148695. lajstromszámú szabadalom • Eljárás természetes narcein izolálására

Megjelent: 1961. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.695. SZÁM 12 p; 11—17 OSZTÁLY - AA—435 ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás természetes narcein izolálására Alkaloida Vegyészeti Gyár, Tiszavasvári Feltalálók: Varga Béla oki. vegyész (60%), dr. Bognár Rezső egyet. ny. r. tanár (40%), debreceni lakosok A bejelentés napja: 1960. február 25. A narcein a morphin mellékalkaloidája, s a többi mellékalkaloidokkal együtt megtalálható a mákgubó, illetve az ópiumkalácsban. Az ópiumkalácsban található alkaloidkeverék szétválasztására a szakirodalom több eljárást is ismertet, s ezek közül egyesek a narcein izolá­lására is adnak utalásokat. így a klasszikus Robertson—Gregory-féle ópium­feldolgozási eljárás anyalúgjából Lehmann és Siedler Ullmann: Enzyklopädie der technischen Chemie, 2 Aufl. 1/2.21) a narceint a következő­képpen izolálják: A Gregory-só (morfin-kodein klörhydrát kettős-só) anyalúgját vízzel hígítják, s a kicsapódó gyantákat kiszűrik. A szűrletfoől bő­séges ammóniurnihydroxid adagolással kicsapják a narcotint, thébaint és a papaverin legnagyobb részét, majd a csapadékot kiszűrik. A szűrletet ólomacetáttal kezelik, szűrik és ólammentesítik. Ammóniával lúgosítják és vákuumban a lehető legalacsonyabb hőfokon: bepárolják az oldat be­bőrösödéséig. Lehűtésre csaknem az egész nar­cein kikristályosodik mekoninnal együtt, melyet éterrel távolítanak el a narcein mellől. Az eredeti Merek-féle eljárásnak (E. Merck, Ann. 18/79, 1835—39) Cihemnitius által kibővített változata szerint (F. Chemnitius, Pharm. Zentral­halle 1927, 307—310 az ópiumkalácsból készült vizes extraktból nátriumkarbonáttal kicsapják az összfoázist, töibbek között a narceint is, A csapa­dékot 95%-os alkohollal rázva a morfin kivéte­lével az összes alkaloidok oldódnak. Ecetsav hoz­záadásával kicsapják, a papaverint és narkotint, majd az anyalúghoz nátriumkarbonátot adva. a a kodeint és thébaint is, míg a narcein oldatban marad. Az oldatot kezdődő nátriumacetát^kiválá­eáig bepárolják, s így a narceint megkapják, mint nehezen oldódó csapadékot. A Kabay-féle mákgubóból történő morfin­gyártásnál (109.788. sz. magyar szabadalom) vi­szont narceint nem állítottak elő, ás irodalmi uta­lást sem találtunk ilyen eljárásra. Az általunk kidolgozott eljárás alkalmas a Kabay-féle mákr­gubóból való morfingyártás során természetes narcein előállítására. Eljárásunk kivitelezésére a nareeinnek azt a tulajdonságát használtuk fel, hogy forró vízben közepesen oldódik, benzolban teljesen oldhatatlan. E tulajdonságánál fogva, a narcein a meleg vizes anyalúgban, a gyártásnál az ún. komplex anyalúgban marad oldva a mor­finnak benzol jelenlétében való kicsapásakor (míg a többi mellékalkaloid a benzoics fázisba oldódik át). Ezt az anyalúgot a morfin kinyerése után eddig elöntötték. Bejelentésünk tárgyát képező eljárás szerint ezt a komplex anyalúgot hosszabb ideig (legalább 2—3 hétig) nyitott edényben állni hagyjuk, lehe­tőleg hűvös helyen. Ekkor, a lehűlés és az. oldott ammónia egy részének eltávozása következtében barna csapadék válik ki (az úgynevezett „utó­kiválás"). Ennek mennyiségét esetenként meg tud­juk növelni a komplex anyalúgnak azonos meny­nyiségű vízzel való hígításával. Az utókiválás a narceinen kívül 27—35% morfint és nem identi­fikált szennyezéseket tartalmaz. Az utókiválás ki­szűrése után a komplex anyalúgban maradó mor­fin kinyerhető a jelenleg használatos benzol-buta -nolos extirakcióval, így a bejelentésünk tárgyát képező narcemkinyerés. nem zavarja a morfin­kinyerés hatásosságát. A narcein elkülönítése céljából a kiszűrt utó­kiválást vízzel felszuszpendáljük és annyi orga­nikus, ill. ásványi savat adunk hozzá, hogy az elegy kongóra nézve savanyú legyen (PH = 4). Ezután a szuszpenziót megszűrjük, a csapadékot vízzel kimossuk, s a szűrletfoen oldott morfint a szokásos módon kicsapjuk. A szűrőn maradt morfinmentesített nyers narceint forró vízből de­rítéssel átkristályosítjuk. Lehűtéskor hosszú, tűs, vattaszerű kristályokban válik ki a narcein. Ki­szűrés és szárítás után etilalkoholból — szükség

Next

/
Thumbnails
Contents