149070. lajstromszámú szabadalom • Árnyékolt pólusú törpemotor, kiváltképpen gramofonmotor

Megjelent: 1962. február 28. MAG YAK NÉPKÖZTÁRSASÁG •0"^­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.070. SZÁM 21. d1 . 45—58. OSZTÁLY — JU-127. ALAPSZÁM Árnyékolt pólusú törpemotor, kiváltképpen gramofónmotor Feltalálók: Juhász Lajos elektromérnök és Bognár Tibor elektrotechnikus, Budapest A bejelentés napja: 1960. november 2. Kiállítási elsőbbsége: 1960. május 20. Az ismeretes gramofonmotorok általában a pó­lusok (mágnestörzsek) és a pólusokat összekötő mágneskoszorú egy darabból való kialakításává^ készülnek. Ebből származó egyik hátrány, hogy megfelelő pólusív kialakítása esetén ezeknél a motoroknál a pólusok közötti rés, ahol a gerjesztő tekercseket be kell helyezni, annyira szűk, hogy a tekercsek berakása nehézséggel jár. Az árnyékolt pólusú törpemotoroknál, mely cso­portba a .gramofonmotorok is tartoznak, mint el­nevezésükből is kitűnik, az ellentétes pólusú mág­nestörzseket mágneses vezetőképességű, ún. szóró­lemezekkel kell összekötni a .gerjesztőáram csök­kentése érdekében. Az eddigi megoldásoknál ez általában csak úgy volt lehetséges, hogy a pó­lusok egymással szomszédos részein hornyokat alakítottak ki es ezekbe tolják be a szóróieme­zeket. Mivel mind a motor állórész-lemezek, mind pedig a szórólemezek sajtolással készült alkat­részek, gyakran előfordul, hogy a szórolemez a sajtolás méretpontatlansága vagy szerszám elhasz­nálódás miatt nem illeszkedik megfelelően a ré­szére kialakított horonyban, ott el tudott moz­dulni, ami egyes esetekben a szórólemezek ki­esését, vagy a légrésbe való benyúlását és ezáltal súrlódást okozott, de legtöbbször a kis elmoz­dulási lehetőség miatt a mágnesgerjesztés követ­keztében rezgésbe jött és ez a motornál meg nem engedhető zajt okozott. A szórólemezek és a pólus­törzs csatlakozásánál keletkező légrések károsan befolyásolják az erővonalak záródását is. A régi megoldásnál ezenkívül nem lehet bizto­sítani a kívánt -mértékben a szórólemez előírt anyagvastagságát és mágneses vezetőképességét sem, ez pedig a motor működése szempontjából feltétlenül szükséges. A régi típusú motoroknál, amennyiben bizo­nyos célra feszültségtáptekercsre volt szükség, azt a főgerjesztő teekrccsel egy egységbe tekercselve helyezték el a pólustörzeön. A feszültség táp­(. i > JI ge i-n Í n ° i kn t U ei 1 ( V , i_ "> 'i Vvt <•' 1 " r b ) Az e t t tt )1 ,1 rn t u i> f rí i„ ^ = ' 1 k be n K "i k rfo TI kb ici.j jchei rt q L t i h i' oo1 W t 0 ^r n r ILI f v J 1<1' 1 _^z.,k.m a£giV i ' ^n nogv a p">l * c r i I í i1 \ ° / l k 1 es1 ? m vu e ^ K i<= <~ i* n m \ ' \>- ^ <-h íLh tl ^ i /í1 1 ( >y ^ f n t k v' b "lm ( u 1 tOlpeüliOfolokat lllai :J pólusú kivitelben. A leírt módon külön darabból behelyezett szórólemezek miatt a légrés állandósága a kerü­let mentén nem biztosítható, ezért az ilyen mo­toroknál a mágneses .aszimmetria miatti reme­gést csaknem lehetetlen, kiküszöbölni. A találmány a felsorolt hátrányok kiküszöbö­lésére alkalmas új megoldású motor, melynél a pólustörzsek és a fluxus vezetésére szolgáló mág­neskoszorú külön egységet képez. Ez lehetővé teszi, hogy a pólustörzsekre a tekercseket impreg­nált állapotban minden nehézség nélkül kívülről rá lehet helyezni, majd a tekerccsel ellátott pólus­törzseket a megfelelő illesztés segítségével össze lehet szerelni a koszorúval. A találmányt .annak példaképpen! kiviteli alak­ját szemléltető rajzzal kapcsolatos alábbi leírása ismerteti bővebben. A rajzon az 1. ábra a .mágneskoszorút, a 2. ábra a púlustörzset, míg a 3. ábra az összeépített állórészt a tekercsek­kel felszerelve mutatja nézetben. A fluxus vezetésére szolgáló 1 koszorú sajtolt

Next

/
Thumbnails
Contents