148886. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű gáznyomásos megszakító

Megjelent: 1961. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.886. SZÁM 21. c. 28—53. OSZTÁLY — TA—581 ALAPSZÁM Nagyfeszültségű gáznyomásos megszakító VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht, Berlin-Oberschöneweide, Német Demokratikus Köztársaság Feltalálók: Pachmann Gerfried mérnök, Berlin-Treptow, Hübner Heinz mérnök, Neuenhagen b. Berlin, Német Demokratikus Köztársaság A bejelentés napja: 1960. szeptember 3. Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1959. október 1. A találmány tárgya nagyfeszültségű gáznyomá­sos megszakító, amelynek nagyfeszültiségen levő tartálya van, amely legalább egy lekapcsolásia elégséges oltóanyagkészletet tartalmaz, és a tar­tályon belül megszakítási hely van elrendezve. Ismeretes, hogy a feszültségmegszakítóhely érintkezői között levő távolság csökkentése cél­jából gáznyomásos megszakítóknál a feszültség­megszakító helyet egy nagyfeszültségen levő tar­tályon belül szokás elhelyezni. A tartály belsejé­ben oltóanyag van elhelyezve, amely a közvetlen közelében elhelyezett teljesítménymegszakítóhely legalább egy lekapcsolására elég. Az ismert gáz­nyomásos megszakítók tartálya fémből készült és egyidejűleg áramvezetésre is szolgál és a feszült­ségmegszakítóhely álló érintkezőjével közvetlenül áramvezetően van összekötve. Ha azonban ezek­nél a gáznyomásos megszakítóknál a teljesítmény­megsizakítóhely túl nagy rövidzárlati áramok kö­vetkeztében csődöt mond, úgy előfordulhat, hogy a tartályban elrendezett feszültségmegszakítóhe­lyen az érintkezők között álló ív alakul ki. Mint­hogy a feszültségmegszakítóhely álló érintkezője közvetlenül össze van kötve a tartállyal, az ív talppontja a rövidzárlati áram dinamikus hatásá­ra a tartályfalon továbbvándorol úgy, hogy bár a tartály nem ég át, de a fellépő nagy hőmérsék­letek következtében a robbanást nem lehet elke­rülni, és ez nemcsak magát a gáznyomásos meg­szakítót, hanem a berendezés tekintélyes részét tönkreteszi. A találmány értelmében az említett hátrányt azáltal küszöböljük ki, hogy a megszakítási hely álló érintkezőjét, amely a tartályon van elrendez­ve, szigetelő távolságtartó darabok útján a nagy­feszültségen levő tartálytól elválasztjuk. Emellett a szigetelő távolságtartó darabok útján a tartály­tól különválasztott érintkező könnyen olvadó fém­ből, például könnyűfémből állhat. Különösen elő­nyös, ha a tartályon szigetelten elrendezett álló érintkezőt a szigetelő távolságtartó daraboktól körülvett részen különösen vékonyra képezzük ki. Ha egy feszültségmegszakítóhely álló érintke­zőjét a találmány értelmében rendezzük el és alakítjuk ki, úgy elérjük azt, hogy a telj esitmény­megszakítóhely nem működése esetén a túl nagy zárlati áramerősségek következtében a feszültség­megszakítóhely érintkezői között kialakult álló­ív talppontja nemcsak hogy meghatározott helyen marad, hanem az álló érintkező a legrövidebb idő alatt átég, úgy, hogy a forró gázok az álló érintke­ző beégett nyílásán keresztül el tudnak távozni anélkül, hogy robbanás következnék be. Előnyös előfeltételek esetén, miközben a nyomógáz a be­égett nyíláson keresztül távozik — az ívet fúvás­sal ki is olthatja. További előnye a találmány sze­rinti megoldásnak, hogy bekövetkezett zavar után csak a feszültségmegszakítóhely érintkezőit, illető­leg a kiolvadt érintkezőtartót kell felülvizsgálni, vagy kicserélni. Természetesen telj esitménymeg­szakítóhely esetén is lehetséges, hogy az álló érintkezőt a megszakítási helyen a találmány sze­rint rendezzük el és alakítsuk ki. A találmány tárgyát rajz alapján példaként! kivitelen részletesebben ismertetjük. A rajz találmány szerinti gáznyomásos megsza­kítót mutat, amelynél 1 nyomógáztartályon belül 2 feszültségmegszakítóhely és nyomógáz van elhe­lyezve és a nyomógáz a 3 porcelántest által kö­rülvett 4 teljesítménymegszakítóhely legalább egy megszakításra elégséges. A feszültségmegszakító­hely 5 álló érintkezőjét, — amelyen a gáznyomá­sos megszakító 6 csatlakozója van elhelyezve, — 7 szigetelő közdarabok választják el 1 nyomós gáztartálytól. Az 5 álló érintkező azon a részen, amelyen a feszültségmegszakítóhely 8 mozgó érint­kezője felfekszik, megfelelő 9 kimunkálásokkal

Next

/
Thumbnails
Contents