148579. lajstromszámú szabadalom • Biztosító szeleprendszer akkumulátorokhoz

Megjelent: 1961. október 31.. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.579. SZÁM 21. b. 1—5. OSZTÁLY - AU—114. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Biztosító szeleprendszer akkumulátorokhoz Akkumulátor és Szárazelemgyár, Budapest Feltalálók: Sényei Kálmán oki. gépészmérnök budapesti és Kurucz István technikus őrszentmiklósi lakosok A bejelentés napja: 1960. április 14. . A találmány tárgya egy biztosító szeleprendszer elsősorban légmentesen lezárt lúgos akkumuláto­rokhoz. •A légmentesen lezárt akkumulátorok egyik lé­nyeges alkatrésze a biztosító szelep, amely az ak­kumulátoredényben a megengedettnél nagyobb túlnyomás fellépésénél működésibe lép és ezáltal az akkumulátort további károsodástól, esetleg fel­robbanástól, megvédi. A jelenleg, használt biztosító szelepeknél egy membránt alkalmaznak, amely meghatározott túl­nyomásnál átszakad. Ennek a rendszernek nagy hátránya, hogy az átszakadt membrán kicserélé­sét csak szakcég végezheti el, tehát az akkumulá­tor már egyszeri túlnyomás fellépésénél a szelep működése után a javításig használhatatlanná vá­lik. Előfordulhat továbbá, hogy a membrán át­szakadása esetén, ha időben nem veszik észre, lúg juthat ki az elemből. Végül hátrányt jelent az is, hogy a negatív potenciálon levő szelepház kiáll az elemfedél síkjából és így könnyen rövid­zárlatba kerülhet a felső fedélből ugyancsak ki­álló pozitív kivezetéssel. Jelen találmány szerinti szeleprendszer a fenti hátrányokat kiküszöböli. Lényege, hogy az akku­mulátoredény kettős fedéllel rendelkezik. A belső fedél rugalmas membránnak van kiképezve, amely a pozitív pódluskivezetéssel együtt alkotja a sze­lepet. A pozitív póluskivezető megfelelő rögzítés­sel biztosítva van, nehogy a membrán túlnyomás­ra történő megemelkedésénél a szigetelő anyagból készült külső lezáró fedélhez, ill. az elemedény­hez viszonyítva szintén elmozduljon, így a szelep működését megakadályozza. A két fedél között elhelyezett nedvszívó anyag, pl. papírvatta, a sze­lep működése közben az elemből esetleg kijutó lúgot teljes mennyiségében felszívja. Az elem te­tejét szigetelő anyagból készült külső lezáró fe­délből csak a pozitív póluskivezető áll ki, így a rövidzárlat veszélye nem áll fenn. A találmány példaképpeni kivitelét szemlélteti: Az 1. ábra a szeleprendszert egy légmentesen lezárt lúgos akkumulátorelemben alkalmazva, ahol a pólusikivezetőt rugó rögzíti elmozdulás el­len, a 2. ábra a membrán-fedél kiviteli alakját, a 3. ábra a póluskivezető elmozdulását megaka­dályozó rugó kiviteli alakját, a 4. ábra a szeleprendszer egy légmentesen le­zárt lúgots akkumulátorelemben alkalmazva, ahol a póluskivezetőt az elemedényhez peremezett kül­ső lezáró fedél rögzíti elmozdulás ellen. A találmány szerint kiképzett elemnél (1. ábra) a pozitív lemezcsoport —1— hidalása az egyúttal szeleptestnek is kiképzett —2— póluskivezetőhöz hegesztéssel lesz felerősítve. Az elem belső rugal­mas acéllemezből készülő —3— membránfedele mély peremmel készül (2. ábra) és ezen perem felső éle lesz a —12-— elemtokfcal összehegesztve. A —4—• kivezetőnyílás, amely a —3—• membrán­fedél közepén helyezkedik el, kúposra van húzva és ebbe , illeszkedik' az —-5— tömítő gumitárcsa közbeiktatásával az ugyancsak kúpos kiképzésű —2— póluskivezető. Az —5— tömítő gumitárcsa, amely az elemben fellépő megengedett mértékű túlnyomás esetén légmentesen tömít, egyúttal elektromosan is elszigeteli a pozitív —2— pólus­kivezető felső része —6— menetes csapnak van kiképezve és túlér a merev —7— külső lezáró fedélen levő —8— kör alakú nyíláson. A homlok­furattal ellátott kör alakú —9— anya meghúzása­kor a —T— külső lezárófedél szorosan felfekszik az elem felső peremén és így a —2— póluskive­zető tömítés biztosan beszorul a —3— membrán­fedél —4— kivezetőnyílásába. Ha a —9— anyát meghúzzuk, a —2— póluskivezetővel mereven összekapcsolt két vagy többágú —10— rugalmas alátét (3. ábra) is .megfeszül, mivel ennek ágai a —11— szigetelősapkák közbeiktatásával alulról a —3— membránfedélnek a —12— elem tokkal

Next

/
Thumbnails
Contents