148111. lajstromszámú szabadalom • Kocsira szerelt emelőszerkezet

Megjelent: 1961. március lt>. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.111. SZÁM 63, c. 1—7. OSZTÁLY — LE-358. ALAPSZÁM Kocsira szerelt emelőszerkezet Lehnard Hans gyáros, Arnstadt (Thür) (Német Demokratikus Köztársaság) A bejelentés napja: 1959. augusztus 19. A találmány különösen gépjárművek és teher­járművek emelésére szolgáló, csavarorsó segélyé­vel emelhető és süllyeszthető gémmel ellátott, kocsira szerelt emelő szerkezetre vonatkozik. Emelő szerkezeteket általában kilincskerekes hajtóműre ható kézi emeltyű útján forgatott csavarorsóval működtetnek. Az alvázra kilenget­hetően csapágyazott gémen emelő tányér van, amely a teher alátámasztására szolgál. A gém ki­iendítésére ollós- vagy szögemeltyű is szolgálhat. Nehéz járművek emelésére olyan javaslatot is tettek már, amely szerint a csavarorsó meghaj­tása céljából az emelő szerkezet alvázára elektro­motort vagy robbanómotort szerelnek fel. Ezt a rendező-emelőnek is nevezett, kocsira szerelt emelő szerkezet azt a célt szolgálja, hogy segélyével nagyobb javítási munkák ideje alatt az első vagy hátsó kerék nélküli gépjárművet a műhelyben az egyik munkahelyről a másikra le­hessen szállítani. Töltő állomáson ilyen villamos meghajtású rendező-emelő használható pneu­matikcsere alkalmából. A találmány szerint a gém lendítésére nem ' ollós- és szögemeltyűket használunk, hanem toló­emeltyűket, amelyek egyrészt a gémmel, másrészt csavarorsó-anyával vannak az alvázban gördülő és a terhelést átvivő futógörgők útján csuklósan összekötve. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a terhet a tolóemeltyűk, illetve a futógörgők közvetlenül az alvázra viszik át, aminek követ­keztében az alvázra ható teherelosztás jobb lesz. A találmány másik jellegzetessége, hogy a gé­met működtető csavarorsó az alvázra szerelt mo­torral hajtható meg. Ilyen módon minden igényt kielégítő elektro-mechanikus kocsira szerelt kocsiemelő készíthető. A gémet működtető orsótengelyre a találmány szerint célszerűen agyként kiképzett, toldalékkal ellátott kilincskereket lehet célszerűen felszerelni. Erre a kilincskerékre kilinccsel ellátott villa van lendíthetően oly módon felszerelve, hogy az emel­tyű oldalirányú elforgatásakor a kilincs a kilen­dítésnek megfelelően az egyik irányban be-, a másik irányban kikapcsolódik. Az emeltyűkarnak kiképzett kilincsemeltyű a kilincskerékre forgathatóan ágyazott gyűrűre van lendíthetően ágyazva. A kilincskereket, valamint az orsó végét csavarmenettel lehet ellátni, ami­nek eredményeként az emeltyű oldalirányú ki­lendítése segélyévei a csavarorsó kihúzódik az alvázból és megemeli a gémet. A kilincstartóhoz csuklósan csatlakozik a rúd, amelyet síkjában a csuklócsapágyhoz tartozó réselt ívben szorító­csavar útján lehet elállítani, ill. rögzíteni. Az orsótengelyen kéziforgattyú van, amely előnyösen levehető kiképzésű. Ezen megoldás szerint a mű­ködtető rúd forgathatónak és csuklósan van ki­képezve. Minden ferde irányban előre, hátra vagy oldalt mozgatható a rúd és ez az ív segélyével rögzíthető. A levehető kéziforgattyú közvetlenül forgatja az orsót és így működtető rúd útján vagy anélkül. Ezenkívül ,a működtető rudat könnyen át lehet forgatni 180°-kai előre és így ha hosszabb járművek alá tolják a rendező-enielőt, forgattyúként szerepelhet. Ugyanez vonatkozik hasonló helyzetben hátra- vagy oldaltfordítás esetére. Működtető rúd és kilincskerék-hajtómű helyett az orsót elektromotorral lehet meghajtani oly módon, hogy a motor előtéttengelyen és csiga­hajtáson át működteti az orsót. Kocsira szerelt emelő szerkezetek továbbítására ismert megoldás szerint benzinmotor alkalmaz­ható, éspedig olaj nyomó-szivattyúval kapcsolat­ban, amikor is a nyomóolaj emelődugattyú útján emeli a járművel megterhelt gémét. Ennek az ismert megoldásnak az a hátránya, hogy mindannyiszor meg kell indítani a motor;, valahányszor járművet kell felemelni vagy rövid távolságra eltolni az emelő szerkezetet. További hátrány az is, hogy hibás gyújtás esetén a ki­pufogóból láng lövellhet ki, ami nagyon elfoglalt javítóműhelyben kétségtelenül veszélyt jelent. Fenti hiányosságok elkerülése céljából a talál­mány szerint a kocsira szerelt emelő szerkezet­hez a terhet átvevő, csavarorsó segélyével emel­hető gémen és a csavarorsót csigahajtáson keresz­tül meghajtó elektromotoron kívül az elektro­motor által meghajtott légkompresszort is fel kell szerelni, továbbá sűrítettlég-tartályt a légkomp­resszornak pneumaikus motorként való üzemel­tetéséhez szükséges sűrítettlevegő tárolása célja-

Next

/
Thumbnails
Contents