147825. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés parafa őrlésére

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGO l'ALÁLMÁím HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.825. SZÁM 50- b. OSZTÁLY — PA-583. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás és berendezés parafa őrlésére Parafafeldolgozó Vállalat, Budapest Feltalálók: Burda Ferenc gépésztechnikus, Varga Árpád művezető, Pollák Miklós igazgató, Cseszák János művezető valamennyien Budapesten A bejelentés napja: 1958. május 19. A találmány eljárás és berendezés parafa őrlé­sére, amellyel bonyolult alakú, ágas-bogas para­faszemcsék állíthatók elő kis energia felhaszná­lással, zárt térben és robbanási, gyulladási veszély nélkül. A parafaőrlésre eddig alkalmazott, ismert eljá­rásoknak és berendezéseknek több hibája van. Általában az őrlést malomkövek között végzik. Ez az őrléstechnológia a parafadarabokat őrlés közben morzsolással állítja elő. A parafa szívós anyag, ezért nehezen morzsolható szét. Ennek kö­vetkeztében a malomkövekkel való őrlés nagy energiafogyasztással jár. A kapott termék szemcséi nagyjából gömb ala­kúak. A gömb alakú szemcsék ragasztással való továbbfelhasználása folyamán ezek csak kis fe­lületen érintkeznek egymással, ezért az ilyen szemcsékből ragasztott tárgyak, pl. parafalapok szakítószilárdsága nagyon kicsi. Őrlés, morzsolás közben a parafaszemcsék nagy­mértékben felmelegednek. A felmelegedés követ­keztében a parafában levő nedvességtartalom gő­zök és gázok alakjában kilép a parafából. Ezek a malom fémalkatrészem korróziót okoznak, a faalkatrészeket pedig elrothasztják. A malomkövek között őrlésnél a parafából és a környezetből eredő szálló por az őrlőtérben és annak környezetében nagy sűrűségben helyezke­dik el. Ugyanígy nagy sűrűségű portömeg veszi körül a szitáló és egyéb berendezés részeket is. Az őrlőköveknél gyakran következik be porrob­banás. Így pl. ha a kövekről egy darabka leválik, ez a kövek közé kerülve szikra képződik és a szikrától a parafapor begyullad. A porképződés abban az esetben is hátrányos, ha robbanás nem is következik be. Ugyanis rövid üzemidő után a munkahely egész tere porral telik meg, ami káros az itt dolgozók egészségére. A munkatérben mindenütt jelenlevő szálló por az őrlemény minőségét is rontja, mert a por az őrölt szemcsékre rátapadva a parafaszemcsék ra­gasztásánál a ragasztás erősségét csökkenti. Az eddig ismert parafaőrlési eljárások további hátránya, hogy az őrlés egyes műveletei között a félkész termék szállítását nyitott szállítóesz­közökben pl. vedres szállítón végzik, ami a fél­késztermék szennyeződésére vezet és további por­képződést okoz. Az ismert eljárások és berende­zések hátrányai közé tartozik az is, hogy kisipari jellegű szakaszos üzemmel dolgoznak és emiatt aránylag nagyszámú kiszolgáló és kezelőszemély­zetre van szükség. A találmány célja olyan parafaőrlési eljárás és ehhez olyan őrlőberendezés létesítése, amellyel tiszta, pormentes, bonyolult ágas-bogas alakú őr­lemény állítható elő kis energiafogyasztással por és vízgőzképződés nélkül, amelynél a berendezés kezeléséhez csak egy-két személy szükséges és robbanás nem következhet be. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy az összes műveletet egybeépített zárt berendezésben végezzük, a parafadarabokat egy­mással szemben működő vágóélű hengerekkel ap­rítjuk, az őrleményt a magasabb szinteken elhelye­zett berendezési-eszekhez a parafapor sűrűsödését megakadályozó, nagy sebességű légárammal szál­lítjuk, a szennyezést ciklonban választjuk ki és az őrleményt infralámpákkal szárítjuk. A rajzok a találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját példaképpen tüntetik fel. Az 1. ábra gabonaőrlő hengerpár vázlatos, ten­gelyirányú nézete. A 2. ábra a találmány szerinti parafaaprító hen­gerpár hasonló nézete. A 3. ábra a teljes berendezés egyes elemeinek és összeköttetéseinek vázlatos, távlati képe. Az 1—2. ábrákat tekintve, a gyorsabban forgó —2— őrlőhenger rögzített helyzetű, a lassabban forgó —1— őrlőhenger pedig a —2— hengerrel párhuzamosan állítható. A hengereken egyforma

Next

/
Thumbnails
Contents