148357. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fürdőkészítmény előállítására

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.357. SZÁM 30. f. 6—11. OSZTÁLY — AE—104. ALAPSZÁM Eljárás fürdőkészítmény előállítására VEB Ankerwerk Rudolstadt cég, Rudolstadt/Thüringen (NDK), mint a feltaláló: Prof. dr. med. habil Kukowka Albert, egyetemi tanár, Greiz-i lakos jogutódja A bejelentés napja: 1959. október 27. Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1958. október 27. A találmány eljárás fürdőkészítmény előállítá­sára. Az ezen készítményből előállított fürdő bár­milyen szokásos kifolyónyílással felszerelt közön­séges fürdőkádban, minden kórházban, gyógyin­tézetben, ambulatóriumban és a beteg otthoná­ban is használható anélkül, hogy a lefolyóvezeté­kek dugulásának veszélye fennforogna. A tőzeget (moor-t) általában kádfürdők alakjá­ban gyógyfürdőhelyeken használják, pl. Elster­ben, Pyrmontban, Kissiingenben, Franzensbadban, Marienbadban, stb. Az említett és más tőzegfürdő­gyógyhelyeken a ,,imórfürdők"-hö,z szükséges nyersanyag, ti. a fürdési célokra alkalmas tőzeg, mint helyhezkötött gyógytényező, magában a helységben, ill. annak közvetlen közelében állt rendelkezésre. A tőzeglelőhelyek azonban lassan­ként kimerültek. Ez idő szerint a megfelelő fürdőtőzeget számos gyógyhelyre gyakran nagy távolságról, tekintélyes költségekkel szállítják. A szállítással különböző hátrányok járnak, pl. tárolás céljára raktárszinek építendők és ezek permetező berendezésekkel sze­relendők fel. A tőzeg a raktárakból az előkészítő­műhelyekbe, ún. ,,mórkonyhák"-ba szállítandó s az utóbbiak a megfelelő felszereléssel látandók el. Meglehetősen bonyolult feladat a tőzegnek gépi úton való felaprítása is, stb. A „klasszikus" mórfürdők további hátránya ab­ban van, hogy az előkészített tőzeget különleges, e célra szerkesztett kádakban vízzel kb. 25—60 percig keverni és felmelegíteni kell. Ezután a kész tőzegfürdőmasszát a fürdőkádakba juttatják. Egy fürdőhöz átlagban kb. 150—250 kg nyerstőzeg szükséges. A mórfürdőkádakat bő lefolyóval kell ellátni és a fürdőintézmény egész lefolyó rendszerét szé­les átmérőjű csövekkel kell felszerelni, hogy azo­kat a lebocsátott sűrű pép el ne tömje. Végül a kihasznált fürdőtőzeget valahol el is kell helyez­ni. Ez vagy a természetes lelőhelyen a tőzegfej­tés folyamán felszabadult lerakodógödrökbe, vagy e célra elrendezett, ún. „tőzegtasakok"-ba törté­nik, melyek építése és az e célra alkalmas terület megszerzése tekintélyes költségekkel jár. A mórfürdők fentebb vázolt körülményes elké­szítése, a tőzegelőkészítő- és a fürdőtelepek nagy beruházási költségei és helykövetelményei miatt az ilyen fürdőket általában gyógyhelyeken szolgál­tatják ki, ahol, magától értetődően, különleges laboratóriumok felállításáról is gondoskodni kell, melyek a szükséges fizikai, vegyi és egészségügyi vizsgálatokat végzik. E laboratóriumokban az egyes tőzegfajtákat, fürdési célokra való alkal­masságuk szempontiából vizsgálják, továbbá meg­állapítják, hogy a lelőhelyek, ill. az onnan kiter­melt tőzeg, nincsenek-e patogén csírákkal szeny­nyezve. Azt találtuk, hogy huminsavakban, ezek kísérő anyagaiban és bitumenes anyagokban dús őrölt barnaszenekből (melyek lehetőleg kevés homokot és rostos kísérőanyagot tartalmaznak) fürdőké­szítmény állítható elő, amely idült reumás meg­betegedések ellen legalább olyan hatásos, mint az eddig szokásos „klasszikus" mórfürdők. Ezál­tal egyszerűbb úton és kisebb anyagfelhasználás­sal olyan, különböző aktivitású fürdőkészítmény állítható elő, melynek alkalmazása a mórfürdők elkészítésének fent ismertetett hátrányaitól men­tes. A találmány szerint a barnaszenet 2—150, elő­nyösen 20—75 mikron szemcsenagyságúra őrölve, a barnaszén szemcsenagyságától függően 0,4—0,75 súlyrész vízzel, erélyes kavarás útján egynemű sötétszínű kenőc^, áll. kocsonyaszierű massizává dolgozzuk fel. A kavarást percenként 10 000-nél nagyobb fordulatszámú Sizuszpenziókészítő gépben eszközöljük. A keletkező egynemű masszát 50— 200 g-os adagokban a kívánt hőmérsékletű fürdő­vízbe adagoljuk, melyben az, egyszerű felkeve­réssel, igen finom,, kolloid szuszpenzió alakjában oszlik el. A fürdők használatánál az adagolás, a fürdők száma és időtartama, valamint az egyes fürdők között tartandó szünetek tekintetében az ismert

Next

/
Thumbnails
Contents