147796. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növények kezelésére felületükre felvitt vizes oldattal

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.796. SZÁM 45. 1. OSZTÁLY — KA—772. ALAPSZÁM Eljárás növények kezelésére felületükre felvitt vizes oldattal Kálmán Tivadar vegyészmérnök és Nagy Józsefné vegyészmérnök, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1958. augusztus 11. Kísérleteink során kitűnt, hogy a növény fej­lődését befolyásolhatjuk, ha a növény, különösen a levélzet párologtatóképességét csökkentjük. Úgy találtuk, hogy erre vízben oldható szerves szili­ciumvegyületek alkalmasak, melyek vizes oldat alakjában pl. permetezéssel a növény felületére felvihető, ott jól tapadó vékony réteget alkotnak, a nedvesség eltávozását a növény felületén csök­kentik, de a növény légzését nem befolyásolják károsan. Űgy találtuk, hogy a növény ilyen ke­zelés után jobban fejlődik, a levélzet megnő és a terméshozam növekszik. Az ilyen kezelés a nö­vénynek szárazsággal szembeni ellenállóképessé­gét, a szárazságtűrését fokozza. Az ilyen kezelés hatása huzamosabb ideig, néhány hétig is eltart, alkalmazása révén az időjárás viszontagságainak a kedvezőtlen hatása nagymértékben csökkenthető. Űgy találtuk továbbá, hogy a hidrofobizált felü­let a gombabetegségeknek jobban ellentáll, mert a gomba szaporodásához bizonyos nedvességre van szükség, melyet a szerves sziliciumvegyület lecsökkent. A találmány értelmében továbbá úgy találtuk, hogy a vízben oldható szerves sziliciumvegyüle­tek növényvédőszerek vizes permetleveihez ada­golva azok hatását nagymértékben fokozzák és tartósítják. Ilyen szerves szilícium-adalékanyag a permetlé hatóanyagát a növény felületére tartó­san rögzíti és így annak hatásának időtartamát növeli. Ezenfelül a szerves növényvédőszerek, mint DDT és HCH párolgását csökkenti és így azok hatását tartósítja. Szerves sziliciumvegyületekként használhatunk monoalkiltriacetoxi, dialkil-diacetoxi szilánokat. Bizonyos esetekben —O—HSi(CH3)—O egysége­ket tartalmazó szilikon vizes emulzióit is hasz­nálhatunk, amikor is ezek a vegyületek timsók, mint alkáli- vagy nehézfémsók jelenlétében alkal­mazhatók. Legelőnyösebben azonban alkáli-alkil­szilikonátot, pl. nátriummetil-szliikonátot vagy nát­rium-etil-szilikonátot alkalmazunk. Ezek könnyen hozzáférhetők, vízben jól oldódó, állandó vegyü­letek, melyekkel a kívánt hidrofób bevonatot a növényen könnyen és maradandóan létesíthetjük. A fentebb említett szerves sziliciumvegyületek­ből különösen pedig az utóbb említettekből 100 1 vizes folyadékra célszerűen 50—250 g-ot hasz­nálunk. A találmányt az alábbi példákkal világítjuk meg közelebbről: 1. példa: 1%-os bordói lét készítünk oly módon, hogy 1000 g CuS04 -5H 2 0-t feloldunk 50 liter vízben, ebbe az oldatba 20 g nátriummetilszilikonátot adunk, az oldatot mésztejjel fenolftaleinre gyen­gén lúgosra állítjuk be, majd vízzel 100 literre felhígítjuk. E permetlével szokásos módon per­metezünk. E permetlé tapadásvizsgálatát üveglapon végez­tük, mert e mérések pontosabbak és könnyebben reprodukálhatók. A mérések eredményét az alábbi táblázat mutatja. Üvegfelületre felvitt CuS04 -5H 2 0 mennyisége: 4 g Cu/m2 Permetlé fajtája Szilikonátos bordóilé Bordóilé (szilikonát nélkül) Fennmaradt az üveglapon Cu Lemosódott Cu Fennmaradt az üveglapon Cu Lemosódott Cu 1 X 10 1 vízzel mosva 10 X 10 1 vízzel mosva %-os megoszlás 3.872 gr 2.4 gr 60% 0.128 gr 1.6 gr 40% 3.68 gr 0.0 gr 0% 0.32 gr 4.— gr 1000/0

Next

/
Thumbnails
Contents