148105. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hangos filmszalag előállítására, valamint az ezzel az eljárással készült hangos filmszalaggal működő filmfelvevő és vetítő készülék

Megjelent: 1961. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.105. SZÁM 57. a. 64—72. OSZTÁLY — KI—412. ALAPSZÁM Eljárás hangos filmszalag előállítására, valamint az ezzel az eljárással készült hangos filmszalaggal működő filmfelvevő és vetítő készülék Kiss Ervin banktisztviselő, Enying A bejelentés napja: 1959. február 26. A filmiparban a hangos filmek hangfelvétele fotocellás berendezéssel keltett különböző intenzi­tású vagy szélességű fényhatások fényképezésé­vel történik. A képmezőt és a hang csíkját össze­hozva másolják a pozitív filmet, amelyen tehát a. képen kívül a hang csíkja is rajta van. Vetítés­kor a fényképezett hangot megfelelő berendezés­sel alakítják át ismét hanggá. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy a film pozitívjét úgyszólván korlátlan számban lehet elő­állítani, viszont nagy hátránya, hogy mind a fel­vételhez, mind a leadáshoz bonyolult és drága be­rendezések kellenek. Az újabb időben erősen elterjedt mágneses hangrögzítés új lehetőségeket kínál a hangosfilm számára is. Míg azonban a magnetofonnal kap­csolatban ismert mágneses szalagok anyaga PVC vagy más műanyag pl. polietiléntertaftal, amelynek anyagába a mágneses port már eleve belekeverik, vagy külön rétegben hordják fel rá, addig a film­szalag celluloidból készül, amelyhez a mágneses por az eddig ismert kísérletek eredménye szerint nem köt hozzá és ezért a mágneses hangcsíknak a fényérzékenyfilmmel való összedolgozása eddig még meg nem oldott feladatot jelentett, aminek a megoldása a jelen találmány célja. A mágneses hangcsík a hang visszaadása során igen széptónu­sú hangot eredményez és a hangnak mind felvé­tele, mind visszaadása aránylag egyszerű eszkö­zökkel történhetik. A találmány lényege egyrészt olyan mágneses emulzió előállítása, amely alkalmas a filmszalag­hoz való hozzákötésre, s amely mágneses vasoxid­ból és acetonban oldott nitrocellulózéból áll, olyan arányban, hogy a mágneses vasoxid súlyához ké­pest a száraz nitrocellulóze súlya — ennek 10— 40%-a, mésrészt az, hogy a fényérzékeny film­szalag fényérzékeny emulzióval el nem látott ol­dalát a mágneses emulzióval látjuk el. Ez történ­hetik vagy ráfúj ássál, vagy úgy, hogy a filmsza­lagot a mágneses emulzióval átitatott szívóképes anyaggal (pl. filccel) burkolt korong kerületére szorítjuk, majd az ettől átnedvesedett sávot lég­fúyással szárítjuk. A filmszalagra így rádolgozott mágneses emulzió nem kényes, és nem kopik le a használatban. Fontos, hogy a mágneses emul­ziót a fényérzékeny emulzióval el nem látott ol­dalra vigyük fel. Ugyanis a fényérzékeny emul­ziós réteghez a mágneses emulzió utólag nem köt hozzá, ha pedig előbb vinnénk fel a mágneses emulziót és azután a fényérzékenyt, akkor ez ah­hoz hozzáköt ugyan, de rontja a mágneses emulzió érzékenységét. Az így elkészített mágneses hangos filmszalag­hoz a találmány értelmében olyan filmfelvevő-, illetőleg vetítőkészülék tartozik, amelyben a film­szalag útja során az eddig szokásos hanglámpa helyett magnetofonfej előtt halad el, amely a hangot a mágnesessé tett szalagcsíkra felveszi, il­letve annak nyomán visszaadja. Ennek megfelelő­en a találmány szerinti filmfelvevő készülék a hang felvételére mikrofonnal, erősítőberendezés­sel, valamint a filmszalag mágneses emulziós csík­ja útjába beépített magnetofon-felvevő fejjel van ellátva. A filmvetítő készülék a hang visszaadá­sára a mozgókép filmszalag hangcsíkja útjában elrendezett magnetofon törlő, felvevő és lejátszó fejjel, erősítőberendezéssel, kikapcsolható ellenőr­ző hangszóróval és külső hangszóró csatlakoztató­val van ellátva. Ez a találmány főleg amatőr filmesek számára előnyös, akik aránylag egyszerű készülékkel ké­szíthetnek és vetíthetnek műszakilag tökéletes hangosfilmet. A találmány szerinti mágneses emulzióval már kész és előhívott filmeket (pl. némafilmeket) is bevonhatunk. Általában azonban leghelyesebb a filmet még a fényérzékeny emulzió felvitele előtt mágneses emulzióval ellátni. Ha a filmen a hang részére megfelelő külön csík nem áll rendelkezés­re, úgy a mágneses emulzió számára jól fel lehet használni azt a sávot, ami a film perforációján kívül esik. Ez a sáv, amely pl. a 8 mm-es film­nél mintegy 1 mm széles, a hang rögzítésére tel­jesen elegendő. A filmfelvevő és vetítő gépekben a fényképező, illetőleg a vetítő lencse előtt a filmszalag szaka­szos mozgással halad előre, a magnófej előtt azonban folytonos haladással kell mozognia. Ez a készülékekben a jelenlegihez képest semmiféle

Next

/
Thumbnails
Contents