148550. lajstromszámú szabadalom • Rakodóponk és berendezés hosszúsínek és csúcssínek hegesztéséhez, vasúti kocsikra rakodáshoz, tárolásához és mozgatásához

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.550. SZÁM 20. g. OSZTÁLY — VA—804. ALAPIAM Rakodóponk és berendezése hosszúsínek és csúcssínek hegesztéséhez, vasúti kocsikra rakodásához, tárolásához és mozgatásához Feltaláló: Varga József, oki. gépészmérnök, oki. mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. február 16. A hegesztésre érkező sínek, valamint csúcssí­nek lerakására a vasúti kocsikról a rakodóponkra és a ponkról a hegesztőgép előtti görgőkre, majd a hegesztett hosszúsíneknek és csúcssíneknek a hegesztőgép utáni görgősorról való levételére, a rakodón a tároló, illetve kikészítő helyre való szállítására, majd innen vasúti kocsikra való fel­rakására a rakodóponkot és az; egyik vagy mind­két oldalon levő rakodóvágányokat átfogó futó­bakdarukat, híddarukat és főként Demág-pályás daruszerkezeteket használnak. Ezek a darupályák komoly vasszerkezetek és így drága berendezések, a célnak azonban nem felelnek meg. Ugyanis a hosszú 24—48—72—120 vagy még ennél is hosz^ szabb hegesztett sínek emelésekor kb. 5 m hosz­szú sodronyköteleken szabadon lógnak a sínek a daruk alatt és így a sínek könnyen lengésbe jöhetnek, tehát balesetveszélyes a velük való ra­kodás. Egy kötél elszakadása esetén a szomszédos darupályáról a futószerkezetet, Demágmacskát le­szakíthatja egyoldalú túlterhelés stb. Motorhiba, áramkiesés esetén a sín felrakás megakad. A da­rupályák, hajtószerkezetek fenntartása és üzemel­tetése költséges. A találmány célja, hogy ezen drága és baleset­veszélyes darupályák helyett minél olcsóbb és mi­nél egyszerűbb szerkezetekkel balesetmentesen történjen, a hegesztésre érkező sínek lerakása és mozgatása a rakodóponkon ill. a hegesztett sínek mozgatása a hegesztés utáni kikészítéskor és végül a vasúti kocsikra való felrakásakor, majd a ko­csikról való esetleges lerakásakor. A találmány szerinti berendezés lényege egy a hegesztendő és hegesztett sínek továbbítására szolgáló görgősorra merőlegesen elhelyezett kes­kenynyomtávú vágányon mozgó kézi sínemelő ezerkezet, mely szerkezet tulajdonképpen az is­mert darupályák villanymotorral hajtott kompli­kált kocsiszerkezete és emelő berendezése helyett egy keskenynyomtáyon mozgó kis kocsira szerelt ßinemelo szerkezetre van leegyszerűsítve. így el­marad a nagyfesztávú és így drága vasszerkezetű daruhíd a drága meghajtó és felvonó motorberen­dezésekkel, villamos munka vezeték berendezés­sel * együtt. A találmány szerinti rakodóponk és berendezés előnye, hogy a sínemelő. kocsi a sínszállat szilár­dan fogja meg — daruknál a sín a levegőben kö­télen lóg — és így a hegesztett sínek mozgatása és szállítása biztonságos, balesetmentes. Használata független az áramtól, nincs áramszünet esetén munka fennakadás, legegyszerűbb szerkezete ré­vén hibásodás alig fordulhat elő, fenntartása mi­nimális költséggel jár. Egy sínemelőt egy munkás kezel, mint a Demág-pályáknál. A találmány szerinti rakodóponk és berendezése kiviteli alakját az 1., 2.,.. .9. ábrák mutatják. A sínemelő kocsin (1—2. ábra) a —1— kerékkel kézzel forgatjuk a golyós nyomcsapággyal ellátott —2— orsós anyát, melynek négyszögletes fejéről könnyen leemelhető a kerék, melyet leemelünk midőn az emelő rudat oldalt döntjük a sínek és hegesztett sínek mozgatásakor illetve a vagonra való felrakásakor. A —2— orsóanya emeli az alsó végén két ágúra kiképzett —4— emelőszarvat. A kétágú —4— emelőszarv végein ütközőléc van felhegesztve, hogy a sín le ne csússzon. A síneme­lő kocsi az —5— emelőház alsó végére felhegesz­tett —6— lappal fekszik fel a —9— kocsivázra. Ezen felfekvő —6— lapra van felhegesztve egy '—7— csuklós szerkezet, mellyel a sínemelő kocsi felső része oldalt vízszintes helyzetbe fektethető. Az oldalt való lehajtás • előtt a —8— rugós rög­zítő szerkezetben a felfekvő —6— lapot leszorító nyelvet meg kell húzni. A sínemelő kocsi futó része két —11— tengelyű —12— golyóscsapágya­kon nyugvó kocsiállványzatból és négy db —10— futókerékből áll. A találmány szerinti sínemelő kocsi vagy a rako­dóponkból kiemelt görgősornál vagy pedig a ponk­ba süllyesztett görgősor esetén használhatjuk cél­szerűen, sínek hegesztésénél a sínek mozgatására. Ezenkívül célszerűen fel lehet még használni új vagy ócska síntároló telepeken a sínek mozgatásá­ra, továbbá kitérők mozgatására kitérők cserélé­sénél. A találmány szerinti sínemelő kocsinak a 3— 4—5. ábrák szerinti a rakodóponkból kiemelt két görgősoros kivitelű —13— rakodóponk alkalmazá­sánál két kiemelt —24— görgősor van. Mindegyik

Next

/
Thumbnails
Contents