148553. lajstromszámú szabadalom • Többlégzsákos vadásztöltény fojtás

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.553. SZÁM 72. d. OSZTÁLY — VA-857. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Többlégzsákos vadásztöltényfojtás Vadásztölténygyár, Székesfehérvár Feltalálók: Nagy László gépészmérnök, Veréb Dér Ferenc vegyészmérnök, Arpási Géza üzemvezető, Erdős István üzemvezető, Bejek János gépésztechnikus mindnyájan székesfehérvári lakosok A bejelentés napja: 1959. december 8. A vadásztöltények indításánál keletkező lőpor­gázok elillanásának megakadályozására fojtást kell alkalmazni. Fojtásnak általában impregnált állati szőrt használnak, melyek a kapott eleven energia következtében a sörétbolyt követik és a cső elha­gyása után szétverik azt, ezzel a találati százalék és a szóráskép romlik. A találmány célja ennek a hátrányoknak a meg­szüntetése, az eddig ismert fojtások légellenállási tényezőinek növelése, valamint az alapanyag oly irányú megválasztása, mellyel a csőben fellépő súrlódási tényezőt minimálisra lehessen csökken­teni. Az 1. ábra a fojtás egy kiviteli alakjának felül­nézete. A 2. ábra a fojtás hossztengely-menti met­szetét ábrázolja. A légellenállás növekedését úgy kívánjuk elérni, hogy a repülés irányával párhu­zamosan az 1 fojtás homlokfelületén 2 és 3 légzsá­kokat képezünk ki — a hagyományos fojtások lég­ellenállási tényezőjét l-nek véve — így az új foj­tás légellenállási tényezőjét 1,3-ra növeljük meg. A többlégzsákos fojtás csőtorkolat utáni hirte­len lelassulását az is elősegíti a légzsákokon kívül, hogy a fojtás mozgási energiája jóval kisebb az eddig ismert fojtásoknál, amiatt, hogy fajsúlya kisebb, ennek eredményeképpen elmarad a sö­rétraj mögött és gyorsan lehull. A fojtás vékony fala rugalmasságával bizton­ságossá teszi a lövést azáltal, hogy a csőszűkület­nél (choke) összenyomódva — kisebb átmérőre — halad át. . Mivel a polietilén nagy molekulájú viasznak tekinthető, a csőben a súrlódási tényező megkö­zelíti a 0-át. A polietilén fojtás alaki kiképzésénél fogva ma­gávalragadja a csőben levő ólomlerakodásokat, szennyeződéseket anélkül, hogy a . csövet koptat­ná. Szabadalmi igénypontok: 1. Vadásztöltényfojtás azzal jellemezve, hogy a repülés irányába értelmezett (1) homlokfelület fe­lől a tengellyel párhuzamosan több (2, 3) zsák fu­rata van. 2, Az 1. igénypont szerinti fojtás kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy polietilénből készül. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 611809. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents