148874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hornyolt öntecsek készítésére

9 148.874 Az 5. és 6. ábra elölnézetben és metszetben szemlélteti a trapezoid-keresztmetszetű nyers­öntvényből a jelen találmány szerinti eljárással készíthető hornyolt öntvények egy példaképpen! kiviteli alakját. A jelen találmány tárgyát képező eljárást kö­zelebbről az alábbi példa szemlélteti; meg kell azonban jegyezni, hogy a találmány köre egyál­talán nem korlátozódik az eljárásnak erre a példa­képpen! kiviteli módjára. A. találmány szerinti eljárásnak a könnyű­fémek, •mint pl. az alumínium és az alumínium­ötvözetek öntése esetében való alkalmazása során a munka pl. a 7, ábrán bemutatott berendezés­sel végezhető. Az ábrán egy ismert kivitelű (1) folytonos üzemű öntőberendezés látható, amely egy pere­mén körülfutó horonnyal ellátott forgó kerék Í-S a kerék hornyát lefedő szalag segítségével ala­kítja ki folytonos műveletben a 'trapezoid-kereszt­metszetű (2) nyers fémöntvényt. Ezt & nyers f6rr>­öntvényf a (3) görgőcsoporton átvezetve a (4) mechanikai 'sajtolóberendezésbe vezetjük; ez utób­bi az (5) fésűs alakú sajtolószerszámmal van el­látva. Ez a sajtolószerszám minden egyes sajtoló­löket alkalmával mélyen behatol a nyers fém­öntvény felületébe és azon a sajtolószerszám ki­emelkedéseinek megfelelő hornyokat létesít. A (6) rögzített kilökő berendezés, amely rács alakjában van kiképezve, meggátolja, hogy a sajtolószer­szám magával húzza a nyers fémöntvényt felfelé irányuló mozgása során. A saj tolóberendezésből való kilépés helyénél van az önműködő (7) vágó­berendezés felszerelve, ez megadott hosszúságú elemekre vágja fel a hornyosra sajtolt fémönt­vényt; az ily módon kapott hornyolt öntvény­darabokat azután a (8) helyen gyűjtjük össze. A saj tolóberendezés löketei és a vágóberende­zés működése szinkronizálva vaunak a megolvasz­tott fém folytonos öntésének és a kapott nyers fém-öntvény továbbításának a sebeseségével. A jelen találmány körébe tartoznak, új ipari termékekként, az eljárással kapott hornyolt önt­vények is, amelyeket pl. az 5. és 6. ábra szem­léltet. Az ilyen öntvényeket pl. az acélművekben hasz­nálják fel dezoxidálőszerekként; az ilyen kikép­zésű öntvények fontos előnye, hogy könnyen tör­hetők fel különböző meghatározott hosszúságú és szélességű darabokká, adott esetben egészen kis­méretű darabok is leválaszthatók róluk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás hornyolt öntvények előállítására, amelyre jellemző, hogy alakítható állapotú nyers fémöntvénybe valamely szabályos térközökkel el­rendezett kiemelkedésekkel ellátott sajtolószer­szám segítségével sajtoljuk be a hornyokat. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód­ja, amelyre jellemző, hogy a nyers fémöntv-ényt síkfenekű öntőformákba történő öntés útján állítjuk elő. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, -amelyre jellemző, hogy a nyers fémönt­vényt a fém folytonos eljárással történő öntése útján állítjuk elő. 4. Az 1. vagy 3. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, amelyre jellemző, hogy a nyers fémöntvényt egy peremén körbenfuto horonnyal ellátott forgó kerék és egy e hornyot lefedő vég­telen féniszalag által képezett berendezés segít­ségével történő folytonos öntés útján állítjuk elő. 5. Az 1. vagy 3. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, amelyre jellemző, hogy a nyers fémöntvény folytonos öntése oly berendezés segítségével történik, amely két forgó hengerből áll, amelyek legalább egyike horonnyal van el­látva. 8. Az 1. vagy 4. vagy 5. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, amelyre jellemző, hogy a nyers fémöntvény hornyokkal való ellátása a folytonos üzemű öntőberendezésből való kilépés helyénél vagy valamivel az említett kilépési hely elhagyása után történik. 7. Az 1. vagy 6. igénypont szerinti eljárás ki­viteli módja, amelyre jellemző, hogy a szabályos térközökkel elrendezett kiemelkedésekkel ellátott sajtolószerszámot olyan sajtolóberendezés működ­teti, amely a folytonos üzemű öntőberendezés után van iktatva és ez utóbbival szinkronizáltan működik. 8. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli •módja, amelyre jellemző, hogy a hornyolt nyers­öntvényt vágóberendezés segítségével szabjuk fel öntvénydarabokká. 9. Hornyolt öntvények, amelyekre jellemző, hogy az előző igénypontok bármelyike szerinti eljárás alkalmazásával készültek. 2 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 614863. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents