148180. lajstromszámú szabadalom • Előírt indukcióeloszlás megvalósítása a haladóhullámú csövekben

Megjelent: 1961. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.180. SZÁM 21. g.' 1—16. OSZTÁLY — EE-664. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Előírt indukcióeloszlás megvalósítása a haladóhullámú csövekben Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Feltaláló: Nagy Gyula mérnök (a Távközlési Kutató Intézet 2. sz. laboratóriumának munka­társa) budapesti lakos A bejelentés napja: 1959. május 13. Haladóhullámú csövekben a sugárnyaláb fóku­szálása, az úgynevezett „nyalábolás", villamos és mágneses úton történhet. Jelen szabadalmi beje­lentés a mágneses nyalábolással foglalkozik. Az 1. ábránkon egy mágneses nyalábolást al­kalmazó haladóhullámú cső egyik szokásos el­rendezését ábrázoltuk. A hivatkozási jelek ma­gyarázata a következő: (10) fűtőszál, (11) katód, (12) terelő elektróda, (13) gyorsító anód, (14) üveg­ballon, (15) spirál, (16) kollektor, (17) bemenő hullámvezető, (18) kimenő hullámvezető, (19) hangoló dugattyú, (20) hangoló dugattyú, (21) nyaláboló tekercs. A nyalábolás feladata az 1. ábránk jelölései szerint a következő: a felfűtött (11) katódból ki­lépő elektronokat a (12) terelő elektróda és a (13) gyorsító anód segítségével a (15) spirál belsejébe juttatjuk. A (15) spirál belsejébe juttatott elekt­ronok a tértöltés hatására feltágulnak és a spirálra futnak, mielőtt elérik a kollektort. A cső műkö­dése megkívánja, hogy az elektronok ne fussanak fel a spirálra. A felfutás megakadályozására nyalábolást hajtunk végre a (21) nyaláboló tekercs segítségével. A nyalábolás tehát a spirál belsejébe juttatott elektronoknak a spirál belsejében való végigvezetése a kollektorra. A nyaláboláshoz felhasznált testek általában forgás-szimmetrikusak és a csövek sok típusnál a 2. ábra szerinti indukcióeloszlást mutatják, a szimmetriatengelyen. Az ábrából kitűnik, hogy a (Zi, Z2) szakaszosan megkövetelt állandó Bo ér­tékű indukció előállítása a feladat. A szükséges tér előállításánál szóbajönnek lég-, ill. vasmagos tekercsek, permanens mágnesek. A légmagas tekercs által előállítható indukció­eloszlás (a forgástengelyen) minőségi képe a 3. ábrán látható. Hosszú tekerccsel előállítható ugyan egy szakaszon homogén indukcióeloszlás, de ez csak a csövek néhány típusánál felel meg. A permanens csőmágnes által előállítható in­dukcióeloszlás (a forgástengelyen) minőségi képe a 4. ábrán látható. A két indukcióeloszlás átalakítása a felhaszná­lás szempontjai miatt feltétlenül szükséges, mert a bemutatott ábrák szerint a homogén indukció­eloszlás nincs biztosítva. Az indukcióeloszlás átalakításának tekercsek esetén alkalmazott' egyik módszere a tengely mentén mért , hosszegységre vonatkozó menet­szám oly beállítása, amelynél a szóban forgó el­oszlás alakul ki. Ilyen tekercs előállítása pl. vál­tozó menetemelkedés, vagy változó tekercs réteg­vastagság megvalósítását igényli. Kétségtelen, hogy ez gyakorlatilag nehézkes. Az eloszlás átalakításának tekercsek esetén al­kalmazott másik módszere az 5. ábrán megrajzolt alakú forgásszimmetrikus vasmag használata. Az ábra jelölései: (22) tekercs, (23) vasmag. Az áb­rára tekintve nyilvánvalóvá válik, hogy a vasmag előállítása költséges és a helykihasználás is rossz. Permanens mágnessel gerjesztett tér esetén, a tekercs hasonlóan, a mágnes alakjával, vagy a vasmag megfelelő kiképzésével a homogenizálás ugyancsak elérhető. A vasmagos megoldás a 6. áb­rán látható. Az ábra jelölései: (24) permanens mágnes, (23) vasmag. Az ábrára tekintve nyilván­valóvá válik, hogy a vasmag előállítása költséges és a helykihasználás is rossz. Az előzőekben felsorolt eljárások hátrányainak kiküszöbölésére szolgál a következőkben ismerte­tendő találmány. Találmányunk eszköz mágneses terek befolyá­solására, elsősorban homogenizálására, különösen mágneses nyalábolású, haladóhullámú csövekhez, melyet egy mágnessel és/vagy elektromágnessel együttműködő permeabilitással rendelkező forgás­test képezi, azzal jellemezve, hogy e forgástest falvastagsága állandó. A találmányunk szerinti eszköz továbbá azzal van jellemezve, hogy permeabilitása hossza men­tén szakaszosan, vagy folyamatosan változó.

Next

/
Thumbnails
Contents