148519. lajstromszámú szabadalom • Berendezés magasgerincű méhsejttartó előállítására

Megjelent: 1961. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.519. SZÁM 37. b. OSZTÁLY — LI-115. ALAPSZÁM Berendezés magasgerincű méhsejttartó előállítására Feltaláló: Litzka Franz, mérnök, Marktredwitz, Német Szövetségi Köztársaság A bejelentés napja: 1959. február 4. Német Szövetségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. február 5. A találmány berendezés magaisgerincű méhsejt­tartók előállítására. A találmánnyal viszonylag gyenge I-tartókból nagyszilárdságú méhsejttartók készíthetők. A találmány alapgondolata az, hogy a kiindulóanyagul használt I-tartó gerincét ismét­lődő szakaszokból összetett vonal (a következők­ben periodikus vonal) mentén vágóeszköz" pl. au­tögénvágó segítségével szétvágjuk és eközben az I-tartó és a vágőeszköz között viszonylagos mozr gast létesítünk; a kapott tartófeleket a periódus­hosszának megfelelően egymástól eltávolítjuk és az egyik tartófelet egy fél periodushossznak megr felelően hosszirányban a másikhoz képest eltoljuk, mire a két féldarab kiálló részei (fogai) egymással érintkeznek ill. tompán ütköznek. Ezután a két tartófelet az érintkezési helyeken összehegesztjük. Az említett periodikus vonal alakja fogasrúd fog­profiljához hasonló. Ilyen módon lehetővé válik építkezéseknél és más szerkezeteknél használatos tartókat a gyakran oly fontos különleges alakban és méretekkel gyorsan előállítani, anélkül, hogy várni kellene azokra a mindig késedelmes szállításokra, amelyek henge­relt vagy húzott tartóknál elkerülhetetlenek. Fon­tos továbbá, hogy sok esetben a kívánt különleges alakú tartó hengerművekben vagy a kereskede­lemben nem is szerezhető be, ha pedig az építés vezetősége gyárakban rendeli meg a különleges tartókat, megint igen hosszú szállítási határidők­kel kell számolnia. Természetes emellett, hogy a gyárak csak nagyobb mennyiségek előállítását szokták vállalni. Hátrány még az is, hogy a hen­gerelt vagy húzott I-tartók sok esetben nehezek, vagyis önsúlyuk a hasznos teherhez képest kicsi. Javasolták már I-tartók készítését egymással összehegesztett lemezdarabokból a kívánt méretek és alak elérése céljából, ezek az ismert eljárások azonban nagyon drágák mert a hegesztés igen sok munkaórát követel. Ehhez járul, hogy az ily mó­don készített lemezes tartókon merevítő alkatré­szeket kell megerősíteni, amire a közönséges hen­gerelt tartóknál nincsen szükség. A találmány lehetővé teszi, hogy raktárról szál­lítható hengerelt vagy húzott tartókból igen nagy szilárdságú méhsejttartókat készítsünk a legkü­lönbözőbb méretekkel és alakban. A találmány szerinti eljárás különleges előnye főleg az, hogy az I-tartó elvágása és a tartófelek egymáshoz vi­szonyított eltolása révén súlynövelés nélkül igen nagy szilárdság érhető el. A közönséges hengerelt I-tartókhoz viszonyított anyagmegtakarítás a leg­többször jóval nagyobb, mint a hegesztés okozta drágítás, úgyhogy ezeket a tartókat igen gyakran lehet előnyösebben használni, mint a hengerelte­ket. A találmány szerinti eljárás előnyös továbbkép­zése abban áll, hogy az elvágott és eltolt tartófe­lek érintkezésre szánt részei között alakdarabokat, főleg lemezdarabokat helyezünk el, miáltal a méh­sejttartó gerincmagassága még jobban növekszik. Az alakdarabok megerősítése pl. hegesztéssel tör­ténhetik. Ezzel az eljárással lehetővé válik oly méhsejttartók készítése, amelyeknél a gernicma­gasság a tartó hossza mentén változó. E célból eljárhatunk úgy, hogy az érintkezési vagy ütkö­zési helyeken a részek közé a kívánt gerincma­gasságnak megfelelő trapéz alakú részeket helye­zünk. Ilyen módón különböző, különleges alakú tartók létesíthetők, amelyeket hengerléssel vagy húzással nem lehet előállítani. A rajzok a találmányt példaképpen és vázlato­san ábrázolják. Az 1. ábra egy I-tartó oldalnézete az elvágás előtt és a 2. ábra a hozzátartozó keresztmetszet. A 3. ábra a szétvágott tartót keresztirányban széthúzva mutatja, a 4. ábra a széthúzás és elto­lás, valamint hegesztés utáni állapotot, tehát a méhsejttartót mutatja, és az 5. ábra keresztmet­szet a V—V vonal szerint. A 6—12. ábrák a 4. ábra szerinti méhsejttartó különböző változatait szemléltetik. A 13. ábra az elvágó készülék vázlatos kereszt­metszete, amelynél a tartó hosszirányban, a vágó­készülék pedig keresztirányban mozgatható. A

Next

/
Thumbnails
Contents