147717. lajstromszámú szabadalom • A kézre átvitt rázást csökkenő szerkezet ütve működő nyomólégszerszámokhoz

Megjelent I960, október ID. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.717. SZÁM 87. b. OSZTÁLY — SA—955. ALAPSZÁM A kézre átvitt rázást csökkentő szerkezet ütve működő nyomólégszerszámokhoz A Magyar Állam, mint a feltaláló, K. Szász Mihály máriabesnyői lakos jogutódja A bejelentés napja: 1956. május 3. Pótszabadalom a 146.726 1. sz. törzsszabadalomhoz A 146.726 1. sz. törzsszabadalom tárgya oly, kézre átvitt rázást csökkentő szerkezet; íütve működő nyomólégszerszámokhoz, amelynél a fogantyús rész dugattyújának ekelődése úgy van kiküszöbölve, hogy a dugatyú a fogantyús rész­től különálló, vele össze nem kötött elem, és hogy a fogantyús rész a dugattyúra két különböző gör­bületi felület érintkezése útján támaszkodik a dugattyúra. A törzsszabadalom szerinti megoldás­nál a dugattyú alatti légpárna állandó összekötte­tésben van a nyomólevegő hálózattal. Ennek hátrá­nya, hogy a párna lökésfelfogó képességét, vagyis lágyságát nem lehet a munkaviszonyoknak (függő­leges vagy vízszintes helyzetben alkalmazott ütő­gép, lágy vagy kemény kőzet, stb.) megfelelően beállítani. A jelen találmány lényege, hogy a lég­párnát a hálózattal összekötő vezetékbe nyomás­csökkentő beszabályozható szelepet iktattunk. Az ábra a találmány szerinti módon nyomás­csökkentő szeleppel felszerelt préslégütőgép metsze­tét tünteti fel. Az 1 szerszámból, 2 hengerből, 3 kalapácsból és 5 vezérlésből álló gépre 4 tok van húzva, abban van a rázást csökkentő szerkezet. A hálózatból ebbe a levegő az a csatornán át jut. Ez utóbbi kettéágazik a b és c csatornára. A b csatorna a kalapácsot vezérlő 5 vezérlőszerkezetbe vezeti a levegőt, míg a c csatorna a rázást csökkentő lég­párnát tartalmazó d térbe. A c csatornába van iktatva a 15 nyomáscsökkentő szelep. Ez a 12 fi­nom csavarral beszabályozható. Ugyanis a szelep­test és a csavar között 14 csavarrugó van, amely a tolattyú módjára működő szeleptestet állandóan nyitott helyzetben tartaná, ha a szeleptestnek a rugóval ellentétes homlokfelületére az e és f csa­tornán át a d tér nyomása nem működnék. A 12 csavarral beállíthatjuk a 14 rugó előfészültsé­gét. Nagyobb előfeszültség esetén nagyobb a d térben létrejövő légnyomás. A 12 csavarra 13 el­lenanyát is húztunk, hogy a csavart a beállított helyzetben rögzíthessük. Szabadalmi igénypontok: 1. A 146.726 1. sz. törzsszabadalmi bejelentés 1. vagy 2. igénypontja szerinti, a kézre átvitt rázást csökkentő ütve működő nyomólégszerszá­mokhoz, azzal jellemezve, hogy dugattyúja (7) mögött levő tér (d) légpárnájának nyomása be­szabályozható. 2. Az 1. igénypont szerinti rázást csökkentő szerkezet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a nyomóléghálózatból a dugattyú mögötti légtérbe (d), vezető csatornába (c), beszabályozható szelep (15) van iktatva. 3. A. 2. igénypont szerinti rázást csökkentő szer­kezet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a be­szabályozható szelep körtolattyú kiképzésű, a kör­tolattyú (15) egyik homloklapjának csavarral (12) előfeszíthető csavarrugó (14) fekszik neki, míg má­sik homloklapja mögött oly légtér (f) van, amely a dugattyú (7) mögötti légtérrel (d) áll összeköt­tetésben (e). 1 rajz kiariásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 608580. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents