148141. lajstromszámú szabadalom • Benzintartály és szivattyúberendezés benzines égővel működő forrasztólámpákhoz és főzőkhöz

2 148.141 szítunk, amelybe a 3. ábrán látható —7— záró­szerv csavarható. A —2— hüvelyben tehát az —1— szivattyú be csavarása végett nagyobb mé­retű anyamenet, továbbá a levegő beáramolta­tása végett készített furatban egy további, ki­sebb anyamenet is van, amelybe kúpos végű záró­szelepet lehet csavarni. Mikor tehát a szivattyúzás munkáját elvégez­tük, a benzin már nyomás alatt van és a szi­vattyút eltávolítottuk, a —7— kúpos szelepet be­csavarjuk, amivel a benzin vagy a levegő ki­feeskendezésének útját teljes biztonsággal elzár­juk. Ez azt jelenti, hogy míg a munka megkez­dése előtt, tehát mielőtt a lángot meggyújtanék, a baleseteket kettős bizonsággal gátoljuk meg: a —4— szeleppel, amely nem ér be a benzinbe és a —7— szeleppel, amely a kivezető nyílást teljes biztonsággal elzárja. Ha ismételten szivattyúzni akarunk, akkor elő­ször a —7— szelepet kell kicsavarni és ezután kell az —1— szivattyút helyére csavarni. Az 1. ábra szerint az —1— szivattyú a for­rasztólámpa fogantyújában van, a —7— kúpos szelepet azonban ez az ábra nem matatja; ezen az ábrán tehát az a helyzet látható, amikor a szivattyúzást már befejeztük, de a biztonsági záró­csavart (szelepet) még nem csavartuk be. Ez az állapot természetesen csak igen rövid ideig, a perc tört részéig tart, és akkor, amikor láng még nincseta. Szabadalmi igénypontok: 1. Benzintartály és hoszátartozó szivattyú­berendezés benzines égővel működő forrasztó-1 ampákhoz vagy főzőkhöz, azzal jellemezve, hogy a szeleptest (4) és a hozzátartozó légvezető nyí­lások a tartály fedelében, a benzin szintje felelt vannak és a fedélen oly hüvely (2) van meg­erősítve, amely lehetővé teszi a használati hely­zetben levő légszivattyúnak kívül, a benzintartály fedelén való elhelyezését, a hüvely légbeveziető nyílása pedig anyamenetes és biztonsági szelep­ként használható zárócsavar (7) tartozik hozzá, amely meggátolja a benzintartály tartalmának kiáramlását. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezéssel el­látott forrasztólámpa, melynek jellemzője, hogy fogantyúja hüvely vagy eső alakú oly módon, hogy a légszivattyú (1) ebben a fogantyúban helyezhető el és annek a szivattyúnak l'úpos vé­gét csavarmenettel lehet a benzintartály fedelé­ben levő hüvelyben (2) rögzíteni. 1 rajz A kiadásért felel: a Kö2:gazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623360. Terv Nyomda, Budapest V.. Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents