148719. lajstromszámú szabadalom • Öntőforma alumíniumtermites sínhegesztéshez

Megjelent: 1961. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.719. SZÁM 49. h. 34—37. OSZTÁLY — EE—790 ALAPSZÁM öntőforma alumíniumtermites sínhegesztéshez Elektro-Thermit G. m. b. H., Essen (NSZK) Feltaláló: dr. Ing. Wilhelm Ahlert, Essen A bejelentés napja: 1960. augusztus 5. A síneknek az ismeretes alumíniumtermites összehegesztése úgy történik, hogy a hézaggal csatlakozó sínvégeket minden részében egynemű tűzálló homokból készített öntőformával veszik körül, a forma belsejét előmelegítik és ezután a formaüregbe bevezetett, aluniíniumtermitesen megolvasztott acéllal a sínvégeket a hézagban és a hézag körül összehegesztik. Az alumíniumtermites ráhegesztésnél a lehető­séghez képest a hegesztési helyet körülvevő tűz­álló homokból készített öntőformát használunk, amelyet a ráhegesztendő acél külső alakjának megfelelően képezünk ki. A ráhegesztés helyének előmelegítése után az alumíniumtermitesen meg­olvasztott acélt a szükséges mennyiségben ráönt­jük. Az öntési folyamat során a kb. 24O0 C° hőfokú alumíniumtermites acél az öntési eljárástól függő módon folyik a formafalak mentén. Ilyenkor és a dermedési folyamat alkalmával az acél a ho­mokforma anyagából idegen anyagokkal ötvöződ­hetik, amit mint tényt, az eljárás metallurgiájá­nál tekintetbe kell venni. Annak érdekében, hogy az ismeretes alumíni­umtermites sínhegesztésnél alkalmazott öntőfor­mák a sínvégek egyenletes előmelegítését és a fo­lyékony alumíniumtermites acél révén jó átöblí­tést és felhegedést biztosítsanak, az öntőforma üregének a sínvégek közötti hézag szélességét meghaladó mérete van. Ennek következtében a hegesztés helyén egyébként szükségtelen acéldu­dor keletkezik, amit a forma eltávolítása után csak a sínfejről kell okvetlen eltávolítani, egye? bütt azonban megmaradhat. Az ön tő üregnek az eljárás szerint szükséges ki­alakítása és a beöntött acélnak ezzel kapcsolatos egyenlőtlen tömegelosztása azt eredményezi, hogy a hegesztésnek térben és időben különbözően tör­ténő lehűlése következtében a síngerinc térségé­ben merőleges irányú zsugorodás keletkezik. Ezért a gerinc alumíniumtermites acéldudoránál már izzó állapotban fellép a megszakadás veszélye, ha a zsugorodás az acél .alakváltozóképességének határát meghaladja. A jelen találmány az alumíniumtermites össze-és ráhegesztésre szolgáló, tűzálló formaanyagból készült olyan öntőformára vonatkozik, amely a hegesztőanyagot a kívánt végállapotnak megfele­lően hűtéstechnikailag és metallurgikailag úgy be­folyásolja, hogy a dermedési folyamat megfelelő legyen. A találmányt az jellemzi, hogy az öntő­formának a hegesztés gerincdudorához vagy a fejdudorához csatlakozó, vagy mindkét része sili­ciumcarbidból van, Kísérletekkel mutattuk ki, hogy a sínek hegesz­tésekor a gerinedudornál jelentkező megszakadási veszélyt gyakorlatilag kiküszöböljük azzal, ha a formának a hegesztés gerincdudorához csatlakozó részét egészen vagy részben siliciumcarbidból ké­szítjük. A metallurgiai hatások mellett a sili­ciumcarbid más anyagokhoz képest lényegesen nagyobb hővezető képességének és az ezzel a ge­rincdudor elérhető gyorsabb dermedésének itt lé­nyeges szerepe van. Megállapítottuk azt is, hogy a találmány szerin­ti öntőformával az alumíniumtermites hegesztés kopási szilárdságát tetszőleges helyen egyszerű módon növelhetjük. Így ha a sínhegesztésnél az öntő formának a hegesztés gerincdudorához csatlakozó részei sili­ciumcarbidból vannak, akkor a hegesztés kopási szilárdsága ezeken a kopásnak kitett helyeken nagyobb lesz, míg a hegesztésnek többi, szokásos formahomokkal körülvett része lágyabb marad. A hegesztőanyagot metallurgikusan befolyásoló és különösen jó hővezető képességű formaanyagot a találmány szerinti öntőforma esetében szilárd test alakjában lehet az olcsó kötőhomokiból, vagy más kvarchomok,samott vagy hasonló alapanya­gú formahomokból álló formába behelyezni vagy belenyomni. Különösen előnyös, ha a kívánt he­lyekre a siliciumcarbidból álló tetszőleges kötő­anyagú döngölőmasszát a szükséges mennyiség­ben már az öntőforma előállításakor nyomjuk be.

Next

/
Thumbnails
Contents