148361. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagypontosságú jelek, osztásvonalak és számozások készítésére

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.361. SZÁM 42. b. 14—16 OSZTÁLY — ALAPSZÁM Eljárás nagypontosságú jelek, osztásvonalak és számozások készítésére Sági Lajos vegyészmérnök, Bédy Istvván műszerészi Borossay József vegyészmérnök. Lukács István vegyésztechnikus, Paár Zoltán műszerész, Budapest A-bejelentés napja: 1958. június 2. Nagypontosságú jelek, osztásvonalak, számozá­sok készítésére ismeretesek olyan eljárások, ame­lyek a feladatot úgy oldják meg, hogy a hordo­zóra felvitt fémrétegbe mechanikus úton történik a jelek bekarcolása. Majd a jeleket jóltapadó más fémréteggel töltik ki, s az előző réteg leoldása után a hordozóin pozitív jelek maradnak vissza. Ezen módszerek hátránya, hogy a fém struktúrája sohasem választható meg oly módon, hogy igen nagy nagyítás mellett (1200 x-os) is határozott széleiket kapjunk. Az így keletkezett egyenetlen­ség főleg a görbült vonalaknál szembetűnő. A vonalak egyenetlensége a leolvasási pontosságot nagy inertekben csökkenti. Ezen nehézségek elkerülésére az alábbi mód­szert alkalmazzuk: A skálahordozót megfelelő mennyiségű lágyító­val ellátott lakk-oldattal vonjuk be a kívánal­maknak megfelelő vastagságban. A felvitel vagy kézzel, vagy centrifugális módszerrel történhet oly módon, hogy egy alacsony fordulatszámú (100 ford/perc) motor tengelyére tárcsát szerelünk, melyre a skálahordozó csavarokkal felerősíthető. A skálahordozót lakkoldattal bevonjuk, és a fes­ték feleslegét a tárcsa forgatásával távolítjuk el. A rétegvastagság a lakk koncentrációjával, ill. a pörgetőgép fordulatszámával' állítható be. Védő­lakként különösen alkalmasnak tatjuk az alábbi összetételű oldatot: 10 súlyrész benzol ' 10 súlyrész terpentin 2 súlyrész finommá őrölt szíriai aszfalt 0,1 súlyrész levendulaolaj. Ezt a keveréket 20 C°-on 500 ford/perc forga­tási sebességgel a hordozóra felvive egyenletes réteget kapunk, amely alkalmas arra, hogy meg­felelő hőkezelés után (30—60 mp 200 C°-o,n) a kí­vánt jeleket és számokat az általánosan ismert osztógépeken ill. panthográfokoin a rétegbe írjuk. Az így előállított jelek szélei határozottak. Ezen műveletek után az egész hordozót katódporlasz­tással, vagy vákuumgőzöléssel előállított jól ta­padó, kopásálló fémimel vonjfik be. A fém felvi­tele után a skálahordozóról a lakkréteget alkal­mas organikus oldószerrel (pl. benzol) lemossuk. A lemosás után a fém csak a bekarcolt jelek he­lyén fog tapadni. Az eljárás kombinálható úgy, hogy a görbe­vonalú jeleket lakkrétegbe, az egyenes vonalakat pedig vákuumgőzöléssel felvitt fémrétegbe oszt­juk. A két osztási művelet után természetesen külön-külön vonjuk be a skálahordozót jól tapa­dó fémréteggel. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás nagypontosságú jelek, osztásvonalak és számozások készítésére azzal jelleimezve, hogy a skálahordozót lágyító anyaggal kezelt lakkré­teggel vonjuk be és a jeleket a hőkezelt rétegbe mechanikus módszerekkel karcoljuk be, majd ka­tódporlasztással, vagy vákuumgőzöléssel fémréte­get viszünk fel a lakkrétegre és a lakkréteget le­oldjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módjának változata görbevonalú és egyenes­vonalú jelek felvitelére azzal jellemezve, hogy a görbe vonalú jeleket lakkrétegbe karcoljuk és ka­tódporlasztással, vagy vákuumgőzöléssel kemény fémréteg felvitelével rögzítjük, majd a lakkréteg leoldása után a hordozóra vákuumgőzöléssel fel­vitt könnyen oldható fémrétegbe (pl. alumínium, vagy ezüst) karcoljuk az egyenesvonalú jeleket s ezeket katódporlasztással, vagy vákuumgőzölés­króm, vagy nikkel) rögzítjük, s a könnyen oldha­tó fémréteg kémiai leoldásával elérjük, hogy a ke­mény fémréteg a jelek pozitív képét adja. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 610824. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents