148558. lajstromszámú szabadalom • Eljárás epoxivegyület, főképpen epoxigyanta hálósítására

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.558. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — VI-291. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás epoxivegyület, főképpen epoxigyanta hálósítására Viilamosipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Hevenesiné, dr. Magyar Laura vegyészmérnök (90%), Dávid Péter vegyés7mérnök (10%) A bejelentés napja: 1959. december 15. A találmány eljárás epoxivegyület, főképpen epoxigyanta hálósítására, amelynél hálósítóként fenolos hidroxil végcsoportú íenolhalohidrin-gyan­ta és két vagy több-vegyértékű fém, vagy fémek szerves, vegyületének reakció termékeit alkalmaz­zuk. A reakcióhoz használt fenolos hidroxil vég­csoportú fenolhalohidrin-gyanta többértékű fe­noloknak és halohídrineknek olyan lúgos konden­zációs termékei, amelyekben a iribbértókű fenol és halohidrin egyenérték súlyaránya nagyobb, mint 1. Az így kialakult termék nagy molekula­eúlyi'i fenolgyanta. A szakirodalomból ismeretes, hogy szerves kö­tésben levő fémek az epoxigyantáknak igen jó há­lősítói. így hálósíthatók epoxigyanták fémalkoho­iátokkal, tautomér reagáló vegyületekkel stabili­zált fémalkoholátokkal es a legutóbbiakból alde­hidé kkel előállított műgyantákkal. Kísérleteink azt mutatták, hogy fenolos hidroxil végcsoportú fenolhalohidrin-gyantákból és szerves fémvegyü­letből előállított fémgyanták is kiválóan alkalma­sak epoxigyanták hálósítására. Találmány szerinti hálósítással kialakult műgyanta vagy lakkbevonat igen jól alkalmazható elsősorban a villamosiparban mechanikai és villamos igénybevételnek jól ellen­álló szigetelés kialakítására. A találmány szerinti hálósítás előnye, hogy az egyét» fémhálósításoknál rugalmasabb filmek ki­alakulását teszi lehetővé. Ennek oka abban keres­hető, hogy a találmány szerinti hálósítási eljárás­hoz használt új fémgyanta az eddig használt fém­tartalmú hálósításokhpz viszonyítva az epoxigyan­ták szerkezetéhez hasonlóan rugalmasabb szerke­zettel rendelkezik. A találmány szerinti hálósítás eredményeképpen azt találtuk, hogy rugalmasabb és simább felületű lakkot készíthetünk akkor, ha hálósítás előtt a fémgyantát előre előállítjuk és a kész fémgyantával hálósítunk, mint abban az esetben, ha a fenolos hidroxil végcsoportú fenol­halohidrin-gyamtát és szerves fémvegyületet egy­szerűen összekeverjük és a kapott keveréket hasz­náljuk fel lakkbevonat képzésére. Kísérleteink sze­rint azonban egyéb hálósítóknál jobb eredménnyel hálósítunk akkor is, ha a nagy molekulasúlyú fenolgyanta és szerves fémvegyület keverékével hálósítunk előzetes külön reakció nélkül, mert a hálósodásra szükséges reakció-körülmények alatt fémgyanta képződik és megfigyeléseink sze­rint a hálósodott termék nem sokkal marad alatta az előre elkészített fémgyantával történő hálósí­tásoknak. Az alig észlelhető eltérést valószínűen az okozza, hogy a fémgyanta képződéssel egyide­jűen az epoxigyanta hálósodása is megindul és az alumíniumnak a fémgyanta képződésére szüksé­ges vegyértékének egy részét — ha keveset is — lefoglalja. Mindenesetre az így kapott bevonat, vagy műanyag is, sokkal rugalmasabb és hőállóbb, mint a csupán szerves fémvegyülettel hálósított epoxigyanta. Kutatásaink folyamán úgy találtuk, hogy a há­lóéi tást megelőzően homogenizálás céljából, ameny­nyiben oldószer nélkül dolgozunk, célszerű eny­hén felmelegítenünk a keveréket, azonban kitűnő eredmények érhetők el oldószer jelenlétében is. Az oldószer használata nem szükségszerű, különö­sen nem folyékony gyanták jelenléte esetében, azonban szilárd gyanták alkalmazása esetén szinte elkerülhetetlen. Az általunk elvégzett találmány szerinti hálósí­tások azt mutatták, hogy jobb eredmények érhe­tők el abban az esetben, ha alumínium- vagy ti­tán-, vagy vasgyantával, vagy ezek keverékével hálósítunk, mint akkor, ha egyéb fémgyantákat használunk. A találmány körébe tartoznak azok az eljárások is, amelyeknél az hálósítással kialakuló műanyag, lakkfilm tulajdonságait még a hálósítás végbeme­netele előtt katalizátorként, vagy hálósítóként ha­tó vegyületekkel, vagy egyéb műgyantákkal, vagy ezek keverékével befolyásoljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents