148078. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus sávnyújtó (dörzsáttétel) műszerek és készülékek számára

Megjelenít: 1961. március 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148078. SZÁM 21. a4 . 64—77. OSZTÁLY — EE—695. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Mechanikus sávnyújtó (dörzsáttétel) műszerek és készülékek számára EMV Elektromechanikai Vállalat, Budapest Feltaláló: Muli Béla villamosmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. augusztus 12. A mechanikus dörzshajtásos áttétel régóta is­mert és alkalmazott a műszeriparban és a rádió­készülékek skálahajtásánál egyaránt. Az eddig ismert hajtásoknak fő hiányosságai: 1. Axiális tengelyirányú nyomással szemben, — • ami pl. forgókondenzátoroknál különösen mű­anyagháznál elhangolódással jár — nem biztosítja a hajtott, szerkezetet. 2. Mivel a hajtott szerkezet általában már ha­tározott csapágyazású, csak flexibilis kuplung közbeiktatásával csatlakoztatható a hajtó szerke­zet hozzá. A találmány célja részben a hiányosságok ki­küszöbölése, részben pedig megoldás egy olyan összeépítési lehetőségre más alkatrészekkel (pl. forgókondenzátor, potenciométer stb.), melynél a tengelykapcsolás merev is lehet, vagy éppen me­rev kell hogy legyen. Az 1. pont szerinti tengelyirányú igénybevételt azáltal küszöböli ki a szerkezet, hogy a hajtó (3) csőtengely a (8—7) és (4) talpcsapágy rendszerrel (A) ia hajtó szerkezet hazára támaszkodik, míg a hajtott szerkezet (1) tengelye a hajtó (3) kúpos csőtengelybe hosszirányban elmozdulva feszültség­mentesen helyezkedhet el, ugyanúgy a (2) golyós­kosár a talpcsapágy egyik, három golyóból álló (4) golyórendszerét talplyukain áteresztve hossz­irányban beállhat. Ezt az önbeálló hosszirányú elhelyezkedést a kúpos (3) csőtengely és a (6) kúpos gyűrű párhuzamos felületei lehetővé teszik az áttétel (13) golyói számára is. Az áttételrendszer működésére a találmány egyik általánosan is felhasználható konkrét meg­oldása, mint áttételes forgókondenzátor — mely a szabadalom egyik önálló igénypontját is képezi , magyarázatot ad egyúttal a 2. pont szerinti hiányosság kiküszöbölésének a megoldását. A mű­ködés a rajz szerint a következőképpen történik: A műanyagházas és műanyagszigetelásű miniatűr (A) forgókondenzátor össze van építve a (B) át­tétel szerkezettel közös (1) tengelyre, a tengelyre rögzítve van a golyóskosár mint (2) hajtott kerék 120°-ra egymástól az áttétel három golyójától hajtva. A hajtó (3) kúpos csőtengely további há­rom golyóval (4) a kosár fenekén elhelyezett há­rom nyíláson át támaszkodik (120°-ra egymástól) az, áttéte] szerkezet, (5) házára. A. golyók súrló­dásának elkerülése végett az áttételnek megfelelő átmérőn kell a golyónyílásokat elhelyezni. dí = á dff ahol d; = a támasztó folyónyílás osztókör átmérője á = az áttétel dg ~ a golyó átmérője és az D + d á = ~ a ahol D = az álló (6) golyókoszorú, golyó pálya átmérője. d == a kúpos (3) csőtengely golyó pálya átmérője. Ezzel elérhető az, hogy a tengelyirányú gyár­tási pontosság tűrésének megfelelően a tengely feszülés- és súrlódásmentesen helyezkedhet el (a rajz esetében + 0,3—0,4 mm-es eltéréssel is ki­fogástalanul működik). A (3) kúpos csőtengely és a (2) golyókosár kö­zötti áttétel különbségét (7) acéltárcsa és a (8) golyókoszorú veszi át. Egy olyan megoldásnál, ahol az áttétel és valamilyen szerelvény között a tengely nem közös, ill. szerelésnél illesztjük össze a két önálló egységet, a kosár nyílását el­hagyjuk és az acéltárcsa szerepét a golyókosár oldalfalai töltik be. Az áttétel működtetéséhez szükséges súrlódást álló (6) golyókoszorún (9) rugós tárcsa (csillag) biztosítja, mely az (5) áttételházra van rögzítve. A. (9) rugós tárcsa ,a (6) álló golyókoszorúhoz súrlódással csatlakozik, miáltal biztosítva van az áttétel önbeállása, ill. a forgóban két helyen csap­ágyazott tengely feszültségmentes helyzete. A (3) csőtengelyre erősített (10) recés tárcsával

Next

/
Thumbnails
Contents