítás befejezése után — különféle eietkrolitoik, mint pl. káliumkilorid, káliumkarbonát, hozzáadásával állítják be a kenő­szappanra jellemző konzisztenciára. Ismeretes, hogy a káli-kenőszappan előállításá­hoz bizonyos, max. 15%-os mennyiségben — fő­leg a meleg nyári időszakban — marókáli helyett marónátron is felhasználható — a szappanotsító KQH-oldatba bekeverve — a szappanosításnál, s ilyenkor a kenőszappan kötött alkálitartalmának kis hányada nem káliumhydroxid, hanem nátrmm­hydroxid. Ugyanilyen alapon használható a kenő­szappan állag beállításához kis mennyiségben káliumkarbonát, illetve káliumklorid helyett ammóniákszóda hozzátét is. A találmány olyan káliszappan (pl. kenőszappan) előállítási módját ismerteti, melynél a zsiradékok elszappanosításához nem marókálit, vagy kálium­karbonátot, tehát kationként káliumot tartalmazó alkáliát, hanem marónátront, illetve ammóniák­szódat használnak fel, tehát olyan alkáliákat, me­lyek kationként nátriumot tartalmaznak. Ismeretes, hogy ha nátronszappan oldatot vala­milyen káliumsó oldattal forralunk, úgy a szap­pan és a sóoldat kationjai bizonyos mértékig ki­cserélődnek, s így részben káliszappan és nátron­s ó oldat k épz ődik. Nem ismeretes azonban olyan ' kenőszappan gyártási eljárás., melynél a zsiradékot — továb­biakban zsír alapot — marónátron, vagy ammó­niákszóda oldatával szappanosítanak el s a fenti — a célnak megfelelően, különleges módon alkal­mazott — cserebomlási reakciót használják fel a nátronszappanok káliszappanná, kisózás közbeikta­tásával történő oly mértékű átalakítására, hogy az eljárással előállított kálikenőszappan tulajdon­ságai, konzisztenciája, összetétele a szokványos technológiával előállított kenőszappanéval egyező legyen. A találmány szerinti eljárás a következő: A zsíralapot a főzőüstben a színszappanok gyár­tásánál alkalmazott, ismert főzési technológiával, amennyiben az semleges zsír, úgy marónátron oldattal, amennyiben a zsír alap zsírsavakból áll, úgy ammóniákszóda oldatával szappanosítjuk el. A inátronszappanenyvhez azután valamilyen szilárd káliumsót (pl. káliumkloridot), vagy annak tömény vizes oldatát adagoljuk mindaddig, míg a forrás­ban levő szappanenyv ,,megszakad", azaz kisózó­dik. Ül építés után a kálisó oldatot — mely nát­riumsó oldatot is tartalmaz már — a főzőüst aljából leeresztjük, a visszamaradt kisózott szap­pant vízadagolással, gőzzel történő főzéssel újra szappanenyvvé alakítjuk át. Ezután az előző ki­sőzási műveletet valamilyen kálisó adagolásával megismételjük. A kisózási műveletet mindaddig ismételjük, míg a kisózott szappan kötött alkáli­tartalmában a KOH : NaOH arány a 85 : 15 érté­ket el nem éri. Az utolsó aljlúg leeresztése után a kisózott szappant víz, esetleges további kálisó adagolásával és gőzzel történő átfőzésével á szükséges zsírsav- , tartalomra és a kenőszappan szokványos konzisz­tenciájára állítjuk be. A találmány szerinti eljárás kivitelezhető oly

Next

/
Thumbnails
Contents