148151. lajstromszámú szabadalom • Rezgéstjelző elektromos folyadékkapcsoló

Megjelent: 1961. március 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.151. SZÁM 21. e. 28-53. OSZTÁLY — TA—514. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Rezgéstjelző elektromos folyadékkapcsoló Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Kiss István, Ritz Gyula és Asztalos György, az intézet tudományos munkatársai, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1959. november 2. A találmány célja olyan egyszerű elektromos kapcsoló kivitelezése, amely periodikus vagy rendszertelen mechanikus rezgések hatására kap­csol. Igen alkalmas váratlanul fellépő mechanikus behatások, úgymint lökések (földlökések), jármű­rezgések, hídrezgések, épületrezgések, gépek ráz­kódásainak jelzésére. Többféle vezetőfolyadékos, elsősorban higany­töltésű kapcsoló ismeretes. Ismert működési elv az, hogy billentés, külső vezérlés által jó elektro­mos kapcsolást létesítsenek, két vagy több elekt­róda között. Ilyen kapcsolók célja nem az, hogy edényük falát érő mechanikus rezgésekre kap­csoljanak. E tulajdonságuk egyenesen káros lenne. Ismeretesek különféle módszerek a rezgések jelzésére is. Ezek egyrésze bonyolult elektronikus berendezés, amely állandó elektromos áramforrást igényel, másik részük pedig csak periodikus rez­gésekéi, jelez. A találmány szerinti megoldás lényege, hogy a kapcsolót érő rezgések hatására a kapcsolóban elhelyezett folyadék mozgásba jön, felületén hul­lámok — előnyösen álló hullámok — keletkeznek és a felszínhez közel elhelyezett elektródával elektromosan vezető kapcsolat keletkezik. Áramot nyugalmi helyzetben nem fogyaszt, így évekig tartó üzemképességét csak az áramforrás milyen­sége határozza meg. Előnyösen alkalmazható háló­zattól független, telepes készenléti berendezés­nek is. Előállítása könnyű és érzékenysége előre be­szabályozható és szükség szerinti utánállítható. A találmány szerinti megoldás egy vezető folya­dékot, pl. higanyt tartalmazó edényből és a folya­dék felszíne felett elhelyezett elektródából áll. Az elektródának a folyadék felszínétől való távol­sága az érzékenységtől függően néhány század-, illetve néhány tizedmilliméter. A másik elektróda a vezető folyadék belsejében van elhelyezve és azzal érintkezik. Az edényt érő rezgések hatására a folyadék mozgásba jön és felületén hullámok, megfelelő kiképzés esetén állóhullámok keletkez­nek, ami az érintkezést folyamatosabbá teszi. A folyadék kilengése folytán vezető kapcsolat kelet­kezik a közel elhelyezett elektródával. Ez a kap­csolat a rezgések megszűnése után ismét meg­szűnik. A rezgések tartama alatt a kontaktus szaggatott. Amennyiben a rezgések fennállása alatt folyamatos kapcsolás szükséges, az áram­körben elhelyezett gyors meghúzású, de késlel­tetett elengedésű jelfogóval egy szekunder áram­kör folyamatosan fenntartható (lásd 4. ábra). Az ábrától eltérő számos más ismert kapcsolás is alkalmazható. A találmány szerinti kapcsoló egyik kiviteli alakját az 1. ábra mutatja. A kapcsoló edénye (1) gömb alakú. Az anyaga üveg vagy más szige­telőanyag. Az egyik elektróda (3) a vezető folya­dékkal állandó kontaktust tart fenn, a másik (2) csak rezgések esetén. A (2) elektróda segítségével a kapcsoló érzékenysége szabályozható oly módon, hogy az elekróda befogása pl. menetesen van ki­képezve. Az áramkör a (2) és (3) elektródákon át zárul. Az edényt azért kell gömb alakúra ki­képezni, mert ez esetben félig töltve vezető fo­lyadékkal és a (2) elektródát pontosan középre helyezve, nem kényes a kapcsoló nyugalmi hely­zetének beállítására (lásd 2. ábra). A folyamatos kontaktus és az érzékenység szempontjából előnyös, ha a folyadék felületén állóhullámok keletkeznek. A kapcsoló érzékeny­ségét nagyban fokozza, hogy ha a kapcsoló pl. a 3. ábra szerinti módon, egy rugalmas karra van erősítve, a rendszer önfrekvenciáját úgy választva, hogy az kedvező legyen a higany felszínén álló­hullámok kialakulására. Szabadalmi igénypontok: 1. Elektromos kapcsoló, amely vezető folyadék­kal működik, mechanikus behatásra, a vezető fo­lyadékot tartalmazó edény helyzetének vagy az

Next

/
Thumbnails
Contents