147817. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nedvességálló és időjárásálló kötőanyag (impregnáló műgyanta) előállítására szénfeldolgozási fél- és melléktermékből

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.817. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — MI-100. ALAPSZÁM Eljárás nedvességálló és időjárás álló kötőanyag (impregnáló műgyanta) előállítására szénfeldolgozási fél- és melléktermékből dr. Mikes János vegyészmérnök, Buda pest, 60%, Hegyessy László vegyészmérnök, Budapest, 40% A bejelentés napja: 1953. október 19. Ismeretesek eljárások nedvességálló és időjárás­álló ragasztók és felületi impregnálok előállításá­ra, melyek fenolhomológok kondenzációs termé­kei, vagy más műgyantafélék. E téren a költsé­ges melamingyanták tűnnek ki. A fenoplaszíok huzamos nedvesítésre általában szálkásodnak. tönkremennek. Ezért ilyen igénybevételhez még külön felületvédő kezelést alkalmaznak (sziliko­nozás, viharálló lakkbevonás, stb.). Jelen eljárás ezt a nehézséget küszöböli ki. amennyiben segítségével e régen ismeretes feno­­los aldehidkondenzációt újszerűen folytatjuk le. Ismeretes olyan eljárás, amely szerint a fenol­olaj különböző frakcióit (desztillált részlet-párlata­it) hideg- ill. félmeleg úton lúgos közegben (mész) aldehiddel reagáltatjuk, majd elválasztjuk a ki­ülepedett víztől és ragasztásra alkalmazzuk. Ez az eljárás nedvességállóság szempontjából sem­mivel sem ad jobb effektust, mint a szokásos fenoplasztok. Eljárásunk szerint viszont ez utóbbi szempont a lényeges. Ennek elérésére más természetű kiindulási anyagot alkalmazunk, mint az eddig ismert fe­­noplaszt-készítési módok: a barnaszénkátrány középolajának azt a részét, amely fenolhomológokat is tartalmaz, de kb. ha­sonló arányban neutrálolajból áll. Felhasználható a kondenzáláshoz szemben az eddigi ismertekkel (fenololaj párlatok) a fenololaj desztillációs mara­déka is, amely általában hulladékot képez; ilyenkor azonban célszerű a kellő víztaszító impregnáló hatás elérése céljából a kondenzációra kerülő elegybe további apoláros komponens-mennyisé­geket (neutrái olajak) tenni. Szemben az eddigiekkel tehát eljárásunkhoz a kátrányolajat a fenolos komponensek kimosása és/vagy desztillációja nélkül kondenzáljuk hőre keményedő műgyantaoldattá és egyben impreg­náló olaj-emulzióvá, hiszen a félmelegúti konden­záció katalizálására adagolt alkáli a kátrányolaj neutrálolaj tartalmát és az esetleg még adagolt impregnálót a folyékony kötőanyag vizes fázisába beemulgálja. Ezért kerüljük el a szokásos eljárá­sokban előszeretettel alkalmazott meszes katalí­zist, hiszen a hidrofil rostos anyagra a vizes emul­zió képes legjobb hatásfokkal a víztaszító kötő­anyag felvitelére. Amennyiben az előállított emulziós kötőanyag viszkozitása nagy, minőségi változás nélkül ko­­adjusztálható furfurolhozzátéttel egészen 20%-os mennyiségig. Példa: 50 kg 40% neutrálolaj tartalmú savanyúolajat hozzácsurgatunk 40 kg 40%-os formaldehid és 10 kg dorogi Krezolszurok I. 55 C°-os oldatához ke­verés közben, majd 5 kg. 38 Be°-os nátronlúgot csurgatunk be. A homogén elegy további 8—10 kg Diesel-olaj felvételére alkalmas. Az anyag fa­­műfa- vagy más műlemez ragasztására alkalmas; forgács kötéshez, vagy nedvességtől, időjárási be­hatásoktól óvandó felületre való porlasztásos imp­­regnálás céljára 5—8% furfurollal hígítható. A példában a kétféle kátránytermék elegye sze­repel, tei’mészetesen külön-külön hasonlóképpen értékes kötőanyagok állíthatók elő belőlük. A ki­­bakelizálás egyaránt történhet a szokásos hőkeze­léssel. vagy savanyítással. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás nedvességálló ragasztók, illetve felü­leti impregnálószerek előállítására, azzal jelle­mezve. hogy barnaszénkátrány középolaját (ún. savanyúolaj-frakció) és/vagy fenololajak desztil­lációs maradékát (ún. krezolszurok) alkálikus kon­denzációnak vetjük alá. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód­ja, azzal jellemezve, hogy a kötőanyag- ill. imp­regnáló oldat viszkozitását furfurol hozzátéttel állítjuk be. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód­ja, azzal jellemezve, hogy a kondenzációhoz ali­fás aldehidet alkalmazunk. 4. Az 1—3.. igénypontok bármelyike szerinti el­iífOWbflMlMS

Next

/
Thumbnails
Contents