149002. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új teofillin-származékok előállítására

Megjelent: 1962. február 28. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •jjs"-^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.002. SZÁM 12. p. 6—10. OSZTÁLY — SA—1232 ALAPSZÁM Eljárás új teofillin-származékok előállítására Sandoz A. G. cég, Basel (Svájc) Feltalálók: Dr. Jucker Einst vegyész, Binningen (Basel-Land), dr., Rissi Erwin vegyész, Basel és dr. Süess Rudolf vegyész, Rheinfelden (Svájc) A bejelentés napja: 1959. november 18. Svájci elsőbbsége: 1958. november 21. A jelen találmány tárgyát az alábbi (I) általá­nos képlettel jellemezhető új, a 7-helyzetben he­lyettesített teofillin-szártmazékoiknak •— e képletben R hidrogénatomot vagy metil­csoportot jelent —, valamint ezek sóinak és kva­ternér ammóniurnvcgyületeinek az előállítási el­járása képezi. Az (I) általános képletű vegyületek előállítása a találmány értelmében oly módon történik, hogy valaimely alábbi (II) általános képletű vegyületet — az ilyen vegyületek előállítási módját a 148 443 számú magyar szaibadamni leírás ismerteti — vagy adott esetben ennek valamely megfelelő kvater­nér ammóniumvegyületét katalitikus hidrogéne­zésnek vetjük alá. -A találmány kiterjed az így kapott hidrogéne­zési termékeknek a .kvaternérezésére is, szerves vagy szervetlen savaik alkil- vagy oxialkilésztcrei­vel történő kezelés útján. A kiinduló anyagok előállítása, amint azt a 148 443 számú magyar szabadalmi leírásban (S. A. 1231 alapsz. szab. bej.) isimertettük, pl. oly mó­don történhet, hogy a teofillint valamely pikolil­halogeniddel elegyítjük és huzamosabb ideig fel­emelt hőmérsékleten tartjuk. A reakciótertmékből valamely szerves oldószerrel történő átkristályo­sítás után kapjuk a 7-piikolil-teofillint. Előállíthatók ezek a kiindulási termékek, amint az előbb említett 148 443 számú magyar szabadalmi leírás ismerteti, oly módon is, hogy 7-pikolil-teo­lillint felemelt hőmérsékleten valamely metil­vagy oxialkil-halogeniddel elegyítünk. A szerves oldószerből történő átkristályosítás - utam kapott tiszta kvaternér vegyületeket a jelen eljárás sze­rin hidrogénezzük, amikor is 7-(N-raetil-pipekoliI)­vagy 7^(N-(/? '-oxietil)-pipekölil)-teofillin keletke­zik, amelyet valamely alkilbalogeniddel, pl. metil­jodiddal a megfelelő kvaternér vegyületté alakít­hatunk át. A piridil^csoport piperidil-csoporttá való átalakítása valamely katalizátor, pl. platina­oxid jelenlétében, vizes oldatban a lefolytatott hidrogénezés útján történhet. A találmány szerinti eljárással előállított, eddig ismeretlen teofillin-szánmazékok, valamint ezek sói és kvaternér vegyületei szobahőmérsékleten szilárd, kristályos anyagok. E vegyületek vízben való jó oldhatóságuk mellett a szívműködést gyor­sító és a véredények feszülteégét feloldó hatá­sukkal tűrínek ki. Emellett hisztamin- és acetil­kolin-igátló hatás-összetevő is jellemzi ezeket a vegyületeket; ilyen jellegű hatás teofillin-szárnia-

Next

/
Thumbnails
Contents