148544. lajstromszámú szabadalom • Automatikus záró gázhajó

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.544. SZÁM 4. c. 33—38 OSZTÁLY — SU—250. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Automatikusan záró gázhajó Csepeli Erőmű, Csepel Feltaláló: Süveges Imre műszaki tisztviselő, Budapest A bejelentés napja: 1959. október 2. A gázvezetékek robbanás következtébeni törését a gázhajók hivatottak kiküszöbölni, melyek túl­nyomás esetén, amikor a nyomás meghaladja a bennük levő vízoszlop zárómagasságát, szabad utat biztosítanak a túlnyomás levezetésére. A mai gázhajóknál a túlnyomás kidobja a zá­rást biztosító vizet, s mivel a lecsökkent vízmeny­nyiség a gázvezeték nyomását átengedi, utána gázömlés következik be, ez nemegyszer mérge­zésre, további robbanásra és anyagi kárra vezet. De ugyanez következik be a gázhajók vizének el­párolgásakor is. A találmányt a 2. ábra, egy oldal egy elöl­nézetben tünteti fel. A találmány a gázhajók eme hiányosságát kü­szöböli ki oly módon, hogy a vizet tartalmazó —1— tartály —2— szögvas állványra erősített —3—• rugókra van függesztve, mely rugók a víz kiömlés, vagy elpárolgás esetén a súly könnyeb­bedésre a vizet tartalmazó tartályt felemelik, ez­által a záró folyadékréteget állandónak igyeksze­nek tartani. Amint pedig a vízmennyiség oly mér­tékben csökkenik le, hogy a záró vízmagasság már nem biztosítható, a gázhajóba benyúló gáz­csővég •—4— pépszerű anyagba, pl. megfelelő sű­rűségű kátrányba merül be és ez a bemerülés tel­jesen elzárja a gázkiömlés útját a csővezetékből. A zárás azonban csak normális nyomás esetén tör­ténik meg. Ha újabb robbanás következne, a rugó szabad utat enged és a csővég kiemelkedik a pép­ből, így a gázhajó tovább is levezeti a nyomás differenciát. Szabadalmi igénypontok: 1. Túlnyomás levezetését biztosító gázhajó az­zal jellemezve, hogy a folyadéktartó edény áll­ványra erősített rugókra van felfüggesztve úgy, hogy a folyadékcsökkenés esetén a rugók az edényt megemelik s így a záró vízréteget bizto­sítják, a víz lefagyása esetén pedig elzárják a gáz­csövet. 2. Az 1. igénypont szerinti gázhajó kiviteli alak­ja, azzal jellemezve, hogy a gázhajó fenekén pép­szerű anyag van, mely anyag az abba bemerülő gázcsővéget normális gáznyomás esetén teljesen elzárja. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 611808. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents