148229. lajstromszámú szabadalom • Tagokból összeszerelhető és szétszedhető alumínium radiátor

Megjelent: 1961. március 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.229. SZÁM 36. c. OSZTÁLY — WA—91. ALAPSZÁM Tagokból összeszerelhető és szédszedhető alumínium radiátor Feltaláló: Wagner István gépészmérnök, Szigetszentmiklós A bejelentés napja: 1959. november 16. A találmány tagokból tetszés szerinti hosszú­ságúra összeszerelhető, szétszedhető és más hosszú­ságúra is újból összerakható alumínium radiátor. Az eddig ismert radiátortípusoknak több hibája van. A legáltalánosabban használt öntöttvas ki­vitel tagakból, elemekből van összeállítva és en­nek következtében előnyösen tetszés szerinti hosszúságú radiátor állítható össze. Az öntöttvas típusnak hátránya azonban, hogy az 1 kg radiátor­súlyra számított leadott hőmennyiség kicsi. A le­adott hőmennyiség szempontjából megítélve az öntöttvas radiátorok drágák. A vaslemezből hegesztéssel vagy hasonló kö­téssel készített radiátorelemek esetében ugyan­azok a hátrányok jelentkeznek, mint az öntöttvas radiátorok esetében. Az acéllemez radiátorok rozsdásodása nehezen akadályozható meg, mert pl. a hegesztések helyein a leggondosabb festéssel sem lehet a teljes fém­felületet betakarni. További ismert radiátortípus az alumínium radiátor. Az ismert alumínium radiátorkivitelek hibája, hogy a .melegtartalmat a levegőnek átadó lemezek és bordák nem érintkeznek megfelelően a hevített gőzt vagy melegvizet cirkuláltató cső­vezetékkel. Az érintkezés szorosabbá tétele cél­jából ütésekkel zömítik a bordák és lemezek be­erősítésére szolgáló anyagrészeket, minek követ­keztében a hőközlő közeget szállító csövek csat­lakozásainál tömítetlenség keletkezik és a radiátor folyik. Az ismert alumínium nadiátortípusnak további hátránya, hogy ezek nem összerakható és szétszedhető tagokból vannak összeállítva. Az egyszer elkészített radiátor nem bontható meg anélkül, hogy a szétbontott részek meg ne sérül­jenek. Ezért a különböző fűtési követelmények­hez alkalmazkodva különböző nagyságú és mé­retű radiátorokat kell készíteni. Ez a gyártó vál­lalatnak nagy megterhelést és jelentős többlet­munkát okoz, mert az egyes radiátorméretek elő­állításához egymástól eltérő technológiákra és szerszámokra van szükség. Az alumínium radiátorok e hátrányaik ellenére sem nélkülözhetők, mert az öntöttvas és acél­lemez kivitelhez képest az 1 kg beépített anyagra vonatkoztatott hőleadóképességük jelentősen na­gyobb, az előállítási áruk kb. 50%-kal kisebb és azonkívül a súlyuk is az azonos fűtőteljesítményű öntöttvas radiátor súlyának egynegyed része, ami födém- és falterhelés szempontjából jelentős előny. Az alumínium radiátorok esetén a korrózió­veszély és a festés elmarad. A találmány célja tagokból tetszőleges hosszú­ságban előállítható alumínium radiátor létesítése, amelynek tagjai szétszerelés után is teljes érté­kűek maradnak és új radiátorba beszerelhetők és amely radiátornál korrózióveszély nincs és folyás még kevésbé, gondos szerelésnél sem következ­het be. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy fűtőcsövekkel összekötött gyűjtő­kamrákból, a fűtőcsövekhez erősített fűtőlemezek­ből és a fűtőlemezek terét alul és felül lezáró zárósapkákból szerelvényegységgé összeépített radiátortagjai, továbbá a radiátortagokat a radiá­tor egyik végébe benyomott záródugó és a radiá­tor másik végére rátolt csatlakozódarab segítségé­vel összehúzó rúdjai vannak. A rajzok a találmány egy kiviteli alakját példa­képpen szemléltetik. Az 1. ábra egy radiátortag, továbbá a lezáró és csatlakozó szerelvények metszete. A 2. ábra az 1. ábrán rajzolt radiátortag és szerelvényeinek felülnézete, részben metszete. A 3. ábra a fűtőcsövek és a fűtőlemezek össze­kapcsolásának egy kiviteli példája. A 4. ábra a radiátoron keresztül áramló levegő áramlási útjának vázlata. Az alumíniumötvözetből öntéssel előállított 1 gyűjtőkamrába két darab 2 fűtőcső van görgő­zéssel beerősítve. A 2 fűtőcsövek egymás alatt elhelyezett két darab 1 gyűjtőkamrát kötnek össze. A fűtőcsövek begörgőzésének elvégzéséhez a kamrának fűtőcsövekkel szembeni oldalán a 3 dugókkal tömören lezárt furatok vannak. Az 1 gyűjtőkamra egyik vége az acélanyagból készült záródugóval van lezárva, imásik végére pedig a hálózati bekötéshez alkalmas menetes 5 csatlakozódarab van rátolva. Az 5 csatlakozó­darab belsejében küllőskerék agyához hasonló kialakítású 6 gyűrű van. Az 5 csatlakozódarab anyaga is acél, A 4 záródugó, illetve az 5 csat-

Next

/
Thumbnails
Contents