148341. lajstromszámú szabadalom • Automata présgép melegítéssel képlékeny állaptba hozható anyagokból munkadarabok gyártására

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.341. SZÄM 39. a. 19—24, OSZTÁLY — CE—319. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Automata présgép, melegítéssel képlékeny állapotba hozható anyagokból munkadarabok gyártására Csepeli Készülék- és Szerszámgyár, Budapest Feltalálók: Bukta Pál üzemvezető, M. Nagy Sándor gépészmérnök, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1959. február 12. A találmány automata présgép, amellyel 40— 300 C°-ra való felmelegítéssel folyós-képlékeny állapotba hozható anyagokból nagy termelékeny­séggel lehet munkadarabokat gyártani. A feldol­gozásra kerülő anyag lehet viasz, kolophonium, különféle műanyag és alacsony hőmérsékleten olvadó fém. Az említett anyagú munkadarabok gyártására használt, eddig ismert gépeknek és szerszámok­nak több hibája van. A feldolgozandó anyagot rendszerint szemcsés alakban minden préselési periódus előtt kézzel kell betölteni. Ez munkaidő veszteséget okoz. A szerszám összezárását, az esetleges betétek, csa~ pok szerszámbahelyezését, az anyagot a szerszámba préselő dugattyú mozgatását, a* dugattyú és a csapok visszahúzását, a szerszám szétnyitását, a sajtolt munkadarabok kiszedését, a szerszámban maradt anyagrészek eltávolítását általában kézzel végzik. A kézi működtetés nemcsak időveszteséget éf lassú munkafolyamatot eredményez, hanem a szerszám, illetve gép e karbantartási költségét is növeli. így például előfordulhat, hogy a dolgozó személy véletlenül nem zárja össze megfelelően a szerszámot. Ekkor a szerszámba préselt anyag szétfolyik a szerszámban, a szerszám megrongá­lódik és csak hosszú ideig tartó tisztítási és javí­tási munka utáni lesz újból üzemképes. Gyakran előfordul, hogy a kezelő személy a műveletelemek sorrendjét eltéveszti. A betétek, csapok nem a megfelelő műveletsorrendben tör­ténő behelyezése, illetve kiemelése esetén a gyár­tott munkadarab selejt lesz, esetleg a szerszám­ban törés következik be. A szerszámba besajtolt anyagnak előírt nagy­ságú nyomásra van szüksége ahhoz, hogy az egész formaüreget hiánytalanul kitöltse. A kézi működ­tetésnél gyakori eset, hogy nincs meg a szüksé­ges nyomás, minek eredményeként hiányos lesz a munkadarab. A munkaütem kézi működtetésnél nem egyen­letes. Egyszer egy időtartamon belül —• pl. a ke­zelő személy kedélyállapotától függően — több anyag fogy az anyagtartályból (gyorsabb ütemű sajtolásnál), máskor kevesebb. Gyorsabb ütemű munkánál az anyagtárolóban levő anyag az elő­írtnál alacsonyabb hőfokú lesz, minek eredménye­ként az anyag esetleg nem tölti ki a teljes szer­számformát, illetve hólyagos lesz. Ha nagyon lassú ütemben dolgozik a gép, akkor az anyag a tárolóban a szükségesnél magasabb hőfokra hevül és a sajtolt munkadarab lehűlése után a magasabb hőfokról való hűlés következtében nagyobb mértékű zsugorodás lép fel és a síknak készült felületeken behajlás, bemélyedés kelet­kezik. E hibákat még jó hőfokszabályozó szer­kezet használatával sem lehet teljesen kiküszö­bölni. A szerszámbasajtolás után az anyagnak még a szerszámban előírt hőfokra kell lehűlni, még mielőtt kivennék. Kézi működtetés esetén nincs biztosítva az elő­írt hűlési idő betartása. Az előírtnál melegebb, tehát lágyabb munkadarabok kiszedés közben deformálódnak, meghibásodnak. A találmány célja olyan présgép létesítése, amely a melegítéssel képlékeny állapotba hozható anyagokból készült munkadarabok 'gyártását automatikusan, üzembiztosan, az előírásnak meg­felelő minőségben, a gép előre beállított munka­folyamatának minden egyes periódusát kihasz­nálva végzi. A találmány szerinti automata présgép a ki­tűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a mozgás­elemeket végző szervei pneumatikusan működő dugattyús hengerek, a dugattyús hengereket

Next

/
Thumbnails
Contents