148650. lajstromszámú szabadalom • Porlasztó homogenizátor zsírgolyócskák aprítására

Megjelent: 1961. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.650. SZÁM 45. g. 5—7 OSZTÁLY — OI—38. ALAPSZÁM Porlasztó homogenizáíor zsírgolyócskák aprítására Oliwska Fabryka Maszyn i Urzadzen, Przemyslu Paszowego, Gdansk-Oliwa cég, Gdansk-Oliwa, Lengyelország Feltalálók: Kolka Kazimierz gépészmérnök, Gdansk-Oliwa, Mikolajczak József, gépészmérnök, Gdansk-Warszawa, Wasiel Leonard, gépészmérnök, Gdansk-Oliwa és Tomalski Sándor, gépészmérnök, Warszawa-i lakosok A bejelentés napja: 1959. november 14. Lengyelországi elsőbbsége: 1958. november 14. A találmány porlasztóhornogemzátor, amellyel pl. a tejszín, a tej, az olaj stb. zsírgolyócskáit dörzsölésszerű művelettel lehet aprítani. Az ismert homogenizátorok a rajtuk áthaladó zsírgolyóeskákat verő művelettel aprítják. Aa így elért aprítási fok nem kielégítő. A találmány szerinti homogenizátorban a fo­lyadékban elosztott zsírgolyócskák háromszoros aprításon esnek át. A három aprítási művelet áll a) a folyadéknak két keskeny résen való átnyo­másáből, b) az egymást keresztező, elporlasztott folya­dékáramok (permet) öeszeütköztetéséből és c) a folyadékáramnak a homogenizátor-test fa­lán való felütköztetéséből. A homogenizátor porlasztó berendezése nagy­nyomású szivattyúval van összekapcsolva. Az ábra a találmány egy példaképpeni kiviteli alakját vázlatosan szemlélteti. A porlasztó berendezés 1 testében, levő persely­re helyezett 2 és 3 gombák közötti rés, valamint a 2 gomba, és a persely között a nagynyomású folyadék hatására keletkező rés nagysága a 6 ke­rékkel ellátott 5 csavarral szabályozható. A porlasztó berendezés gombafejeinek terét a 4 tömszelence és az 5 csavar zárja. A homogeni­zált folyadék a 7 csövön át folyik ki. A homogenizátor üzemeltetése közben a nagy­nyomású folyadékot a 2 és 3 gombák, valamint a 2 gomba és a persely közötti keskeny réseken nyomjuk át, minek következtében a folyadék fi­nom, permetté porlik szét. A nagy sebességgel ki­áramló 8 permetsugarak keresztezik egymást és ennek következtében a részecskék összeütköznek, majd a homogenizátor-test falához ütköznek. A folyamat közben a zsírgolyócskák a kívánt méret­re aprózódnak fel. Szabadalmi igénypont: Szivattyúból és porlasztóberendezésből álló por­lasztöhomogemzátor zsírgolyócskák szétdörzsölés­szerű aprítására azzal jellemezve, hogy a porlasztó berendezés testében levő perselyen gombák (2, 3) és üzemeltetés közben a gombák között, továbbá az alsó gomba (2) és a persely között állítható szélességű, egymással szöget bezáró rések, a rések kivezető nyílásai körül pedig ütközőfelület van elrendezve, mely utóbbit a homogenizátortest (1) belső felülete alkotja. 1 rajz /. Kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó ieazwarö'a 612096. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23

Next

/
Thumbnails
Contents