147943. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumíniumhuzalok eloxálására

Megjelent: 1960. december 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.943. SZÁM 48. a. 11-16. OSZTÁLY — PE—377. ALAPSZÁM f KÖIS'YVIAR Eljárás alumíniumhuzalok eloxálására Peck János technikus, Esztergom (70%), Rákosi Péter oki. gépészmérnök, Kistarcsa (30%) A bejelentés napja: 1959. augusztus 5. Ismeretes, hogy az alumínium eloxálásakor az alumínium felületén oxidréteg keletkezik, amely az alapfémet villamosan szigeteli, kopásállóbb, véd a korrózió és az erózió ellen, jó festékalap. Az eloxálási eljárások jellemzője, hogy az alumínium felületére elektrolitot juttatva — a megkívánt rétegvastagságtól függően — a felü­letet megfelelő ideig egyen-, vagy váltóáram hatásának teszik ki. A régebbi eljárásoknál a jó villamos szigetelés eléréséhez viszonylag vastag oxidréteg (10—15 mikron), ennek előállításához nagy áramsűrűség (100—200 A/dm2 ) Volt szükséges. Ez határt sza­bott az eloxálható felületek nagyságának. Így ál­talában 1 mm átmérőnél kisebb méretű huzalt úgy eloxálni, hogy a villamos szigetelőképesség szempontjából az megfelelő legyen, nem tudtak. Probléma volt egyrészt a kis felületek miatt a szükséges nagy áramerősség: a huzal a Joule­hatás következtében mire a fürdőbe ért, elolvadt, másrészt probléma volt ezen nagy áram beveze­tése a fürdőbe. Feladat volt tehát olyan eloxálási módszer ki­dolgozása, amely lehetővé teszi kis felületű alu­mínium tárgyak, különösen 1 mm alatti átmérőjű alumíniumhuzalok eloxálását. A találmány új eloxálófürdőt ismertet, amely alkalmas a fenti követelmények kielégítésére, elasztikus, jó tapadóképességű, jól tekercselhető eloxált réteget eredményez. Az eloxáláshoz használt elektrolit, szemben az eddig alkalmazott eljárásokkal, az eloxáláshoz használt híg sav mellett még ugyanannak a töménysavnak gyantával (kolofóniummal) telített oldatát és nátriumhidroszulfátot is tartalmaz (NaHS04 ). Ezáltal elérhető, hogy a szükséges feszültség értéke 6—20 V között, a szükséges áram­sűrűség értéke 0,3—1,0 A/dm2 között tartható. Az eloxálás idejének szabályozásával a kialakuló oxidréteg vastagsága, ezáltal a villamos szigetelő­képesség mértéke is szabályozható. A kialakult oxidréteg villamos szigetelőképes­ség szempontjából megközelíti az azonos méretű lakk szigetelésű vörösrézhuzalok szigetelőképes­ségét, elasztikus, jó tapadóképességű, magas hő­állóságú, jól tekercselhető és jól színezhető. A módszer alkalmas szín-, szennyezett-, vagy kissé ötvözött alumínium eloxálására; egyen- vagy váltóáram alkalmazása mellett. Kísérleteink során a legjobb tulajdonságokat a következő összetételű elektrolit alkalmazásával értük el: 1000 cm3 33%-os kénsav (H 2 S0 4 ), 50 cm3 gyantával telített kénsav (96%-os H2 S0 4 + kolofónium), 50 cm3 nátriumhidroszulfát (NaHS0 4 ), Az eloxálási feszültség értéke 8—10 V, 50 Hz-s váltóáram használata mellett az eloxálási idő 8 perc volt. Az említett elektrolit elkészítése a következő módon történik: 1. Vegytiszta 90%-os kénsavat (H2 S0 4 ) 33%-osra hígítunk, lehetőleg desztillált vízzel. 2. Elkészítjük a gyantával telített kénsavat úgy, hogy a 96%-os kénsavat óvatosan 100 C° hő­mérsékletre hevítjük, miközben állandó keverés mellett fokozatosan beadagolunk finomra tört, vagy őrölt világos színű fenyőgyantát (kolofó­niumot); literenként kb. 200 g-ot, vagy míg az oldat telítetté nem válik. Üveggyapoton keresztül­szűrjük, majd hozzáöntjük a hígított kénsavhoz. 3. Nátriumhidroszulfátból (NaHS04 ) vegytiszta állapotban 40%-os oldatot készítünk, majd a kí­vánt mennyiséget hozzáöntjük az előzőleg el­készített, még meleg (kb. 50 C° hőmérsékletű) oldathoz. 4. 150—200 üzemóra után az elektrolitot ellen­őrizni, szűrni kell. Szabadalmi igénypont: Eljárás alumíniumhuzalok, különösen 0,1—1,0 mm átmérőjű alumíniumhuzalok eloxálására, azzal jellemezve, hogy az eloxáláshoz a követ­kező összetételű elektrolitot használjuk: 800—1000 cm3 20—50%-os kénsav (H 2 S0 4 ), 10— 100 cm3 literenként 50—200 g fenyő­gyantát (kolofóniumot) tartalmazó 75—96%-os kénsav, 10— 100 cm3 40 súly%-os nátriumhidroszulfát (NaHSQ4 ) oldat. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 603593. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents