148155. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető hűtőberendezés Martin-kemencék és egyéb ipari kemencék részére

0 Megjelenít: 1961. március 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.155. SZÁM 18. b. 8—23. OSZTÁLY — VA—773. ALAPSZÁM Elgőzölögtető hűtőberendezés Martinkemencék és egyéb ipari kemencék részére Vadas Zoltán és Nagy József gépészmérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1958. szeptember 24. Ipari kemencék nagy hő- és mechanikai igény­bevételnek kitett elemeit mesterséges hűtésű acél-, vagy fémszerkezetből készítik. Hűtés gyanánt újabban az elgőzölögtető rendszerű hűtést alkal­mazzák természetes, vagy mesterséges keringésű megoldásban. N Ifin ^ •- Hl 1 i fi' u1 i < ' i 'ni -:K J r ->k i n nnl'1 ! <JI j "V-» i u« i- 1 j» ( -> o1 b <- \ ' -i ij i i i i ' v. if í ^/ dn »( ' gn-> c v "-1 >- 3 < % v f ( KÍ int i J ' )i ±li ' ( i i i ' i ,' ' . i * ohb 'n K rVi H, k, , 1 J lt í , i i ' 1 7 i f I <- )b í i bj ' ii i ' 1"1 ~>' I "•> r I ) 1 !-• 1 L-l | "" ( I l'l 1 ' 1 1 +' ! 1 i r < t "• l 111 11 \ l > •* \ / eh lc 7 > t i i i u / r<*. 1 u i )i ' ' J b _, < >i 1 , i- r il"- J 7 o /<_ t h J" / ' U J J i cti i ! *" „ t i u e etc i i L 1^ L( !> i n Lt , n a t ' iit Pt 1 b b\ i yc , "h i < 5 Y t ) r^ Vn i n)( -i e H i1 i L > k K rp d j ' ts ' j i T* -i e ' r \ ..II l1o07 ( l oT ll ' ' i m i U i K (l,i ( 1 ,_ i 1 I r / <" 1 i „ P s ' ^ 1 c r I i \ 1 íi^/m 1 i el i i ' _>' > i i )i 'li ül lej. f a n n *"r -, i-i d J i ( pl-> A \ P LUT ' N 1 id i (- "> I l i „! - 1 1 „ i ( >. l_f 1 l > l. 1r I l^P l T f 1 ( ' ír 1 111 1 O \ < í r l ll < c t I i I ' * t Pl 1 I" t<- -i •" V >1 f '11 III) «. *• H i í -u t r ni r­­ir>i. ^n'J (S^'CPl IV 1 T U , P TI h( tlj^^1 kf i. i-^e L ) v i 'i ' i °i a 3'c *-c i n ill ,.em lehet enne .n^gjidasnaí ülj an nag\ ke­ringési számot (tehát olyan jó hűtést) biztosítani, mint természetes keringés esetén. A találmány szerinti berendezés természetes keringésű elgőzölögtető hűtőberendezés, melynek lényege, hogy minden egyes hűtőelem fölött egy, a hűtőelem térfogatánál nagyságrendileg nem na­gyobb ütközéses, vagy ciklonrendszerű külön (leválasztó) edény van felszerelve, mely a hozzá­tartozó hűtőelemmel legalább egy ejtőcső és egy felszállócső révén összeköttetésben van. Több vagy valamennyi leválasztó edény közös vízel­osztó és közös gőzgyűjtő csővezetékkel van össze­kötve. A. gőzgyűjtő csővezetékben eseppleválasz-­tó(k) van(nak) beépítve. A közös vízelosztó és gőz­gyűjtő csővezeték(ek) a kemencén, amellett vagy annak közelében elhelyezett víztároló dobbal (dobokkal) van(nak) összekötve, mely víztárolóiké­nak vízszintje a leválasztó edények vízszintjével elvileg azonos. A találmány szerinti berendezés főbb előnyei: A természetes keringésnél biztosítható víztar­talékot nem a kemence fölött, hanem amellett lehet elhelyezni a víztároló dob(ok)ban, így ez elhelyezési, kezelési és üzembiztonsági szempont­ból is könnyen, megoldható. A hűtőelemek fölött ' " -lv""mY; "!- '1 - ) ' j1 * t 1 M ii ' r-'ök 1,,' l I V 1 A " 1 1 H- | 1 i x L 1 ,11 I 1 1 i"- <=> i 3 h ' i- f rt­i -> j ( i >• i ) ' i r -i -> TI ' ' c. i r a zu "1 j-'fi I»1 1 »ll ) ' K 1 J i Í )' 1 • ,1 11« ^ 1 > kp i . J a1 n i ! , ' i *-i n J j i 2 o \ llro if 1 ^ T lf l P' ' Í | ''l ( \' I ' J ' 1 t H \ ' Jf '-' x Isf \ ' i ^ k L ' <• ÍC -i1 i 1 -• i ÍO 1 ! / m i 1 7 ^ ' i1 i T i i J 1 i< i 1 i.1 ! r, 1 ' L I •», , 1 »-1i,l ^ ' "• I J el , > i 1 1, ll n t i V ci ( i \ i n i o" Ji'v ^ 11 7 ^ i 1 igi jil fc g jlcici J tn 1 i , 1 J ''•<c asz < k e t 1 . 1 i H i v "i >+t lehi i i r )t' ,nv ^^ 5 ii ' '"'lur „vi v íjji ion kti-1 az 5 felszállócsövekben levő gőz-víz keverék és a 11 ejtőcsövekben levő víz faj súlykülönbségének hatására. A 11 eitőcsövek és 5 felszállócsövek rövidsége és kis ellenállása miatt a 4 leválasztok kis magasságban történő elhelyezése mellett is létrejön a természetes keringés.

Next

/
Thumbnails
Contents