148128. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás és berendezés zsíralkoholok előállítására

Megjelent: 1961. március la. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.128. SZÁM 12. o. 5—10. OSZTÁLY - NA~568. ALAPSZÁM SZOLGALAT! TALÁLMÁNY Üzemeijárás és berendezés zsíralkoholok előállítására Nagynyomású Kísérleti Intézet, Budapesten Feltalálók: Haidegger Ernő budapesti, Károlyi József budapesti, Steiiigaszaer Fái budapesti, és Zalai András pétfürdői lakosok, vegyészmérnökök, a Nagynyomású Kísérleti Intézet dolgozói A bejelentés napja: 1959. április 29. A találmány eljárás zsíralkoholoknak növényi olajokból, állati zsiradékból, természetes vagy mesterségesen előállított zsírsavészterekből, to­vábbá természetes vagy mesterségesen előállított zsírsavak kevert észtereiből, vagy ezek elegyeiből és más hasonló alapanyagokból való javított elő­állítására katalitikus, nyomás alatti hidrogéne­ző ssel. Ismeretes, hogy az ilyen eljárásokat finom szem­cséjű katalizátorok szuszpenzióinak jelenlétében, a légkörinél nagyobb nyomáson szabad hidrogén segélyével foganatosítják és hogy katalizátorként rezet, krómot, nikkelt, uránt, kobaltot, kalciumot, cinket, kadmiumot, molibdént, wolframot, vana­diumot, vagy ezek különböző vegyületeit, főként oxidjait vagy a felsoroltak keverékeit, elsősorban a réz-, króm- és báriumtartalmú katalizátorokat alkalmazzák. (II. Adkins: Reactions of hydrogen with organic compounds over copper-chromium oxide and nickel catalysts (Madison, University of Wisconsin, 1937, 11. old. és H. Adkins és Connor J. Am. Chem. Soe, 53, 1091 (1931)]. Az alkalmazott nyomás 1 att és 400 ait közötti. Az eljárást szakaszos vagy folyamatos üzemű au­toklávban (reaktorban) szokás eszközölni. Az ismertetett, eddig szokásos hidrogí "' i "" " 1; ~' rásoknak több hátránya van. A szakc ^ hidrogénezésnél éppen a berendezés n n u működtetése miatt a fajlagos termelés 1 r i \ mu szerezés bonyolult és a termékek mii <. < t d gonként változó. A folyamatos működésű, autoklávban •> a i néven reaktorban végzett hidrogénezé; CKI «=-1 j táplált nyersanyag molekulái (a folyam n i -ködtetett reaktor törvényszerűségei \( \ ke ben) nem egyforma ideig tartózkodnak ! icikco térben és ezért a termékben mindig tlo~t mennyiségű át nem alakult nyersanya L UH rogénezatt termék (szénhidrogén) is található. A termékben levő át nem alakult nyersanyagot és túlhidrogénezett terméket költséges eljárásokkal, mint például lepárlással, szelektív oldószeres vagy adszorpciós kezeléssel, vagy kémiai megbontással,, mint pl. alkáli hidroxiddal való elszappanosítássai, vagy e módszerek kombinációival kell a zsíralko­holok mellől eltávolítani. Ez az eljárás gazdasá­gosságát természetesen rontja. Azt találtuk, hogy a zsíralkoholok nyomás alatti hidrogénezéssel való előállításánál fellépő említet; 1,/; irányok kiküszöbölhetők, ha a bidrogénezést olyan folyamatos üzemű autoklávban hajtjuk végre, amely az anyag fő áramlási irányában több, 2—8 célszerűen 3—5 kamrára van felosztva; a kamrákat nyílások kötik össze, amelyeken keresz­tül az egyes kamrák tartalma csak egy irányban, az anyag fő áramlási irányában haladhat át. A kamrákat célszerűen függőleges hossztengelyű, cső alakú autoklávban egymás felett képezzük ki. Megfelelő számú kamrát alkalmazva az egyes kamrák hőmérsékletének beállításával elérjük azt, hogy a termék sem bomlatlan nyersanyagot, sern pedig túlhidrogénezett terméket ne tartal­mazzon. Az egyes kamrák hőmérsékletét védő­hüvelybe elhelyezett termoelemekkel mérhetjük Az egyes kamrák hőmérsékletét a kamrákba, vagy azok közé külön-külön bevezetett hideggázzal, '•'2v 'J7 ->rf"ps l"irnr -f kbn vigy °zoh Hi^é beépí­t I r )c 1 i M i *ib ^ c 7"i k ( inn \ t i ici i g ill1 itiul ki hogy \/ t ve Vi ii „ i ns isi t fpl o kiképzést ^ ^ t h \ i 1 a tiltatni l^uVnedését i mi li^ ' a Ictepkait hidro­ii tin i / r\ lahi z dl vpo u íeaktor-i t Ion ma n nel í „ okb f I üetc n PJ in+l ezzék; \ H i/i1 i tililnu 7t i nti berendezés f Q il n) le "i-iitesiti í d ik it h'°rőleges ii p| T ) n ,p-t i + e \ ] ibiai a fol/os hal­t i 7 1! ar aii\ \" i o nne 7 i c zp id U katalizá­n s v rf ^iz^il e^> uit miután egy megfelei;> hevítő berendezésben a kellő hő­mérsékletre felmelegedtek, alul a 2 csövön lép be a reaktor la kamrájába; a hidrogénezendő

Next

/
Thumbnails
Contents