148141. lajstromszámú szabadalom • Benzintartály és szivattyúberendezés benzines égővel működő forrasztólámpákhoz és főzőkhöz

Megjelent: 1962. november 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 148.141. SZÁM 49. h. 25—33. OSZTÁLY — SA —1216. ALAPSZÁM Benzintartály és szivattyúberendezés benzines égővel működő forrasztólámpákhoz és főzőkhöz Sándori Sámuel fémiparos, Budapest A bejelentés napja: 1959. augusztus 29. Az ismeretes és eddig használt forrasztólámpák é főzök úgy működnek, hogy a benzin nyomás alatt jut el a porlasztóhoz, a nyomás létesítése végett pedig a benzin tartályon légszivattyú van, amelynek vége a tartályba töltött benzinbe nyú­lik be. A benzinbe merülő szivattyú hátránya az, hogy működése csak akkor biztos, ha a szelep tökéletesen zár. Ha ugyanis a légszivattyúnak a benzin szintje alatt levő szelepe bármi okból ki­folyólag nem jól zár, pl. mert a benzinben levő szennyeződés a szeleptest alá került, vagy a sze­leptest megreped, akkor a nyomás alatt levő benzin a szivattyún át. kifecskendez. Ez a ki­fröccsenő benzin legtöbbször meg is gyullad, ami súlyos balesetet okozhat, A találmány célja a benzines forrasztólámpa^ és hasonló elven működő főzök működésének biztossá tétele; tehát a balesetek elkerülése. Ebből a célból a találmány értelmében a szivattyút úgy helyezzük el, hogy az a benzintartály fedelén levő töltőcsavar felső részén, tehát teljes egeszében kívül van, nem ér be a benzinbe és így a tartály benzin tartalma nem fröccsenhet ki a szivattyún át. Ha a találmány szerint a fedelén elhelyezett szivattyú szelepe bármi okból kifolyólag nem zár tökéletesem, ezen a szelepen át csak levegő ára­molhatik ki, nem pedig benzin, de emellett a találmány szerint a biztonságot tovább fokozza az, hogy külön biztonsági szelepet is alkalma­zunk. A tartálynak tehát kettős zárasa van. A találmány további részleteit a rajzzal kap­csolatosan magyarázzuk meg, amely példaképpen forrasztólámpát mutat, de az ismertetett elvek ugyanígy a benzines főzőkön is alkalmazhatok. Az 1. ábra a forrasztólámpa vázlatos oldalnézete, a 2. ábra nagyobb léptékű metszet a fedelén és szivattyúszerkezeten át, a 3. ábra pedig ugyan­csak metszet, de a szivattyú eltávolítása után akalmazható külön biztonsági szelepet mutatja. A forrasztólámpa fedelének nyílásában —6— hüvely van megerősítve, melynek külső részén csavarmenet van. Erre a menetre csavarjuk rá az —i— szivattyú tartására alkalmas anyamene­tes —2— részt, mely az 1. ábrán nézetben, a má­sik két ábrán pedig metszetben látható. Az —1— szivattyú használaton kívül a forrasztólámpa hüvely vagy cső alakú fogantyújában helyezhető el úgy, mint az 1. ábra szemlélteti, de esetleg lehet ezt a szivattyút máshol is tartani. Hasz­nálat végett, vagyis abból a célból, hogy a ben­zint nyomás alá lehessen helyezni, a szivattyút. a —2— hüvely belső menetébe csavarjuk (2. ábra) és szokolt módon használatiba vesszük; a szi­vattyú belső szerkezetét a rajz nem mutatja, mert az amgában véve jól ismert kivitelű. A forrasztólámpa (vagy főző) fedelében rögzí­tett —6— hüvely belsejében — tetszés szerinti módon — egy további —3— hüvely van meg­erősítve, amelyben henger alakú —4— szeleptest: mozgatható. A rajz szerinti előnyös kivitelnél a —3— hüvely csavarmenettel van a —2—- hüvely lefelé irányuló nyúlványán megerősítve. A sze­lepet felülről a légnyomás mozdítja el az -—5— rugó ellenében és ha megfelelő darabbal letoló­dott, a levegő a —3— hüvely két oldalsó nyílá­sán át kiáramlik. Ez a művelet természetesen akkor történik, amikor az —1— szivattyú mű­ködtető gombját lefelé nyomjuk, mikor pedig ezt a gombot felengedjük, az —5— rugó a —4— szeleptestet felnyomja a 2. ábra szerinti helyzetbe, mire a —3— hüvely két oldalsó nyílása elzáró­dik. Ha ilyen módon a forrasztólámpa vagy a főző tartályában levő benzint nyomás alá helyeztük oly szivattyúszerkezettel, amely a benzint nein érintheti, a szivattyút eltávolítjuk és. pl. a for­rasztólámpa fogantyújában, vagy a főző valame­lyik lábánál elhelyezzük, mire a lámpa vagy főző elvileg működésre készen van. Már ebben a hely­zetben is kiküszöböltük a fentiekben említett hiá­nyosságot, mert a levegő beszorítására való teljes szerkezet a fedélben, a benzin szintje felett van, tehát a —4— szeleptest fennakadása vagy más hibája esetén csak levegő áramolhatik ki a tar­tályból és nem benzin; hogy azonban a műkö­dést még biztosabbá tegyük és baleseteket még biztosabban elkerülhessük, a fedélen megerősí­tett —2— hüvelyben még egy anyaimén etet ké-

Next

/
Thumbnails
Contents