149162. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés katódsugárcső elektronsugarának mágneses eltérítésére

Megjelent: 1962. március 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.162. SZÁM 21. g. 1-16. 21. a1 . 32. OSZTÁLY — RA—362'. ALAPSZÁM Elrendezés katódsugárcső elektronsugarának mágneses eltérítésére VEB Raíena Werke, Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg cég, Radeberg (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Steudner Manfred mérnök, Radeberg, Seidel Bruno.mérnök, Radeberg (NDK) A bejelentés napja: 1960. október 20. A találmány tárgya katórsugáreső elektronsuga­rár.ak mágneses eltérítésére szolgáló elrendezés, különösen televíziós célra alkalmazott nagy el­térítési szög esetén. Az elrendezésben körgyűrű alakú osztott járomgyűrű van ferromágneses anyagból és ezt feszítőpáni tartja össze, van to­vábbá egy eltérítőtekercs egysége vízszintes el­térítés és egy másik eltérítőtekercs egysége füg­gőleges eltérítés céljára és ezek közül legalább az egyik toroid tekercsekből áll, a geometriai tor­zítások kiküszöbölésére, valamint a helyzetbeállí­tásra szolgáló mágnesmezaket létrehozó elemek is vannak és ezek az eltérítő elrendezésen van­nak elhelyezve. A televíziós célokra szolgáló katódsugárcsövek elektronsugarának mágneses eltérítésére manap­ság számos eltérítő elrendezést alkalmaznak, ame­lyeknél az elektronsugarat körülfogó, ferromág­neses anyagból készült, körgyűrű alakú járom­gyűrűn két egymással átlósan szemben fekvő nyereg alakú tekercs szolgál az elektronsugár vízszintes eltérítésére, függőleges irányú eltérítés céljára pedig toroid tekercseket használnak, amelyek a járomgyűrűre vannak tekercselve vagy arra rá vannak tolva. Ezek az. eltérítő tekercs elrendezések a katód­sugárcső nyakrészén koncentrikusan vannak el­helyezve és hasonlóképpen ugyancsak koncentri­kusan, ill. átlósan vannak elrendezve a képgeo­metria és képhelyzet beállítás céljára szolgáló mágnesmezők, amelyeket tetszőleges alakú per­manens mágnesekkel állítanak elő. A gyártásnál előforduló eltérések mértékének korlátozására, hogy a képgeometria és a Kép­helyzet torzításainak kiküszöbölésére szolgáló alkatrészek elrendezése az eltérítő tekercs elren­dezéshez képest kis eltéréseket mutasson, külön­böző kivitelű szabályozó szerveket és berendezé­seket alkalmaznak. A beszabályozott helyzetben való rögzítés kü­lönböző kiviteleknél csavarozással, szegecseléssel vagy ragasztással történik. A találmány értelmében az eltérítő elrendezés működtetéséhez szükséges álkatelemeket eredeti feladatukon túlmenően mechanikus beszabályo­zásra és. az egyes, alkatelemek egymáshoz viszo­nyított helyzetének meghatározására használjuk fel és járulékos beszabályozó segédeszközöket nem alkalmazunk. A találmány szerinti eltérítő elrendezés egy kiviteli példáját mutatja az 1—4. ábra. Amint az 1. ábrán látható, 1 az. átlósan elren­dezett vízszintes eltérítő tekercseket jelöli, ame­lyeket osztott 2 járomgyűrű vesz körül. A járom­gyűrűt, amely a vízszintes eltérítő, tekercs felett koncentrikusan van elrendezve 3 feszítőpánt. tartja össze. A találmány értelmében a 2 járomgyűrűn egy vagy több szegmens alakú — előnyösen szigetelő­anyagból készült — 4 lemez van elhelyezve és ezeket a függőleges eltérítés céljára szolgáló toroid tekercs 5 tekercselése rögzíti el nem. tol­ható módon. Bemutatott példánkban a 4 lemez­nek a tekercsből kiálló végei oly módon vannak kiképezve, hogy rajtuk helyezhetők el a tekercs­csatlakozások céljára szolgáló 6 forraszitófülek. A szigetelőanyagból készült 4 lemezek szeg­mens alakú része szigetelés céljára szolgál a teker­cselés és a járóim között és emellett járulékosan az 5 tekercselés lakkszigetelését is védi a sérü­lésektől, amelyeket a 2 járomgyűrű éles szélei okozhatnak. A 3. ábrán az 1. ábra szerinti eltérítő elren­dezés 7 védőburkolattal van körülvéve. Itt a ta­* •&..

Next

/
Thumbnails
Contents